Qui som
Empreses del Grup
titulo grupo CDI

Grup Caixa d'Enginyers

Grup Caixa d'Enginyers
 • Caixa d'Enginyers
  Caixa d'Enginyers va néixer l'any 1967 amb l'objectiu de prestar serveis financers globals als seus socis amb una vocació de servei i de gestió personalitzada.
 • Caixa d'Enginyers Vida i Pensions

  Més informació

  La visió particular de Caixa Enginyers Vida i Pensions és ser l'entitat de referència en matèria de previsió dels socis del Grup.
 • Caixa d'Enginyers Gestió
  Caixa Enginyers Gestió gestiona i administra els seus fons d'inversió combinant diverses estratègies i sempre amb l'objectiu de maximitzar els beneficis de la inversió col·lectiva per al partícip.
 • Caixa d'Enginyers Bancassegurances

  Més informació

  Oferta d'assegurances per als àmbits de protecció patrimonial, professional i empresarial proporcionant les cobertures i solucions adaptades a les necessitats dels socis en cada moment.
 • Fundació Caixa d'Enginyers

  Més informació

  La Fundació Caixa d'Enginyers és la forma en què el Grup Caixa d'Enginyers contribueix a la societat, d'acord amb els principis que el defineixen.
 • Cooperativa de consumidors i usuaris (Ingenium Shopping)

  Més informació

  Ingenium Shopping és la Cooperativa de Consumidors i Usuaris de Caixa d'Enginyers.
 • Norbolsa Entitat associada de Caixa d'Enginyers
  Caixa d'Enginyers manté una participació del 10% amb l'objectiu de potenciar els serveis actuals als socis en l'àmbit dels mercats de valors, línia de negoci estratègica del Grup.
Responsabilitat Social
titulo RSC

Responsabilitat Social Corporativa

ancla isr
Responsabilitat Social Corporativa
Contenido libre responsabilidad social

 

 

Aportar valor sostenible

Volem que la nostra proposta de valor s'estengui als àmbits financer, professional i personal dels socis sota la premissa de la sostenibilitat. Les relacions que forgem es basen en l'ètica, el compromís i la confiança i s'estableixen amb una visió a llarg termini. Tant és així que som l'única entitat financera amb la certificació en accessibilitat web del nostre canal On line, que ratifica que Banca ONLINE de Caixa d'Enginyers compleix amb el nivell Doble A (AA) d'accessibilitat web, segons les pautes WCAG 1.0 W3C / WAI , atorgada per Ilunion. Com a entitat líder en el sector, oferim un servei d'excel·lència, focalitzat en aportar un retorn als socis, als col·laboradors, a les comunitats professionals i a la societat, a la qual destinem la nostra acció social a través de la Fundació Caixa d'Enginyers.

 

Technosite Certificación 	WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

 

 

Entitat de referència

Volem ser l'entitat de referència de les comunitats professionals amb què ens relacionem i, més concretament, la principal dels nostres socis, amb una vinculació que vagi més enllà del vessant purament financera. Per a això, proporcionem solucions adaptades a la realitat i les necessitats individuals de cada soci amb un servei diferencial. Comptem amb un equip humà qualificat i compromès amb la missió de l'entitat, apostem per la innovació i la tecnologia i treballem constantment en la millora de l'eficiència.

Caixa d'Enginyers destaca en el sector per la seva elevada solvència i liquiditat. La qualitat de l'actiu, la disponibilitat de liquiditat i la solvència del Grup, juntament amb la confiança dels seus socis i de l'equip de professionals que l'integren, són els eixos sobre els quals el Grup empara l'actual política de creixement del negoci, amb la qual cosa es posiciona amb notables garanties en el marc de reconsideració del model regulador i de negoci que afronta el sistema financer a escala global.

 

 

 

 Caixa d'Enginyers: elevada solvència i liquiditat estructural.

 

 

Característiques Responsabilitat Social

Caixa d'Enginyers disposa d'un Fons d'Educació i Promoció, la finalitat és el finançament d'activitats que tinguin com a objectiu:

 • La formació i educació dels socis i treballadors en els principis i valors cooperatius.
 • La difusió del cooperativisme, així com la promoció de les relacions intercooperatives.
 • La promoció cultural, professional i assistencial de l'entorn local, així com les accions de protecció mediambiental.

Caixa d'Enginyers, destina al Fons com a mínim el 10% del seu excedent per dotar-lo de prou recursos per assolir els objectius establerts.

 

Pressupost del Fons d'Educació i Promoció:

375.000 35.000 450.000
Formació Promoció i relacions intercooperativas Acció social Aportació a la Fundació Caixa d'Enginyers

 

La Fundació en xifres*:

320 190.000 3,5M€
Projectes Persones en risc d'exclusió social ateses Destinats a projectes
600 1.500 300
Candidats als Premis Idees Innovadores i Empreneduria Persones desocupades inscrites a cursos Beques i premis de estudis

 

*Acumulat els 7 últims anys.


Caixa d'Enginyers busca millorar contínuament la gestió ambiental i promoure iniciatives que redueixin el seu impacte. Des de la Entitat som conscients de la responsabilitat ambiental que ens correspon com a organització i agent de la societat.

Per aquest motiu destinem esforços a millorar el consum de recursos i reduir les emissions que generem.

 • Minimització del consum de paper.
 • Potenciació de la Banca digital.
 • Usos d'equips i sistemes d'automatització i control per reduir el consum d'energia en les oficines.
 • Us de sistemes de immótica per a la climatització, il·luminació i altres instal·lacions consumidores d'energia.
 • Adquisició de paper amb l'etiqueta de FSC.
 • Grup Caixa d'Enginyers és una organització neutra en carboni. Compensem el 100% de les emissions de CO2 de totes les empreses del Grup. Fes clic aquí per consultar la infografia amb tota la información

segell 'FSC'


Caixa d'Enginyers ha subscrit el compromís de dur a terme les seves activitats sota principis ètics, de transparència i de bon govern, de tal manera que dóna resposta als requisits de les seves diferents grups d'interès.

Caixa d'Enginyers és membre de Spainsif des de 2006, una associació sense ànim de lucre que integra diferents entitats interessades a promoure la Inversió Socialment Responsable (ISR) a Espanya. Aquest objectiu es desenvolupa amb el foment de la integració de criteris ambientals, socials i ètics en les polítiques d'inversió.

segell 'Spainsif'

Des del 2014, Caixa Enginyers Gestió està adherida als principis d'inversió responsable coneguts com a principis PRI d'àmbit internacional, com iniciativa per promoure l'aplicació de criteris extra financers en la presa de decisions d'inversió.

segell 'PRI'

Creiem en la inversió de productes que promoguin els valors de la inversió socialment responsable:


Slider reducido feste soci amb botó HOME GRUPO
Ves Superior