Slider cabecera colabora
Actividad fundación - colabora

 

La Fundació desenvolupa la seva activitat en els àmbits de:

  • Medi ambient i sostenibilitat.
  • Reinserció laboral i assistència a persones en risc d'exclusió social.
  • Educació i excel·lència professional.

 

Estem orgullosos del treball realitzat però seguim amb el nostre objectiu d'incrementar i generar valor social. Per això, la Fundació posa a la disposició de tots els socis i sòcies l'opció de contribuir directament, a través de donacions*, als projectes socials, d'educació i mediambientals, que desenvolupa.

Cada euro donat serà destinat íntegrament als projectes que la Fundació promou. Més informació sobre els projectes en aqust enllaç.

 

La responsabilitat social corporativa de Caixa d'Enginyers.

Caixa d'Enginyers disposa d'un Fons d'Educació i Promoció, la finalitat és el finançament d'activitats que tinguin com a objectiu:

  • La formació i educació dels socis i treballadors en els principis i valors cooperatius.
  • La difusió del cooperativisme, així com la promoció de les relacions intercooperatives.
  • La promoció cultural, professional i assistencial de l'entorn local, així com les accions de protecció mediambiental.

 

Caixa d'Enginyers, destina al Fons com a mínim el 10% del seu excedent per dotar-lo de prou recursos per assolir els objectius establerts.  Un percentatge d'aquest 10% es destina directament a la Fundació Caixa d'Enginyers per dur a terme la seva missió fundacional. 


Veure les memòries anuals i els comptes anuals de la Fundació Caixa d'Enginyers en aquest enllaç.

 

Aplicacions anidades
Boton haz aportacion

Fes la teva aportació a través de transferència

Pie trato fiscal donaciones

*Les donacions tenen un tracte fiscal favorable: són deduïbles en la quota íntegra de l'IRPF, fins a un 80% per als primers 150 € i un 35% per a la resta, augmentant al 40% si en els dos anys anteriors s'han fet donacions a la mateixa entitat, per import igual o superior a el de l'any precedent. A la quota de l'Impost sobre Societats, la deducció és del 35%, augmentant al 40% si en els dos anys anteriors s'han fet donacions a la mateixa entitat, per import igual o superior al de l'any precedent.

Ves Superior