Slider Gestión Alternativa
Fondo de inversión detalle

ISIN : ES0142547035

Gestora : Caixa Enginyers Gestió

CE Gestió Alternativa, FI és un fons d'inversió de retorn absolut que inverteix en una cuidada selecció de fons d'inversió amb diferents estratègies de gestió alternativa pertanyents a les millors gestores mundials, dissenyant una cartera d'inversió diversificada i amb un excel·lent control de riscos. La seva filosofia d'inversió és l'obtenció de rendibilitats amb independència de l'evolució dels mercats amb un objectiu de rendibilitat o benchmark concret que consisteix a batre la rendibilitat de l'índex Eonia més 200 punts bàsics amb un límit de volatilitat mitjana anual màxima del 4%.

Amb el fons CE Gestió Alternativa, FI els partícips poden beneficiar-se d'una estratègia de gestió flexible que aporta descorrelació respecte la renda variable i la renda fixa, podent-se obtenir rendibilitats en qualsevol entorn i amb una clara vocació de preservació del capital. 

El fons CE Gestió Alternativa, FI té les següents classes de participacions:

 

Classes del fons

Indicador de risc Vocació inversora Últim valor liquidatiu* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Contractar
Retorn Absolut 5,92162
(16/04/2019)
4,058% -2,506% -0,262%

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

S'invertirà entre el 0%-100% del patrimoni en IIC financeres que siguin actiu apte, harmonitzades o no, pertanyin o no al grup de la gestora. Com a màxim s'invertirà un 20% en una mateixa IIC.

Les IIC no harmonitzades seran menys del 30% del patrimoni. Es podrà invertir sense límit predeterminat quant a tipus d'actiu, renda variable o renda fixa, capitalització, emissor (públic o privat), divises i mercats (incloent emergents sense límit definit).

El fons realitzarà una gestió alternativa, bé mitjançant la inversió en IIC de gestió alternativa o mitjançant la combinació d'un altre tipus d'actius. Per la part invertida indirectament a través de IIC no existiran límits quant a qualitat crediticia i durada.

La inversió directa en renda variable serà en valors amb liquiditat suficient per permetre una operativa fluida. La inversió directa en renda fixa es realitzarà en actius amb qualificació crediticia baixa (mín. B-), encara que es limitarà a un 25% del patrimoni, la resta haurà de realitzar-se en actius amb qualificació crediticia mitjana o superior (mín. BBB-). La durada mitjana de la renda fixa estarà entre -5 i 5 anys.

 

Caixa Enginyers Gestió Alternativa, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 2940.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participació

16 Apr 2019

5,92162

-0,020%

Evolució Rendibilitat Fons

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

 

 

Rendib. acum. %
6 mesos 0,470
En l'any 4,058
1 any -2,506
R. Trim. %
Últim Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 3,673
Rendibilitat any %
2019 4,058
2018 -6,892
2017 1,448
2016 -2,155
2015 -0,881
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
16/04/2019 5,92162 12,269,848,520 -0,020%
15/04/2019 5,92279 12,279,510,520 -0,059%
14/04/2019 5,92626 12,305,155,100 -0,004%

 

Informe de risc

 

INDICADOR DE RISC:

- Risc 1 2 3 4 5 6 7 + Risc
Potencialment menor rendiment Potencialment major rendiment

La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

Perfil de risc: Conservador

Aquest perfil es defineix com aquell que, tot i tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació.

Categoría CNMV: Retorn Absolut

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en termini de menys de 5 anys.

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DEL GESTOR

El mes de març va estar marcat per la política més atenuada per part dels Bancs Centrals i per les dades macroeconòmiques d'Europa. Respecte els bancs centrals, el BCE va decidir posposar la primera pujada de tipus fins al 2020 i va anunciar una nova ronda de TLTRO III a partir de setembre del 2019. Als EUA, la Reserva Federal va mantenir els tipus d'interès en el 2,25-2,50%. A Europa, els últims indicadors avançats i de confiança van mostrar una certa estabilització. No obstant això, el PMI manufacturer va seguir sense donar senyals de recuperació, tocant el nivell de 47,6 punts. En renda fixa, la corba de tipus d'interès als EUA es va revertir, en situar-se el tipus d'interès a 10 anys per sota del tipus a 3 mesos per primera vegada des del 2007. El Treasury va tancar amb una rendibilitat del 2,41% i el Bund amb una rendibilitat negativa del 0,072%. Els mercats de renda variable van mantenir el seu to positiu durant el mes de març, amb l'Eurostoxx 50 pujant un 1,62% i el S&P 500 un 1,79%. En matèries primeres, el petroli va aconseguir els 68 dòlars, afavorit per les retallades de producció de cru i l'augment de la demanda i, el dòlar va tancar en 1,1218 dòlars, amb una apreciació del 1,35%.

El fons va tancar el mes de març amb una rendibilitat del 0,77%, superior a la del seu índex de referència el Eonia +200 Pb que va obtenir un 0,13%. La rendibilitat acumulada en 2019 del fons és del 3,68%, mentre que la del seu índex de referència ha estat del 0,39%. Pel costat positiu, les majors contribucions del fons van venir de la inversió de la renda variable global, amb el ETF FTSE Europe Real Estigues +4,55% i la renda variable emergent amb el Caixa Enginyers Emergent amb un +4,35%. Pel costat negatiu, el fons de Pictet TR Mandarin va ser perjudicat per la posició llarga en Uxin que li va llevar un 0,5% després de publicar uns mals resultats. A més es van dur a terme operacions en derivats a fi de realitzar cobertures amb un resultat global negatiu de 0,16%. Quant a l'operativa, aquest mes introduïm el fons de Annual Cycles, un fons long/short de renda variable i una baixa volatilitat.

Clases y gestor gestion alternativa

Classes del fons

 

El fons d'inversió Caixa Enginyers Gestió Alternativa, F.I.  té diverses classes de participacions anomenades; CAIXA ENGINYERS GESTIÓ ALTERNATIVA CLASSE A, F.I., i CAIXA ENGINYERS GESTIÓ ALTERNATIVA CLASSE I, F.I., que es diferencien entre elles per les comissions que li son aplicables a més d'altres aspectes relatius a la comercialització i la tipologia de partícip.

La classe  CE Gestió Alternativa Classe A, FI  es dirigeix a qualsevol soci que vulgui subscriure el fons i tingui la consideració de client minorista d'acord amb la directiva MIFID.

La classe  CE Gestió Alternativa Classe I, FI es dirigeix exclusivament a socis que subscriguin el fons a través de contractes de gestió discrecional de carteres així com també a socis professionals i contraparts elegibles que compleixin amb les característiques pròpies d'aquesta consideració d'acord amb la directiva MIFID.  

 

Classes   ISIN Gestió Depositaria Subscripció Reemborsament Inversió mín.
 %s/pat    % s/rdos  % %    % 
Classe A ES0142547035 1,35% 9% 0,20% - 1% 1.000€
Classe I ES0142547001 0,80% 0% 0,10% - - 250.000€
 

Gestor del fons

 

Daniel Roig Roca

foto Daniel Roig

Enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya, títol de Màster en Mercats Financers per la Universitat de Barcelona i CFA Charterholder. Es va incorporar a l'equip de Caixa d'Enginyers Gestió en 2016 després de 3 anys d'experiència com a Project Manager al Regne Unit. Daniel és gestor de fons de retorn absolut i col·labora en la gestió de carteres i patrimonis.

botón volver

Tornar enrere