Slider SGDC Renta variable
Intro SGDC Renta variable

 

 

Quins són els avantatges d'aquest model de gestió de carteres?

 

La creixent complexitat dels mercats i les seves fluctuacions exigeixen a l'inversor en borsa un constant seguiment dels valors de la seva cartera.

 • L'inversor de borsa té davant seu el repte de seleccionar adequadament les empreses en què inverteix i, a més, fer-ne el seguiment per poder rendibilitzar les seves inversions i minimitzar l'impacte dels escenaris de volatilitat que li puguin afectar.
 • Aquest seguiment ha de ser molt més gran que en una cartera de fons d'inversió, ja que en aquests són els seus gestors els que s'encarreguen de la selecció i el rebalanceig constant de la cartera.

El servei Gestió Discrecional de Carteres Borsa Premium ofereix la solució als socis que vulguin invertir en borsa com un gestor professional.

 • La delegació de l'execució en l'equip de gestors de Caixa d'Enginyers permet reduir els temps d'actuació.
 • A més, podràs realitzar les operacions en els moments més adequats, imprescindibles per aconseguir els objectius de rendibilitat i el control del risc.

 

Características SGDC Renta Variable

 

Gamma del servei Gestió Discrecional de renda variable: dues carteres en què invertir.

 

Cartera nacional

 • A partir de 50.000 euros.
 • Inverteix en accions cotitzades en el mercat continu de la Borsa de Valors espanyola.
 • Posició de liquiditat d'entre el 3% i el 10%, i màxim del 10% del patrimoni gestionat.
 • VaR 95% anualitzat del 30% en condicions normals de mercat, amb un màxim del 40%.

 

 

Cartera internacional

 • A partir de 50.000 euros.
 • Inverteix en accions cotitzades en les borses de la Unió Europea + mercats de renda variable de la resta de països de l'MSCI World (món desenvolupat).
 • Posició de liquiditat d'entre el 3% i el 10%, i màxim del 10% del patrimoni gestionat.
 • VaR 95% anualitzat del 30% en condicions normals de mercat, amb un màxim del 40%.

 

 

El procés de gestió de les carteres de renda variable.

 

Comencem pel procés de selecció de les companyies, que s'inicia amb un sistema de scoring aplicat a més de 3.000 empreses (basat en ràtios de balanç i rendibilitat i ràtios de valoració borsària), i complementem contrastant fonts d'informació com la publicació de resultats i l'informe anual, research d'analistes, estudis d'organismes internacionals, estudis acadèmics, etc.

 

Un cop obtingut el resultat de l'scoring, vam realitzar el anàlisi sectorial per a garantir que les companyies seleccionades són les de major qualitat en cada sector. Posteriorment, vam analitzar les companyies seleccionades de forma detallada i les valorem mitjançant models de descompte de fluxos i ràtios comparables.

 

Finalment, procedim a la construcció de la cartera mitjançant un procés de optimització de cartera segons la metodologia Black-Litterman, que optimitza els pesos de les diferents accions en cartera i perfecciona el model tradicional d'optimització de carteres de Markowitz. A diferència d'altres models d'optimització, que principalment es basen en les expectatives de rendibilitat, volatilitat i correlació esperades, el procés d'optimització segons el model Black-Litterman comença per constituir una cartera equiponderada. Sobre aquesta base equilibrada apliquem l'optimització de la cartera introduint diverses variables transversals com la visió sectorial i l'anàlisi dels valors de l'equip de gestió, de manera que es constitueix una cartera òptima i realista en termes de rendibilitat / risc i ben ajustada a la visió del seu gestor en particular.

 

 

1. Generació idees d'inversió: sistema d'scoring empreses

Quines són les bones companyies amb favorables expectatives de creixement a mig termini amb una valoració borsària raonable? Anàlisi inicial d'univers d'inversió > 3.000 empreses.

 

 

2. Comparativa sectorial

Quina és la qualitat de la valoració en borsa del nostre investment casi comparat amb els seus principals competidors en el sector o subsector?

 

3. Anàlisi qualitativa i quantitativa de la companyia

Ens convenç la salut financera de la companyia, el seu equip directiu, el seu pla estratègic, la seva rendibilitat i la seva eficiència? Quina és la situació competitiva del sector en què opera la companyia, les seves expectatives de creixement i impacte de regulació?

4. Valoració

El preu actual de la companyia en borsa és raonable? ¿El pla de negoci de l'empresa es tradueix en un preu objectiu per a l'acció superior al preu actual? Quina és la sensibilitat de la nostra valoració a canvis de creixement de les vendes?

 

 

5. Optimització de pesos en cartera: metodologia Black-Litterman

Quins són els pesos adequats de les diferents accions en cartera per tal d'aconseguir una òptima relació risc-rendibilitat?

 

6. Inversió

Planificació de l'execució de noves entrades, reemborsaments, rebalanceos i ajustos de cartera. Política de millor execució. Anàlisi tècnica per optimitzar moments d'entrada i sortida.

7. Monitorització i rebalanceig

Monitorització carteres, control de posicions vs. política d'inversió, monitorització VaR, monitorització pesos òptims, publicació de resultats, notícies, fets rellevants...


Pie SGDC Renta Variable

Aquesta informació fa o pot fer referència a resultats futurs d'instruments financers, índexs financers, mesures financeres o serveis d'inversió basats en previsions o expectatives, de manera que no es pot considerar com un indicador fiable de possibles resultats futurs ni com a garantia d'assolir aquests resultats , i fins i tot la possibilitat que, en moments concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. L'inversor ha de, així mateix, tenir en compte que l'evolució passada dels valors o instruments o els resultats històrics de les inversions, no garanteixen l'evolució o resultats futurs. Les rendibilitats passades no impliquen rendibilitats futures.

Aplicacions anidades
Título cuadro formulario

Sol·licita'l ara

Formulario Multiidioma
Formulari

Formulari Més informació

Emplena el formulari  i contactarem amb tu el més aviat possible.

Tots els camps marcats amb * són obligatoris.

Canales contacto

 

 

 
localitzador oficines

Vine a visitar-nos

Localitza una oficina

 

 
teléfono de contacto

Truca'ns

900 300 321

 

 
whatsapp

Envía'ns un WhatsApp

646 420 384

 

Ves Superior