Slider cabecera Modelo de Banca Responsable
Introducción

 

A Caixa Enginyers trobaràs un model de Banca cooperativa i Responsable que es desenvolupa seguint criteris de bona governança, impacte social i mediambiental, i sobre els quals s'han definit 7 àrees que impliquen tota l'organització de forma transversal.

 

Principios y estrategia

Els principis i l’estratègia de sostenibilitat

 

Preservar la solvència del Grup
seguint criteris de prudència, ètica i integritat en la gestió i governança de l’organització.

Oferir el benefici més elevat als socis
mitjançant el desenvolupament de productes i serveis transparents, responsables i justos.

Reforçar el model de gestió de persones
aprofundint en el desenvolupament del talent i de les carreres professionals.

Potenciar les finances
per a la sostenibilitat i l’acció socioambiental.

 

 

 

Características: Ámbitos, Responsabilidad y buen gobierno y FEP

 

PRUDÈNCIA I
GESTIÓ DEL RISC

El nostre model de gestió del risc està basat en la sostenibilitat, qualitat en la gestió, responsabilitat, seguiment, compromís i independència.

 

ÈTICA I
INTEGRITAT

La nostra activitat es regeix a través dels valors, principis i normes d’actuació recollits en el nostre Codi ètic, que promou el desenvolupament de les tasques professionals sota criteris d’honestedat, integritat, excel·lència, responsabilitat i transparència. Inversió responsable, sostenible i d’impacte

 

RESPONSABILITAT
DE LA INVERSIÓ I
EL FINANÇAMENT

La nostra política de finançament i inversió integra criteris de drets humans, laborals, socials i de respecte al medi ambient. Les nostres inversions exclouen fabricants d’armes, d’explosius o de vehicles militars, fabricants de components específics per a la indústria militar (>10 % dels ingressos), fabricants de tabac i empreses de jocs d’atzar.

 

SERVEI
AL SOCI

El nostre model cooperatiu i socialment responsable posa el soci en el centre de l’activitat. Tenim l’objectiu de proporcionar als nostres socis solucions completes adaptades a les seves necessitats i basades en la qualitat del servei, l’atenció, l’assessorament i la proximitat.

 

POLÍTICA
DE PERSONAL

 • Som ocupadors de qualitat i un dels nostres principals compromisos se centra en la formació i el desenvolupament dels nostres professionals.
 • La igualtat d’oportunitats és un dels principis de l’organització i treballem per assegurar-la a tots els nivells.

 

SOSTENIBILITAT I
MEDI AMBIENT

 • Promovem la inversió socialment responsable (ISR), que fomenta la sostenibilitat de l’economia i contribueix a protegir el medi ambient.
 • Impulsem iniciatives per millorar l’ecoeficiència de l’organització.
 • Preservem el medi ambient a través d’accions de sensibilització i mitigació dels efectes del canvi climàtic.

 

ACCIÓ
SOCIAL

Canalitzem el nostre compromís amb la societat a través de la Fundació Caixa d’Enginyers, que destina els seus recursos a millorar la qualitat de vida i el benestar, a facilitar la reinserció social i laboral de les persones, a protegir el medi natural i a fomentar la innovació, la formació i l’excel·lència professional.

 

 


 

Caixa Enginyers és una societat cooperativa de crèdit, en la qual el soci és alhora client i propietari de l'Entitat. Per tant, els beneficis obtinguts reverteixen directament en els socis, però sempre procurant respondre a les preocupacions de la societat assumint el seu paper com a impulsor econòmic i desenvolupant el seu negoci de forma ètica i responsable.

 

 • Estructura organitzativa
 • Bon Govern
 • Codi ètic
 • Gestió de riscos

 • Política d'Inversió responsable
 • Principis de Banca Responsable
 • Política Creditícia
 • Política d'inversions financeres
 • Política de gestió ambiental

 • Socis
 • Empleats
 • Proveïdors
 • Fundació

 

Caixa d'Enginyers disposa d'un Fons d'Educació i Promoció, la finalitat és el finançament d'activitats que tinguin com a objectiu:

 • La formació i educació dels socis i treballadors en els principis i valors cooperatius.
 • La difusió del cooperativisme, així com la promoció de les relacions intercooperatives.
 • La promoció cultural, professional i assistencial de l'entorn local, així com les accions de protecció mediambiental.

Caixa d'Enginyers, destina al Fons com a mínim el 10% del seu excedent per dotar-lo de prou recursos per assolir els objectius establerts.

 

Pressupost del Fons d'Educació i Promoció:

174.000 25.000 600.000
Formació Promoció i relacions intercooperativas Acció social Aportació a la Fundació Caixa d'Enginyers

 

La Fundació en xifres*:

539 3.040 1.295 4,2M€
Aliances desenvolupades Beneficiaris de beques, premis i formació Candidats als Premis Idees Innovadores i Emprendiment Inversió social canalitzada

 

*Acumulat els 10 últims anys.