Slider cabecera Convenis
Contenido libre convenios

 

Per aquest motiu, col·laborem amb diverses institucions acadèmiques i professionals, contribució que es materialitza mitjançant l'establiment de múltiples convenis de col·laboració.

Amb aquestes col·laboracions, disposa d'una oferta de serveis i productes per a cada un dels sectors i per als estudiants o professionals representats per aquestes institucions (Col·legis professionals, Associacions, Universitats, etc.).

 

Relació de col·lectius amb els que col·laborem:

 

Ir a la Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció Ir a la Associación Catalana de Empresas Consultoras Ir a la Associació de Consultors d'Instal·lacions Ir a la Asociación AEGEE de la Universidad de Zaragoza Ir a Enginyers Industrials de Catalunya
Ir a la Associació Empresarial Química de Tarragona Ir a la Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca Ir a Enginyers Agrònoms de Catalunya Ir a la Asociación/Colegio Nacional de Ingenieros del ICAI Ir a Asociación de Ingeniería de Telecomunicación de Euskadi
Ir al Ajuntament de Molins de Rei Ir a la Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya Ir a la Associació Catalana d'Enginyeria i consultoria Ir al Col·legi d'aparelladors i Arquitectes tècnics de Barcelona Ir al Col·legi de doctors i llicenciats en filosofia i lletres i ciències de Catalunya
Ir al Club Esportiu Europa Ir al Col·legi d'enòlegs i Enòlogues de Catalunya Ir al Col·legi d'educadores i educadors socials de Catalunya Ir al Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya Ir al Col·legi d'enginyers graduats i enginyers tècnics industrials de Girona
Ir al Col·legi Professional / Associaci´ó d'Enginyers tècnics industrials graduats de Manresa Ir al Col·legi  d’Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona Ir al Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya Ir al Centro de investigación biomédica en Red - Bioingeniria, biomateriales y Nanomedicina Ir al Centro de investigación biomédica en Red
Ir al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos Ir al Grup Empresarial d'Econoía Social Ir al Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes tècnics i Enginyers d'Edificació de Tarragona Ir al Col·legi Oficial de Bibliotecaris - Documentalistes de Catalunya Ir al Colegio Oficial de ingenieros industriales superiores de Baleares
Ir al Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya Ir al Col·legi Oficial d’Enginyers de Telecomunicació de Catalunya Ir a CAEB Ir al Colegio oficial de Ingenieros Agrónomos de la Región de Murcia Ir al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Alava
Ir al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Oriental Ir al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja Ir al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Bizkaia Ir al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de la Comunitat Valenciana Ir al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Navarra
Ir al Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de Aragón Ir al Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Alicante Ir al Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de la Región de Murcia Ir al Col·legi de Geòlegs de Catalunya Ir a la Associació Catalana d'Empreses Constructores d'Obra Pública
Ir a ESADE CREAPOLIS Ir al Col·legi de censors jurats de comptes de Catalunya Ir al Club de Tennis Lleida Ir a la Universidad de Deusto Ir a Enginyers Industrials de Catalunya
Ir a la Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú Ir a la Universitat Politècnica de Catalunya Ir a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Ir a la Escola Universitària Salesiana de Sarrià Ir a la Escola Sant Gervasi
Ir a la Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya Ir a Impuls solidari per enfortir el Tercer Sector Ir al Colegio de Graduados Sociales de Barcelona Ir al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana Ir a la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social
Ir al Colegio y  Asociación de Ingenieros de Montes Ir a la JOVEMPA
Federación de Asociaciones de Jóvenes Empresarios de la Provincia de Alicante Ir a la Associació Joves empresaris de Balears Ir a la Salle - Universidad Ramón Llull Ir a la Fundación Lafer
Ir a la Fundación Valentín de Madariaga-MP Ir a la Fundación ONCE Ir a la Micro, petita i mitjana empresa de Catalunya Ir a AUTCAT Ir a la Asociación Sant Cugat Empresarial
Ir a la Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació Ir a la Asociación de empresas Terciario Avanzado Ir a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona Ir a la Universitat Autònoma de Barcelona Ir a la Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears
Ir a la Unió de pagesos Ir a la Universidad de Zaragoza Ir a la Logo UOC Universitat Oberta de Catalunya Ir a la Unión Profesional Sanitaria de Málaga Ir a la universitat de Girona
Ir a la Universitat de Lleida Ir a la universitat de Vic Ir a Col·legi d'economistes Ir a Col·legi de camins canals i ports de Balears Ir a Col·legi enginyers tectics de Lleida
Ir a Col·legi educadors de Catalunya Ir Col·legi Enginyers tecnics industrials de Vilanova Ir a Col·legi de disseny gràfic Ir a Escola enginyeria UPC Terrassa Ir a Alumni UAB
Ir a Fundació privada trams Ir a universitat Pomeu Fabra Ir a Colegi oficial metges Girona