Slider cronologia
Reproduir slider Pausaslider
titulo grupo CDI

Grup Caixa Enginyers

Grup Caixa Enginyers
 • Caixa Enginyers
  Caixa Enginyers va néixer l'any 1967 amb l'objectiu de prestar serveis financers globals als seus socis amb una vocació de servei i de gestió personalitzada.
 • Caixa Enginyers Vida i Pensions

  Més informació

  La visió particular de Caixa Enginyers Vida i Pensions és ser l'entitat de referència en matèria de previsió dels socis del Grup.
 • Caixa Enginyers Gestió
  Caixa Enginyers Gestió gestiona i administra els seus fons d'inversió combinant diverses estratègies i sempre amb l'objectiu de maximitzar els beneficis de la inversió col·lectiva per al partícip.
 • Caixa Enginyers Bancassegurances

  Més informació

  Oferta d'assegurances per als àmbits de protecció patrimonial, professional i empresarial proporcionant les cobertures i solucions adaptades a les necessitats dels socis en cada moment.
 • Fundació Caixa Enginyers

  Més informació

  La Fundació Caixa Enginyers és la forma en què el Grup Caixa Enginyers contribueix a la societat, d'acord amb els principis que el defineixen.
 • Cooperativa de consumidors i usuaris (Ingenium Shopping)

  Més informació

  Ingenium Shopping és la Cooperativa de Consumidors i Usuaris de Caixa Enginyers.
Contenido libre responsabilidad social

 

 

Aportar valor sostenible

Volem que la nostra proposta de valor s'estengui als àmbits financer, professional i personal dels socis sota la premissa de la sostenibilitat. Les relacions que forgem es basen en l'ètica, el compromís i la confiança i s'estableixen amb una visió a llarg termini. Tant és així que som l'única entitat financera amb la certificació en accessibilitat web del nostre canal On line, que ratifica que Banca ONLINE de Caixa Enginyers compleix amb el nivell Doble A (AA) d'accessibilitat web, segons les pautes WCAG 1.0 W3C / WAI , atorgada per Ilunion. Com a entitat líder en el sector, oferim un servei d'excel·lència, focalitzat en aportar un retorn als socis, als col·laboradors, a les comunitats professionals i a la societat, a la qual destinem la nostra acció social a través de la Fundació Caixa Enginyers.

 

Technosite Certificación 	WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

 

 

Entitat de referència

Volem ser l'entitat de referència de les comunitats professionals amb què ens relacionem i, més concretament, la principal dels nostres socis, amb una vinculació que vagi més enllà del vessant purament financer. Per a això, proporcionem solucions adaptades a la realitat i les necessitats individuals de cada soci amb un servei diferencial. Disposem d'un equip humà qualificat i compromès amb la missió de l'entitat, apostem per la innovació i la tecnologia i treballem constantment en la millora de l'eficiència.

Caixa Enginyers destaca en el sector per la seva elevada solvència i liquiditat. La qualitat de l'actiu, la disponibilitat de liquiditat i la solvència del Grup, juntament amb la confiança dels seus socis i de l'equip de professionals que l'integren, són els eixos sobre els quals el Grup empara l'actual política de creixement del negoci, amb la qual cosa es posiciona amb notables garanties en el marc de reconsideració del model regulador i de negoci que afronta el sistema financer a escala global.

 

 

 

 Caixa Enginyers: elevada solvència i liquiditat estructural.