Slider GDC Bolsa Premium
Contenido GDC Bolsa Premium


 

El servei GDC Borsa Premium escull les estratègies d’inversió que s’adapten millor a les necessitats financeres segons el perfil inversor.

 

Estratègia d’inversió: gestió pròpia i independent

 

Caixa Enginyers, mitjançant el servei GDC Borsa Premium, permet delegar la gestió en professionals experts, els quals estan en contacte permanent amb els mercats financers i, gestionen les inversions en funció de la conjuntura econòmica i financera, basant-se sempre en el teu perfil de risc prèviament definit a través del test d’idoneïtat.

El model de gestió és independent i propi de Caixa Enginyers, intentant en tot moment rendibilitzar les inversions realitzades i preservar-ne el capital. El model de gestió inclou un rigorós control del risc de la cartera i filtres en matèria de principis ASG (ambientals, socials i de bona governança corporativa) per seleccionar companyies que operin amb bones pràctiques i no incompleixin aquesta matèria.

 

Aquest servei exclusiu se sustenta en tres pilars que aporten solidesa a la gestió del patrimoni financer:

 

1

Òptima selecció de les accions en cartera.

2

Rigorosa política de diversificació.

3

Gestió dinàmica del risc.

 

 


 

Gestió personalitzada segons les teves necessitats

El nostre equip realitza un gran esforç a elaborar una cartera específica per a les teves necessitats concretes d’inversió. Seleccionem companyies a partir d’una selecció prèvia de més de 3.000 empreses, considerant tant ràtios empresarials com borsàries, i apliquem el nostre reconegut model de gestió propi per fer una anàlisi sectorial, quantitativa i qualitativa abans de la seva incorporació en cartera. El servei GDC Borsa Premium combina inversions de convicció a mitjà-llarg termini amb inversions tàctiques amb un horitzó temporal més reduït.

L’estil d’inversió de Caixa Enginyers es basa, fonamentalment, en una anàlisi independent, amb un enfocament ascendent i amb especial èmfasi en el model de negoci de les companyies. A més a més, un tret característic de la nostra inversió és la gestió del risc prestant especial atenció al binomi rendibilitat/risc.

 

 

Una cartera optimitzada i realista

El servei GDC Borsa Premium optimitza els pesos de les diferents accions en cartera segons la metodologia Black-Litterman, que perfecciona el model tradicional d’optimització de carteres de Markowitz.

A diferència dels altres models d’optimització, que principalment es basen en les expectatives de rendibilitat, volatilitat i correlació esperades, el procés d’optimització segons el model Black-Litterman comença per constituir una cartera equiponderada. Sobre aquesta base equilibrada apliquem l’optimització de la cartera, introduint diverses variables transversals, com la visió sectorial i l’anàlisi dels valors de l’equip de gestió, amb la qual cosa es constitueix una cartera òptima i realista en termes de rendibilitat/risc i ben ajustada a la visió del seu gestor en particular.

 

 

Gestió dinàmica del pressupost de risc

Amb l’objectiu de controlar i limitar la volatilitat de la cartera d’accions es realitza una gestió del pressupost de risc de la cartera basada en la metodologia Value-at-Risk (VaR).

Aquest mètode és una estimació de la pèrdua màxima esperada d’una cartera en un determinat horitzó temporal amb un determinat grau de confiança estadística. D’aquesta manera, el VaR resulta ser un concepte molt més intuïtiu que la volatilitat, i ajuda a comprendre millor el risc de la cartera d’inversions.

 

 

Seguiment personalitzat i periòdic

A part de les reunions amb el teu Gerent de Comptes, t'enviarem mensualment l’informe complet de gestió, en què es mostra, de forma detallada, l’anàlisi del volum de patrimoni gestionat i de la rendibilitat, l’anàlisi de la volatilitat i la rendibilitat/risc i la composició i els moviments de la cartera.

Si ho desitges, també pots configurar aquest informe ad hoc, definint, a la teva elecció, l’interval temporal analitzat en l’informe. Podràs descarregar tots aquests informes en la teva àrea personal de la Banca ONLINE.


 

 

Contractar ara

 


La informació continguda en el present document fa o pot fer referència a resultats futurs d’instruments financers, índexs financers, mesures financeres o serveis d’inversió basats en previsions o expectatives, per la qual cosa no poden considerar-se com un indicador fiable de possibles resultats futurs ni com a garantia d’assolir tals resultats, inclosa la possibilitat de que, en moments concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. L’inversor, a més a més, ha de tenir en compte que l’evolució passada dels valors o instruments o els resultats històrics de les inversions, no garanteixen l’evolució o resultats futurs. Les rendibilitats passades no impliquen rendibilitats futures.

 

Aplicacions anidades
Título cuadro formulario

Sol·licita'l ara

Formulario Multiidioma
Formulari

Formulari Més informació

Emplena el formulari  i contactarem amb tu el més aviat possible.

Tots els camps marcats amb * són obligatoris.

Canales contacto

 

 

 
localitzador oficines

Vine a visitar-nos

Localitza una oficina

 

 
teléfono de contacto

Truca'ns

900 300 321

 

 
whatsapp

Envía'ns un WhatsApp

646 420 384

 

Ves Superior