Indicadores riesgo sénior

ALERTES SOBRE LA LIQUIDITAT PER A PLANS DE PENSIONS:

 

El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només son possibles en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

Consulta les alertes de liquiditat i els indicadors de risc de cadascun dels nostres plans.

INDICADOR DE RISC PER A PP ISR:

 

Potencialment menor rendiment
- Risc 1 2 3 4 5 6 7 + Risc
Potencialment major rendiment

L'indicador de risc de PP està calculat en base a dades històriques mitjançant l'indicador SRRI (Synthetic Risk Reward Indicator), que té una escala entre 1 i 7 i varia del 2 al 5. Aquesta dada pot no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del Pla. Adquireix aquesta categoria fonamentalment pel risc de tipus d'interès, així com pel de mercat i el de divises.

INDICADOR DE RISC PER A COMPTES I DIPÒSITS:

1/6

Aquest número és indicatiu del risc del producte, sent 1/6 indicatiu de menor risc i 6/6 de major risc.

L'entitat es troba adherida al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit, previst en el Reial Decret-llei 16/2011, de 14 d'octubre. L'import garantit serà d'un màxim de 100.000 euros per dipositant, segons s'estableix en l'article 10.1 del Reial Decret-llei 16/2011, de 14 d'octubre.

Els fons d’inversió tenen el seu propi indicador de risc, que pot ser superior al dels plans de pensions i al de comptes i dipòsits.

Slider cabecera senior2
Características Senior

 

Perquè el teu compromís és el nostre compromís, volem premiar la confiança que diposites en nosaltres.

 

Compte Sènior

 

Només per domiciliar la teva pensió, o portar la nòmina o ingressos recurrents de més de 700 €/mes, accedeixes a condicions preferents:

 

 


Compte corrent

Sense comissió de manteniment1. Transferències nacionals i SEPA sense comissions. A través de la Banca ONLINE i la Banca MOBILE. 


Avantatges de finançament

Una bestreta de fins a l'import d'una pensió  o nómina a tornar en dos mesos,  i un préstec de fins a 60.000 € i fins a 10 anys de termini.


Apple Pay i BIZUM

Si portes mòbil, portes diners. Amb l'App de Banca MOBILE paga de forma fàcil, ràpida i segura.


Targeta de crèdit

Sense comissions sempre que facis un consum mínim de 1.000 € l’any. I retirada d’efectiu a dèbit sense comissions als caixers de Caixa d’Enginyers, i els 5 primers cops de cada mes als més de 16.000 caixers col·laboradors.

 

A més, gaudeix de descomptes exclusius en més de 140 establiments amb Ingenium Shopping


 

 

 

No tens nòmina o pensió?

Encara pots beneficiar-te dels avantatges del Compte Senior.

 

 

 

 

Fes aportacions mensuals per un import igual o superior a 100 € a qualsevol dels nostres fons d’inversió, plans de pensions o productes d’estalvi-vida. Inverteixes en el teu futur.

 

 

 

Gestiona els teus diners i viu més relaxat

 

Tenim una solució específica per a aquesta etapa de la teva vida:


 

Planifiquem les prestacions per a la teva jubilació, treballant en cada fase i, alhora, contribuïm que ho sigui en un món sostenible.

Et fem un Estudi de Previsió Personalitzat amb el qual projectarem la teva jubilació i que et permetrà escollir els productes idonis per complementar-la.

  • Planifiquem el rescat dels teus plans de pensions per tal que et beneficiïs al màxim dels avantatges fiscals.
  • Estudiem les millors opcions per a la consecució de rendes vitalícies.
  • També tens la possibilitat de complementar la teva jubilació amb la Renda Hipotecària de Caixa d’Enginyers sobre el teu habitatge habitual.

Vols invertir en empreses conscienciades amb el medi ambient?

Disposes del Servei d’Assessorament personalitzat de Gestió Discrecional de Carteres d’Inversió, que delega la gestió en els nostres experts, perquè no hagis de preocupar-te per l’evolució dels mercats financers.


Per a qualsevol contingència que pugui succeir, en l’àmbit personal, patrimonial o professional, tenim l’assegurança adequada: vehicle, llar, viatge, decessos i més assegurances específiques.

El Servei d’Assessorament en Assegurances se n’ocupa: els nostres experts faran un estudi global de tots els teus riscos per donar-te les cobertures adequades segons les teves necessitats específiques i amb el millor servei postvenda. 

Des de 2018, la nostra Entitat és una organització neutra en carboni, compensant el 100% de les seves emissions de CO2, alhora que hem desenvolupat un pla per reduir‐les.


 
disclaimer senior

Tots els fons d’inversió tenen com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària Caixa d’Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i estan registrats en la CNMV (Fonengin ISR, FI – núm. 354 | CE Environment ISR, FI – núm. 5142 | CdE ODS IMPACT ISR, FI – núm. 4184). Els fons d’inversió no són dipòsits i comporten risc d’inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per a l’Inversor registrat en la CNMV a qualsevol oficina de Caixa d’Enginyers, a www.caixaenginyers.com o a www.cnmv.es. Siusplau, llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió i consulta la descripció de les tipologies de risc a les quals poden estar subjectes els fons d’inversió. Pots consultar els criteris d’Inversió Socialment Responsable dels nostres fons a www.caixaenginyers.com/web/fondosinversion/nuestro-compromiso-isr.

(1) Si no es compleixen les condicions s’aplicarà una comissió de manteniment de 12 €/trimestre. Per exemple, per a un saldo mitjà de 10.000 € anuals, tenint en compte un 0% d’interès nominal anual i la comissió de 12 € trimestrals, suposaria un -0,48% TAE.

En obrir el teu compte, adquireixes un títol cooperatiu per import de 9,01 €, en concepte de part del capital social de la Cooperativa de Consumidors i Usuaris.
Assegurances contractades amb Caixa Enginyers Vida, Companyia d’Assegurances i Reassegurances, SAU, i amb la intermediació de Caixa d’Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, SLU, inscrit en el registre de mediadors de la DGSFP amb el codi OV0052. Pots consultar les companyies amb què Caixa d’Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, té contracte d’agència a www.caixaenginyers.com/web/grupo/detalle-grupo#bancaseguros. Els plans de pensions tenen com a entitat gestora Caixa d’Enginyers Vida, SAU, i com a entitat dipositària i entitat promotora Caixa d’Enginyers, SCC. Pot consultar-se el document de Dades Fonamentals per al Partícip a www.caixaenginyers.com/pensiones o a qualsevol oficina de Caixa d’Enginyers. Consulta el DFP abans de realitzar qualsevol aportació. Les rendibilitats passades no impliquen rendibilitats futures.