Slider SGDC Fondos
Intro SGDC Fondos

 

 

Quins són els avantatges del model de gestió de carteres de fons d'inversió?

 

Aquests models de cartera són una opció molt adequada, ja que aporten una bona diversificació.

  • La possibilitat de mobilitzar els diferents fons sense que sigui necessari tributar ofereix un avantatge addicional, ja que es poden realitzar canvis en els fons de la cartera sense haver d'assumir costos fiscals per això.

Suposa una simplificació de l'operativa amb la delegació de la gestió en l'equip de gestors.

  • Permet reduir costos i temps d'execució, imprescindibles per poder realitzar les inversions a temps.
  • Per tal de preservar la independència en la gestió, en les carteres s'imposa un límit màxim de fons de CE Gestió de manera que les carteres es componguin d'un univers de fons de tot el món, que són analitzats i seguits detingudament per l'equip de gestors de Caixa d'Enginyers.
Contenido SGDC Fondos

 

El procés de gestió de les carteres de fons d'inversió.

 

Les carteres de fons d'inversió es gestionen a partir d'un anàlisi de la qualitat de la gestió realitzada per l'entitat gestora de cada fons. La selecció dels fons es realitza d'acord amb el Asset Allocation definit en cada moment. Les carteres s'optimitzen a partir de les expectatives de mercat i segons les característiques de rendibilitat, risc i correlació dels diferents fons, adequant-se al perfil de risc del soci inversor.

 

 

1. Definició de paràmetres de la cartera

Perfil de risc del soci.
Horitzó temporal de la inversió.

 

 

2. Definició Asset Allocation

Anàlisi de condicions econòmiques financeres.
Diversificació geogràfica, sectorial, etc.

 

3. Procés Due Diligence de gestores i fons

Transparència i qualitat de gestió.

4. Selecció dels fons

Màxim 25% fons CE Gestió.
Mínim 75% fons altres gestores.

 

 

5. Optimització de la cartera i gestió del pressupost de risc

Gestió del risc a partir de VaR (Valor en Risc). Optimització del binomi rendibilitat/risc.

 

6. Resultats de la cartera

Rendibilitat i volatilitat de la cartera.
Comportament respecte a benchmarks.

7. Rebalanceig de la cartera

Ajust de les condicions.

 

8. Reporting

Informe de gestió.

 

Pie SGDC Fondos

 

Quines despeses té la Gestió Discrecional de Carteres de Fons d'Inversió?

 

  • Comissió de gestió: és un percentatge sobre el patrimoni, i inclou els costos d'assessorament i de seguiment dels fons d'inversió que s'incorporen a la carteres, així com les despeses derivades de la delegació de la potestat per realitzar compres i vendes, i també de l'elaboració dels informes personalitzats per al seu seguiment mensual.
  • Comissió d'èxit: només es percep si s'ha aconseguit el mínim de rendibilitat establert en funció de la modalitat de gestió escollida i del perfil de risc.
  • IVA: la Gestió Discrecional de Carteres està tipificada per la CNMV com un servei d'assessorament. Per això, les despeses que es cobrin per aquest servei estan subjectes a l'IVA corresponent.

 

Aquest servei no té més despeses, ja que els que s'apliquen als canvis de fons d'inversió estan implícits en el seu valor liquidatiu.

 

 

Aquesta informació fa o pot fer referència a resultats futurs d'instruments financers, índexs financers, mesures financeres o serveis d'inversió basats en previsions o expectatives, de manera que no es pot considerar com un indicador fiable de possibles resultats futurs ni com a garantia d'assolir aquests resultats , i fins i tot la possibilitat que, en moments concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. L'inversor ha de, així mateix, tenir en compte que l'evolució passada dels valors o instruments o els resultats històrics de les inversions, no garanteixen l'evolució o resultats futurs. Les rendibilitats passades no impliquen rendibilitats futures.

Aplicacions anidades
Título cuadro formulario

Sol·licita'l ara

Formulario Multiidioma
Formulari

Formulari Més informació

Emplena el formulari  i contactarem amb tu el més aviat possible.

Tots els camps marcats amb * són obligatoris.

Canales contacto

 

 

 
localitzador oficines

Vine a visitar-nos

Localitza una oficina

 

 
teléfono de contacto

Truca'ns

900 300 321

 

 
whatsapp

Envía'ns un WhatsApp

646 420 384

 

Ves Superior