Indicador riesgo PP AAPP

ALERTES SOBRE LA LIQUIDITAT PER A PLANS DE PENSIONS

El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

INDICADOR DE RISC PER A PLANS DE PENSIONS:

Potencialment menor rendiment
- Risc 1 2 3 4 5 6 7 + Risc
Potencialment major rendiment

La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.

L'indicador de risc de PP està calculat a partir de dades històriques mitjançant l'indicador SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator), que té una escala entre 1 i 7 i varia del 3 al 6. Aquesta dada pot no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del pla. Adquireix aquesta categoria fonamentalment pel risc de tipus d'interès, així com pel de mercat i el de divises.

INDICADOR DE RISC PER AL CE CLIMATE SUSTAINABILITY ISR, PP:

Potencialment menor rendiment
- Risc 1 2 3 4 5 6 7 + Risc
Potencialment major rendiment

La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.

L'indicador de risc del pla està calculat a partir de dades històriques mitjançant l'indicador SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator), que té una escala entre 1 i 7 i té un valor de 4.

Consulta les alertes de liquiditat i els indicadors de risc de cadascun dels nostres plans a www.caixaenginyers.com/pensiones.

Slider cabecera Administraciones públicas
Intro Administraciones públicas


 

L'àrea institucional del Grup Caixa Enginyers és la responsable d'oferir solucions als socis que, sigui per les seves dimensions, complexitat o sofisticació, requereixin serveis a mida.

Por que escoger Caja de Ingenieros título

 

Per què escollir Caixa Enginyers?

Por que escoger Caja de Ingenieros contenido

Especialització

Ens especialitzem en administracions públiques i corporacions locals.

 

Proximitat

Ens impliquem especialment en aquelles zones geogràfiques en les quals tenim presència directa.

 

Llarg termini

Reforcem les relacions sostenibles a llarg termini amb els nostres socis a través d'una gestió contínua del risc i amb accions de proximitat per adaptar-nos de forma àgil als canvis.

 

Pioners en ISR

Des de 2006, apliquem criteris ambientals, socials i de bon govern (ASG) i som una de les primeres entitats a adherir-se als PRI (Principis per a la Inversió Responsable) amb productes d'inversió i previsió certificats per AENOR com a socialment responsables.

 

Que podemos ofrecerte título

 

Què podem oferir-te?

Aplicacions anidades
Que podemos ofrecerte bloque 1
icono ISR
 • Finançament
  • Préstecs
  • Pòlisses
  • Refinançament de préstecs
  • Fons europeus de recuperació: fons Next Generation EU
Que podemos ofrecerte bloque 2
icono ISR
 • Servei d'Assessorament en Assegurances (SAS)
 • Assegurances per gestionar els riscos
  • Patrimonials: oficines, locals, flotes de vehicles, etc.
  • Activitat: responsabilitat civil, professional, mediambiental i ciberassegurances
  • Empleats: convenis col·lectius, pensions d'ocupació, salut, etc.
Que podemos ofrecerte bloque 3
icono ISR
 • Serveis bancaris i mitjans de pagament (TPV)
 • Transaccionals
  • Banca ONLINE: Swift i EdItran
  • Emissió massiva de rebuts
  • TPV físics i passarel·les de pagament
Boton lo hablamos
Actividad sostenible titulo

 

Activitat amb impacte positiu i socialment responsable

Cajetines impacto positivo AAPP

En el marc del nostre compromís amb la sostenibilitat i el desenvolupament econòmic de la societat, estem adherits al Pacte Mundial de les Nacions Unides per complir els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Caixa Enginyers i Caixa Enginyers Gestió subscriuen la iniciativa Tobacco-Free Finance Pledge1, convertint-se en el primer banc i la primera gestora de fons d’Espanya a unir-se a aquest projecte.

Caixa Enginyers reafirma el seu compromís amb la banca responsable adherint-se a UNEP FI, la iniciativa de finances del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient.

El 2020, la inversió socialment responsable del Grup Caixa Enginyers va arribar als 407 milions d’euros gestionats entre fons i plans de pensions ISR.

Tots els fons ISR de l’Entitat tenen la màxima qualificació en sostenibilitat segons Morningstar2 i fan valer la integració dels valors ambientals, socials i de govern corporatiu en el procés d’inversió.

CE Climate Sustainability ISR, PP3, nomenat el millor pla de pensions mixt per segon any consecutiu, segons Morningstar Spain Fund Awards 2021.

Texto Morningstar

Morningstar2, en col·laboració amb Sustainalytics, proveïdor líder de ràtings i anàlisis ASG (ambiental, social i de govern corporatiu), realitza una qualificació del ràting de sostenibilitat. Aquest ràting mesura el grau en què les empreses incloses en un fons o un pla estan gestionant els seus riscos i oportunitats ASG en comparació amb fons i plans similars. Tots els fons i plans amb, com a mínim, el 67 % dels seus actius en empreses amb una qualificació ASG per part de Sustainalytics rebran un ràting.

Pie legal AAPP

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues.

 


(1) Més informació: Caixa Enginyers, primera entitat bancària d’Espanya a adherir-se a la iniciativa Tobacco-Free Finance Pledge.

(2) Font: Caixa Enginyers Gestió, Ràting de Sostenibilitat Morningstar.

(3) El CE Climate Sustainability ISR, PP, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Vida, SAU; com a entitat dipositària Caixa Enginyers, SCC; i com a entitat promotora Caixa Enginyers, SCC. Pots consultar el Document de Dades Fonamentals per al Partícip aquí o a qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers. Si us plau, llegeix el DFP abans de fer qualsevol aportació.

Tots els fons d'inversió tenen com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària Caixa Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i estan registrats en la CNMV. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per a l'Inversor registrat en la CNMV a qualsevol oficina de Caixa Enginyers, o bé a www.enginyersfons.com o www.cnmv.es. Si us plau, llegeix el fullet informatiu de cada fons abans de fer qualsevol inversió. Consulta el fullet informatiu en el qual es descriuen les tipologies de risc a les quals poden estar subjectes els fons d'inversió.

Els plans de pensions tenen com a entitat gestora a Caixa Enginyers Vida, SAU, i com a entitat dipositària i entitat promotora a Caixa Enginyers, SCC. Pots consultar el document de Dades Fonamentals per al Partícip aquí o a qualsevol oficina de Caixa Enginyers. Consulta el DFP abans de fer qualsevol aportació. Les rendibilitats passades no impliquen rendibilitats futures.

Consulta els criteris mediambientals, socials i de govern corporatiu (ASG) dels fons o societats en el fullet informatiu. Pots consultar aquí els criteris ISR dels nostres fons.

Assegurances contractades amb la intermediació de Caixa Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, SLU, inscrit en el registre de mediadors de la DGSFP amb el codi OV0052 i que té concertada l'assegurança de responsabilitat civil requerida per l'article 152 del Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer. Pots consultar aquí les companyies amb les quals Caixa Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, té contracte d’agència.


 

Aplicacions anidades
Título cuadro formulario Instituciones

Sol·licita informació

Formulario Multiidioma
Formulari

Formulari Administracions Públiques - CA

Emplena el formulari  i contactarem amb tu el més aviat possible.

Tots els camps marcats amb * són obligatoris.

Canales contacto

 

 

 
localitzador oficines

Vine a visitar-nos

Localitza una oficina

 

 
teléfono de contacto

Truca'ns

900 300 321

 

 
whatsapp

Envía'ns un WhatsApp

646 420 384

 

Ves Superior