Slider Retorno absoluto
intro retorno absoluto

 

Els fons de Retorn Absolut estan indicats per a inversors amb un perfil conservador - moderat ja que tenen com a objectiu aconseguir una rendibilitat positiva, amb independència de les condicions de mercat.

Són fons molt diversificats amb un rigorós control del risc perseguint un objectiu de rendibilitat per a un determinat període, posant èmfasi en la preservació del capital.

 

Titulo retorno absoluto

Els nostres fons de Retorn Absolut

Fondos destacados/categorías
Fons d'inversió Indicador de risc Estrelles Morningstar Vocació inversora Últim valor liquidatiu Rendibilitat Dia* Rendibilitat Mes Actual* Rendibilitat a 6 Mesos* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Rendibilitat 5 Anys* Rendibilitat 10 Anys* Contractar

CE Gestió Alternativa, FI

3
4 Retorn Absolut 6,10829
(24/01/2022)
-0,264% -1,350% -0,917% -1,350% 0,514% 1,892% 0,249% -0,492%

CE Gestió Dinàmica, FI

3
4 Retorn Absolut 102,00665
(24/01/2022)
-0,107% -0,389% 0,461% -0,389% 4,215% 2,785% 0,099% 0,530%

S'anomena així als Fons que persegueixen aconseguir una rendibilitat positiva independentment de l'escenari de mercats de cada moment i busquen una baixa correlació amb altres mercats i actius financers. Es caracteritzen per comptar amb una gran llibertat a l'hora de decidir en quin tipus d'actiu financer invertiran i, per això, són un element indispensable en una bona estratègia de diversificació de qualsevol inversor.

disclaimer distribuidoras

 

* Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió. Rendibilitats anualitzades.

 

Entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquests fons d'inversió.