Slider Gestión Alternativa
Fondo de inversión detalle

ISIN : ES0142547035

Gestora : Caixa Enginyers Gestió

Indicador de risc del Fons:

- Risc 1 2 3 4 5 6 7 + Risc
Potencialment menor rendiment Potencialment major rendiment

La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Màxima flexibilitat per aprofitar les oportunitats d’inversió

El CE Gestió Alternativa, FI permet aprofitar les oportunitats d’inversió mitjançant un enfocament multi-actiu i un ventall ampli d’instruments d’inversió.

 

Consulta les classes del fons

Indicador de risc Vocació inversora Últim valor liquidatiu* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Rendibilitat 5 Anys* Contractar
Retorn Absolut 5,91627
(27/05/2020)
-3,318% 0,973% -1,055% -1,699%

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió. L'inversor ha de tenir en compte que l'evolució passada dels valors o instruments o els resultats històrics de les inversions, no garanteixen l'evolució o resultats futurs.

Aplicacions anidades
¿Cómo invierte el Gestión Alternativa?
Com inverteix el CE Gestió Alternativa, FI?
 

El fons busca, d’entre els fons consistents en el temps i que aporten valor, aquells que tenen estratègies d’inversió semblants. Per a fer-ho, s’utilitza una metodologia pròpia de Caixa d’Enginyers, que combina criteris quantitatius i qualitatius.

 FASE QUANTITATIVA

Analitzem el comportament obtingut per cada fons dins de la seva categoria d’actiu, utilitzant una eina pròpia multi-criteri per ordenar-los en funció de la seva rendibilitat/risc, la rendibilitat que bat l’índex de referència (generació d’alfa), la homogeneïtat i el seu comportament en entorns de correcció que esdevinguin.

 FASE QUALITATIVA

Dels fons seleccionats, es fa un anàlisi qualitatiu, atenent a diversos criteris com el procés d’inversió, la transparència o la solidesa del seu equip de gestió.

 

Avantatges de la inversió flexible

 • Posicionament geogràfic d’àmbit global
 • Distribució flexible dels tipus d’actius
 • Busca identificar possibles riscos de mercat per redefinir l’estratègia d’inversió
 • Adaptabilitat en els diferents entorns de mercat

Valors del CE Gestió Alternativa, FI

 • Accés als millors fons internacionals
 • Procés d’anàlisi quantitatiu i qualitatiu de fons
 • Diversificació i baixa correlació amb els mercats
 • Gestió àgil i dinàmica
 • Control estricte del risc

 

¿A quien va dirigido? Conservador y moderado
A qui va dirigit?
 

Inversor amb un perfil de risc conservador:

 

 • Té com objectiu prioritari la conservació de capital i mirar de reduir els efectes negatius de la inflació.
 • Pot reunir a la cartera un ventall d’instruments d’inversió amb baixa exposició al risc.

Inversor amb un perfil de risc moderat:

 

 • Aporta la diversificació pròpia dels fons d’inversió.
 • Gràcies als seus principis i al seu procés d’inversió, reuneix les característiques per poder romandre en la seva cartera de productes per un llarg període de temps.
Fondo de inversión detalle
Índex de referència
Eonia + 200pb, és a dir, l’índex mig del tipus d’interès de l’euro a un dia
Divisa
Qualsevol divisa
 

 


Exposició
Pot invertir més del 50% del patrimoni en IIC de renda variable, renda fixa, REIT, infraestructures, matèries primeres o retorn absolut.
Volatilitat
Volatilitat màxima anual del 4%

 


Valor participació

27 May 2020

5,91627

-0,172%

Evolució Rendibilitat Fons

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

 

 

Rendib. acum. %
6 mesos -2,722
En l'any -3,318
1 any 0,973
R. Trim. %
Últim Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -5,652
Rendibilitat any %
2020 -3,318
2019 7,532
2018 -6,892
2017 1,448
2016 -2,155
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
27/05/2020 5,91627 9,620,855,830 -0,172%
26/05/2020 5,92646 9,637,326,730 -0,275%
25/05/2020 5,94279 9,652,342,550 0,165%

 

Informe de risc

Perfil de risc: Conservador
Aquest perfil es defineix com aquell que, tot i tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet l’exposició a nivells reduïts de risc per mirar d’obtenir un rendiment de la inversió que ajudi a reduir els efectes negatius de la inflació i a mantenir el poder adquisitiu.

 

Riscos dels Fons


Risc de Mercat:o: risc de pèrdua per les variacions en el preu dels actius de renda variable i per les variacions en el preu de la renda fixa motivades per canvis en els tipus d’interès o en els diferencials de crèdit.

Risc de Tipus de Canvi: quan els actius estiguin denominats en divises diferents de l’Euro, s’assumeix el risc de pèrdua per fluctuacions en el tipus de canvi.

Risc d’Inversió en Països Emergents: les inversions en mercats emergents poden estar exposades a una volatilitat més elevada i una liquiditat menor, i als riscos d'expropiació i inestabilitat social, política i econòmica, entre altres.

Risc per Inversió en Derivats: els instruments derivats són especialment sensibles a les variacions del preu del subjacent i poden incrementar les pèrdues.

Risc de Crèdit i Contrapartida: els emissors dels actius en què inverteix el fons i les contrapartides del fons poden incomplir les seves obligacions, totalment o parcialment, inclòs el pagament del principal i de l’interès, o el reembossament de la inversió.

