Slider SGDC juliol 2020
Intro SGDC Maig 2021

 

La creixent complexitat dels mercats financers i la velocitat amb què es produeixen les seves fluctuacions fan que cada vegada sigui més necessari un seguiment detallat de les inversions per poder aconseguir la rendibilitat objectiu segons el nostre patrimoni, i per minimitzar l’impacte d’escenaris de volatilitat que es puguin produir.

A més, l'entorn de tipus d'interès baixos (i inclús negatius) fa poc recomanable invertir en deute públic i, per tant, ens porta a considerar altres alternatives d'inversió més complexes que puguin significar una part estable i menys arriscada de la nostra cartera d'inversions.

 

El màxim exponent de servei de valor

 

El servei Gestió Discrecional de Carteres de Caixa d'Enginyers li permet delegar la presa de decisions d'inversió en els gestors de Caixa d'Enginyers, àmpliament qualificats, per gaudir d'una òptima gestió de la teva cartera.
 

Bases del SGDC
 • Model de gestió propi i responsable

   

  Tenim en compte criteris de rendibilitat i risc esperats, i factors ASG dels actius financers seleccionats.
 • Agilitat en la presa de decisions d'inversió

   

  Capacitat de reacció immediata als aconteixements que es generen en els mercats, sense perdre el focus d'inversors a llarg termini.
 • Transparència

   

  Tindràs un informe mensual de la teva cartera, disponible a Banca ONLINE i Banca MOBILE amb detall de la teva posició, l'evolució de rendibilitat i risc, les operacions realitzades, etc.
 • Adequació al perfil de risc

   

  Carteres adaptades al teu perfil de risc, amb focus en la preservació de capital gràcies a la diversificació i optimització de les teves inversions.


 

Frase intro cuadros GDC

 

A continuació, coneix les nostres tres modalitats de gestió delegada de carteres, dirigides a cobrir unes necessitats financeres concretes:

 

Aplicacions anidades
Cuadro GDC Select
icono ISR

GDC Select

El primer esglaó d'accés al servei de Gestió Discrecional de Carteres

+

Cuadro GDC Insignia
icono ISR

GDC Insignia

El nostre màxim exponent de gestió delegada

+

Cuadro GDC Bolsa Premium
icono ISR

GDC Borsa Premium

S'adapta a les necessitats específiques del teu perfil inversor

+

Bases servicio GDC


 

Les bases del nostre servei

 

1

Contacte permanent amb els mercats

 • Els gestors fan un rigorós seguiment i monitoren l'evolució de les variables econòmiques i financeres dels mercats per seleccionar els actius i vehicles d'inversió més adequats.

 

 

2

Model de gestió propi

 • Caixa d'Enginyers ha desenvolupat un model de gestió propi a partir de la capacitat d'un equip de gestió que basa les seves decisions en un anàlisi quantitatiu i qualitatiu dels diferents actius, en els quals no només valora variables de rendibilitat, sinó també elements de control de risc i preservació de capital, així com criteris extrafinancers a través d'un seguiment de la incorporació de factors ASG (mediambientals, socials i de bon govern). Així mateix, el model de Caixa d'Enginyers posa el focus en la inversió amb horitzó temporal a mitjà i llarg termini.
 • El model i la gestió de l'equip d'inversions de Caixa Enginyers Gestió ha estat reconegut per diferents agències de qualificació i la gestió de les carteres ha assolit una consistència en referència al binomi rendibilitat/risc sostinguda en el temps.

 

 

3

Optimització de la cartera per perfil de risc del soci

 • La gestió de carteres d'inversió es realitza sobre el Test d'Idoneïtat. S'identifica i acorda el nivell del màxim risc que el soci està disposat a assumir, en base al perfil inversor, objectius econòmics i coneixements financers. Es seleccionen els actius en els quals invertit en cada moment, en base a les expectatives de l'equip de gestors sobre l'evolució de les variables econòmiques i financeres. A més, amb l'objectiu de millorar el binomi rendibilitat / risc, es realitza un optimització dels pesos de les diferents inversions en cartera segons la metodologia matemàtica de Black-Litterman que perfecciona els models tradicionals d'optimització.

 

 

4

Gestió dinàmica del risc

 • La metodologia VaR (Value at Risk) permet gestionar els objectius de la cartera controlant i reduint la seva volatilitat. El VaR és una estimació de la pèrdua màxima esperada d'una cartera en un determinat horitzó temporal i amb un determinat grau de confiança estadística. És un concepte més intuïtiu que la volatilitat i ajuda a entendre millor el risc de la cartera d'inversions.
 • Què vol dir un % de VaR determinat? Si prenem, per exemple, un VaR màxim anual del 10% amb un interval de confiança del 95% significa que, basant-nos en dades històriques, hi ha una probabilitat del 95% que la cartera no superi una caiguda anual del 10%. O, altrament dit, que només hi ha un 5% de probabilitats que la cartera caigui més del 10%.
 • Gestió de carteres a partir de VaR: una superació del VaR màxim establert respecte al perfil de l'inversor exigeix automàticament la reducció del nivell d'exposició al risc de la cartera.

 

 

5

Agilitat per prendre a temps les millors decisions d'inversió

 • El servei Gestió Discrecional de Carteres proporciona a Caixa d'Enginyers la capacitat de donar una resposta immediata als esdeveniments i a les tendències que es generen en l'economia i els mercats tant per aprofitar oportunitats com per adoptar mesures de reducció de l'exposició al risc o la preservació de capital si es produeix un empitjorament de la conjuntura econòmica. La cartera es reequilibra de forma dinàmica en funció de les expectatives financeres de l'equip de gestió.

 

 

6

Informació i servei personalitzat

 • Mensualment, rebrà un informe de gestió amb el detall de la situació de la seva cartera, els últims canvis introduïts i el resum de ràtios de gestió.
 • També podrà sol·licitar al seu Gestor Personal una trobada per a un seguiment personalitzat de l'estat i l'evolució de la seva cartera.


 

 


La informació continguda en el present document fa o pot fer referència a resultats futurs d’instruments financers, índexs financers, mesures financeres o serveis d’inversió basats en previsions o expectatives, de manera que no es pot considerar com un indicador fiable de possibles resultats futurs ni com garantia d’aconseguir aquests resultats, i fins i tot la possibilitat que, en moments de càlcul concrets, es produeixin minusvàlues. De la mateixa manera l’inversor també ha de tenir en compte que l’evolució passada dels valors o instruments o els resultats històrics de les inversions, no garanteixen l’evolució o resultats futurs. Les rendibilitats passades no impliquen rendibilitats futures.

Botón Contratar Ahora
Productes relacionats
Aplicacions anidades
Título cuadro formulario

Sol·licita-ho ara

Formulario Multiidioma
Formulari

Formulari Més informació

Emplena el formulari  i contactarem amb tu el més aviat possible.

Tots els camps marcats amb * són obligatoris.

Canales contacto

 

 

localitzador oficines

Vine a visitar-nos

Localitza una oficina

 
telèfon de contacte

Truca'ns

900 300 321

 

whatsapp

Envía'ns un WhatsApp

646 420 384

 

Ves Superior