Slider Mifid
Contenido mifid

 

Un dels objectius principals que es pretenen assolir amb la Directiva és l'increment del nivell de protecció per als inversors mitjançant una major transparència en la informació facilitada i una major adequació dels productes oferts per a cada perfil de soci.