Risc de Liquiditat: poden produir-se situacions de tensió o dificultats en els mercats secundaris on es negocien els actius del fons que limitin la liquiditat i afectin negativament el preu dels actius.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DEL GESTOR

Després de les fortes correccions viscudes durant el mes de març, el suport dels principals Bancs Centrals i els estímuls fiscals aprovats pels governs es van traslladar en fortes pujades dels principals mercats. La reactivació escalonada de cada vegada més països i el control del virus va fer que la publicació d'algunes dades econòmiques quedessin en un segon pla.

Respecte els Bancs Centrals, el BCE i la Fed van augmentar els seus balanços en 0,6 i 2,4 bilions d'euros i dòlars respectivament. Les dades del FMI estimen una caiguda del creixement mundial extrema del -3% per al 2020. Mentrestant, als EUA l'índex de sentiment empresarial compost (PMI) elaborat per IHS Markit ha tornat a caure de forma pronunciada (27,4 a l'abril, 40,9 al març), el valor més baix registrat des de l'inici de la sèrie en 2009 i les sol·licituds de desocupació setmanals ja acumulen 30 milions de sol·licituds.

Amb tot això, el mes d'abril, el S&P 500 va pujar un 12,68%, el Eurostoxx 50 un +5,06% i el MSCI Emerging Markets un +9%. En el mercat del petroli, la forta caiguda de la demanda en més de 20 mbd i l'excés d'oferta van provocar un col·lapse de la capacitat de magatzematge del WTI, caient un 8%. En el mercat de divises, l'euro es va depreciar fins a 1,0955 dòlars. El deute alemany i americà a 10 anys van reduir les seves rendibilitats fins a -0,589% i -0,64% respectivament.

El fons va acabar el mes amb una pujada del +2,62%, acumulant un -3,78 en el que portem d’any 2020. Pel costat positiu, el ETF de Healthcare va pujar un +11,90% i el fons Caixa Enginyers Emergents un +11,66%. Mentre que les principals detraccions van ser el fons de matèries primeres WisdomTree Commodity Index i el GLG Alpha Select Alternative. Respecte a l'operativa, durant el mes es va introduir el fons de Investment Grade Europeu de Schroders. A més es van dur a terme operacions en derivats a fi de realitzar cobertures sobre divisa amb un resultat global positiu de 0,06%, en canvi les estratègies de cobertura ens van reportar -0,77%.

Aplicacions anidades
Clases gestion alternativa

Classes del fons

 

El fons d'inversió Caixa Enginyers Gestió Alternativa, F.I.  té diverses classes de participacions anomenades; CAIXA ENGINYERS GESTIÓ ALTERNATIVA CLASSE A, F.I., i CAIXA ENGINYERS GESTIÓ ALTERNATIVA CLASSE I, F.I., que es diferencien entre elles per les comissions que li son aplicables a més d'altres aspectes relatius a la comercialització i la tipologia de partícip.

Característiques classe A

La classe  CE Gestió Alternativa Classe A, FI  es dirigeix a qualsevol soci que vulgui subscriure el fons i tingui la consideració de client minorista d'acord amb la directiva MIFID.

 • Data de llançament: 2004
 • Inversió mínima: 1.000 euros
 • Comissió de gestió: 1,35% + 9% (comissió d'èxit)
 • Comissió depositari: 0,20%
 • Vocació CNMV: Retorn Absolut
 • Període de permanència mínim recomanat: 5 anys
 • Pot traslladar-se la inversió des d’altres fons d’inversió i beneficiar-se dels importants avantatges fiscals propis d’aquesta tipologia de producte

Característiques classe I

La classe  CE Gestió Alternativa Classe I, FI es dirigeix exclusivament a socis que subscriguin el fons a través de contractes de gestió discrecional de carteres així com també a socis professionals i contraparts elegibles que compleixin amb les característiques pròpies d'aquesta consideració d'acord amb la directiva MIFID.  

 

Classes   ISIN Gestió Depositaria Subscripció Reemborsament Inversió mín.
 %s/pat    % s/rdos  % %    % 
Classe A ES0142547035 1,35% 9% 0,20% - 1% 1.000€
Classe I ES0142547001 0,80% 0% 0,10% - - 250.000€
 
Gestor Sergi Casoliva

Gestor del fons

 

Sergi Casoliva Sesma

foto Sergi Casoliva Sesma

Llicenciat en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona, compta amb un màster en Borsa i Mercats Financers per l'Institut d'Estudis Borsaris (IEB) i amb la certificació Certified Advisor (CAd). En l'actualitat és candidat al CFA nivell II. Es va incorporar a l'equip de Caixa d'Enginyers Gestió al març de 2019 com a gestor de fons de retorn absolut després de 4 anys d'experiència com a analista i selector de fons externs en Crèdit Andorrà.

Aplicacions anidades
Disclaimer fichas fondos

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Disclaimer Alternativa

CE Gestió Alternativa, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 2940.

Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

botón volver

Tornar enrere

Informació de les cookies utilitzades

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar el nostre servei, personalitzar i recollir informació estadística durant la teva navegació per les nostres pàgines. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Aconsegueix més informació i coneix com canviar la configuració en la nostra Política de Cookies.

Ves Superior