Publicador de continguts

Caixa d'Enginyers renova la seva adhesió al “2022 Global Investor Statement to Governments on the Climate Crisis” reforçant així el seu compromís amb el medi ambient

14.09.2022
A través d'aquesta ambiciosa declaració, més de 700 empreses, entre les quals hi ha Caixa d'Enginyers, i entitats com l'ONU i PRI (Principis d'Inversió Responsable) insten els governs a implementar polítiques abans de la COP27 per abordar la crisi climàtica. Caixa d'Enginyers, consenteix de la importància d'una economia sostenible i del paper que les finances tenen en el futur del planeta, treballa activament per formar part de la transició cap a una economia baixa en carboni i donar suport a les polítiques que fomenten la inversió responsable.

Els riscos financers associats a la crisi climàtica són una realitat i abordar l'escalfament global és una necessitat urgent per al futur del planeta i la prosperitat econòmica. En el marc del seu compromís amb el medi ambient, Caixa d'Enginyers i Caixa Enginyers Gestió s'han adherit, per tercer any consecutiu, al “2022 Global Investor Statement to Governments on the Climate Crisis”, una declaració a través de la qual els signants insten els governs a implementar polítiques que ajudin a combatre la crisi climàtica, a fi d'aconseguir un futur amb zero emissions.

La iniciativa, que actualment reuneix 733 empreses i entitats els actius de les quals superen els 52 bilions de dòlars, està liderada per The Investor Agenda. Entre els seus fundadors hi ha l'ONU i el PRI (Principis d'Inversió Responsable), i s'ha convertit en una eina crucial per mobilitzar les veus dels inversors sobre l'acció de la política climàtica.

La declaració reclama, entre altres accions, que els informes financers que emeten les empreses relacionades amb el clima i el medi ambient siguin obligatoris i més complets, així com l'augment de provisió de finançament climàtic del sector públic i privat per mitigar-lo. Per això cal que els governs dels diferents països implementin polítiques climàtiques consistents a curt i mitjà termini amb l'objectiu de convertir-se en destinacions d'inversió cada cop més atractives. A més, anima els inversors a promoure accions ambicioses pel que fa a política climàtica.

David Murano, subdirector general i director de l'Àrea de Gestió del Risc a Caixa d'Enginyers ha explicat que a l'Entitat, “la sostenibilitat és un dels nostres eixos vertebradors i està present a tots els nostres àmbits d'actuació. A Caixa d'Enginyers treballem activament per ser part de la transició cap a una economia baixa en carboni i, com a especialistes en inversions sostenibles, donem suport a iniciatives com aquesta, que promou polítiques d'inversió responsable, amb l'objectiu de cuidar el medi ambient, fer front a la crisi climàtica i garantir la continuïtat del planeta”.

Els signants de la declaració insten els governs a emprendre accions abans de la COP27, que se celebrarà el pròxim mes de novembre:

  • Aplicar polítiques nacionals per garantir que els objectius establerts pels governs per al 2030 estiguin alineats per mantenir l'escalfament global per sota dels 1,5ºC. Això requerirà que els governs accelerin el desenvolupament, el desplegament i la difusió de tecnologies que permetin la transició cap a una economia d'emissions zero.
  • Contribuir a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i reduir les emissions en un 30% respecte als nivells del 2020 abans del 2030.
  • Augmentar la provisió de finançament climàtic del sector públic i privat per a la mitigació i l'adaptació, amb un enfocament particular a les necessitats dels països en desenvolupament.
  • Reforçar la divulgació d'informació sobre el clima a tot el sistema financer mitjançant:
    • La implementació de requisits obligatoris de divulgació de riscos climàtics alineats amb les recomanacions del Grup de Treball sobre Divulgacions Financeres Relacionades amb el Clima (TCFD) amb el suport d'una taxonomia mundial sòlida.
    • La divulgació pública de plans de transició climàtica alineats amb l'objectiu de mantenir l'escalfament global per sota dels 1,5 ºC.
    • Coordinació de la regulació financera mundial en els àmbits de la divulgació obligatòria del risc climàtic i la supervisió del risc prudencial, com a motors crítics del progrés necessari per abordar els riscos sistèmics.
Aplicacions anidades
Botón noticias económicas
Ves Superior