Slider Global
Fondo de inversión detalle

ISIN : ES0114988035

Gestora : Caixa Enginyers Gestió

CE Global, FI és un fons d'inversió de renda variable internacional amb vocació global que inverteix en companyies líders i de referència en els seus respectius sectors sense restriccions geogràfiques. L'estratègia de gestió del fons és seleccionar aquelles companyies amb models de negoci sostenibles, fortalesa financera i amb excel·lents perspectives de creixement que operin tant als mercats desenvolupats com als mercats de països emergents. Se segueix una filosofia de gestió ascendent i de llarg termini, reduint així la rotació de la cartera.

L'objectiu de rendibilitat o benchmark del fons és superar la rendibilitat de l'índex MSCI World en Euros. 

El fons CE Global, FI té les següents classes de participacions:

 

Classes del fons

Indicador de risc Vocació inversora Últim valor liquidatiu* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Contractar
Renda Variable Internacional 8,08743
(17/04/2019)
19,467% 7,674% 7,754%

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

En general, no existeix restricció geogràfica, sent la inversió en països emergents inferior al 25%. No obstant això, per a la renda variable s'invertirà principalment en països de la Zona Euro, Gran Bretanya, Amèrica del Nord i Àsia.

L'exposició en renda variable serà superior al 75% de l'exposició total del fons i podrà ser tant en valors d'alta com de mitja capitalització borsària. La part no invertida en renda variable estarà invertida en actius de renda fixa, pública o privada, sense límit de durada.

L'exposició a risc divisa podrà aconseguir el 100%. Els actius de renda fixa i instruments de mercat monetari en els quals inverteixi el fons tindran una qualificació crediticia igual o superior a la qual a cada moment tingui el Regne d'Espanya. No s'exigeix qualificació crediticia mínima per a dipòsits.

 

Caixa Enginyers Global, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 1833.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participació

17 Apr 2019

8,08743

0,004%

Evolució Rendibilitat Fons

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

 

 

Rendib. acum. %
6 mesos 6,895
En l'any 19,467
1 any 7,674
R. Trim. %
Últim Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 15,460
Rendibilitat any %
2019 19,467
2018 -12,021
2017 11,327
2016 2,193
2015 8,420
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
17/04/2019 8,08743 72,898,082,440 0,004%
16/04/2019 8,08714 72,771,953,770 0,561%
15/04/2019 8,04205 72,354,206,120 0,228%

 

Informe de risc

 

INDICADOR DE RISC:

- Risc 1 2 3 4 5 6 7 + Risc
Potencialment menor rendiment Potencialment major rendiment

La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

Perfil de risc: Arriscat

Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar pèrdues significatives.

Categoría CNMV: Renda Variable Internacional

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en termini de menys de 5 anys.

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DEL GESTOR

Durant el mes de març, el fons va registrar un avanç del 3,11% i amb això acumula un 15,47% en el que portem d'any, mentre que l'índex de referència va avançar un 2,48% i acumula un 13,90% en el que portem de 2019. A nivell macroeconòmic, el BCE va decidir mantenir sense variació els tipus d'interès oficials (0%) en la seva reunió de març. En el seu comunicat preliminar, la màxima institució monetària d'Europa va confirmar que els tipus d'interès es mantindran en els nivells actuals almenys fins a finals de 2019 i en tot cas durant el temps que sigui necessari perquè la inflació se situï en nivells pròxims a l'objectiu del 2%.

En relació a les companyies a cartera, el major contribuïdor del fons va ser la companyia d'alimentació nord-americana Tyson Foods (+12,60%), mentre que el principal detractor va ser la farmacèutica Supernus (-14,20%). Pel costat de decisions de gestió, s'incorporen tres noves companyies d'enorme qualitat i amb un potencial de revaloració molt atractiu, es tracta de Burford Capital, Freni Brembo i Walt Disney. Burford és una empresa nord-americana que es dedica al finançament de litigis, on és el líder mundial dins en un segment amb elevat potencial i encara fragmentat. Freni Brembo és una empresa italiana que es dedica al disseny i fabricació de sistemes de fre per a automòbils, sent el líder indiscutible en els frens d'alta qualitat, on s'aprofita del know-how en Racing (principal proveïdor mundial en frens de competició per a Formula 1, Moto GP…). Finalment, Walt Disney és una empresa nord-americana altament coneguda que cotitza a uns múltiples atractius. En la nostra opinió, el pròxim llançament de Disney+, un servei de subscripció de transmissió de vídeo en línia, hauria de permetre-li palanquejar tot el seu contingut per a així competir de tu a tu amb Netflix. Per finançar les incorporacions, es desinverteix en companyies amb un menor potencial de revaloració ajustat per risc, com és el cas de Publicis i Worldpay.

Clases y gestor global

Classes del fons

 

El fons d'inversió CE Global, F.I.  té diverses classes de participacions anomenades CE GLOBAL CLASSE A, F.I., i CE GLOBAL CLASSE I, F.I., que es diferencien entre elles per les comissions que li son aplicables a més d'altres aspectes relatius a la comercialització i la tipologia de partícip.

La classe  CE Global Classe A, FI  es dirigeix a qualsevol soci que vulgui subscriure el fons i tingui la consideració de soci minorista d'acord amb la directiva MIFID.

La classe  CE Global Classe I, FI es dirigeix exclusivament a socis que subscriguin el fons a través de contractes de gestió discrecional de carteres així com també a socis professionals i contraparts elegibles que compleixin amb les característiques pròpies d'aquesta consideració d'acord amb la directiva MIFID.    

 

Classes   ISIN Gestió Depositaria Subscripció Reemborsament Inversió mín.
 %s/pat    % s/rdos  % %    % 
Classe A ES0114988035 1,35% 9% 0,20% - - 500€
Classe I ES0114988001 0,80% 0% 0,10% - - 250.000€
 

Gestor del fons

 

Arnau Guardia Berdiell

foto Arnau Guardia

Graduat en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona. Màster en Mercats Financers per la Universitat de Barcelona. CFA Candidate level II i gestor del Pla de Pensions Caixa Enginyers Skyline. S'incorpora a l'equip de Caixa Enginyers Gestió en 2015.

botón volver

Tornar enrere