Inici
Inici
Contenido libre intro

 

 

Des de l'inici de la seva activitat Caixa Enginyers Gestió ha donat prioritat a la responsabilitat en la inversió financera. D'aquesta forma va ser una de les primeres entitats a registrar un fons d'Inversió Socialment Responsable (2006). Així mateix es va llançar un fons contra el canvi climàtic en 2017, Caixa Enginyers Environment ISR i en 2019 s'ha fet un pas definitiu per a la millora de les condicions de vida en el planeta mitjançant la creació del fons CdE ODS Impact ISR que busca implementar en la seva inversió els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides.

Des de 2014 Caixa Enginyers Gestió és membre de PRI Association, entitat que promou els principis d'inversió responsable sota la supervisió de UNEP Finance Initiative i la United Nations Global Compact, dues organitzacions vinculades a les Nacions Unides.  

 

logo PRI

 

Com a membre adscrit a la iniciativa PRI, Caixa Enginyers Gestió elabora un informe anual sobre transparència que pots consultar.

 

Què és ISR?
Contenido Intro Que es ISR

Què és la inversió socialment responsable?

 

La inversió socialment responsable és la incorporació de criteris ètics, socials i ambientals al procés de presa de decisions d'inversió, de manera complementaria als tradicionals criteris financers

Aquests criteris aporten una visió qualitativa de les empreses pel que no sols es tenen en compte els seus resultats econòmics i financers o les seves expectatives de creixement, sinó també quines són les seves polítiques de bon govern, les seves actuacions amb la societat i el grau d'integració de mesures per a la preservació de l'entorn i el medi ambient. Aquesta anàlisi permet reduir riscos en la inversió així com contribuir al fet que l'impacte de la inversió sigui positiu.

 

logo Spainsif Spainsif és una associació sense ànim de lucre constituïda per entitats interessades a promoure la Inversió Socialment Responsable a Espanya, de la qual el Grup Caixa d'Enginyers és soci.

 Spainsif publica el següent Manual de la Inversió Socialment Responsable amb els detalls més característics que defineixen la inversió responsable.

Características ISR

Els principis promoguts per l'organització PRI es basen en tres pilars que tenen, com a objectiu final, l'aplicació de criteris extra financers en l'elecció de les companyies de l'univers d'inversió per als fons d'inversió.

Els pilars de la iniciativa així com alguns dels criteris extra financers que es valoren en la presa de decisions d'inversió són:

 

ENVIRONMENTAL

 • Polítiques a favor del medi ambient i la sostenibilitat.
 • Compromís en la lluita contra el canvi climàtic.
 • Eficiència energètica.

SOCIAL

 • Respecte als drets humans.
 • Paritat de gènere i igualtat.
 • Polítiques de prevenció de riscos laborals.

GOVERNANCE

 • Relacions laborals justes amb clients / proveïdors.
 • Lluita contra el frau i la corrupció.
 • Independència de la Direcció.

 


Els sis principis que integren la iniciativa i que tant PRI com a Caixa Enginyers Gestió promouen, són els següents:

 1. Incorporar els principis ESG en les decisions d'inversió.
 2. Incorporar qüestions ESG en pràctiques i polítiques, adoptant una funció activa com a accionistes.
 3. Sol·licitar transparència sobre qüestions ESG a les entitats en les quals s'inverteixi.
 4. Promoure els principis PRI.
 5. Col·laborar augmentant l'eficàcia en el compliment dels principis.
 6. Informar sobre les nostres activitats i progressos en l'aplicació dels principis PRI.

 


En el procés de contínua implicació amb la ISR, Caixa Enginyers Gestió manté el compromís d'incorporar els següents principis en les decisions d'inversió de totes les IIC gestionades:

1)   S'exclouen de la inversió a aquelles empreses:

 • Fabricants d'armes, explosius o vehicles militars.
 • Fabricants de components específics per a la indústria militar (> 10% ingressos).
 • Fabricants de tabac.
 • Altres companyies amb ingressos del sector tabac (>30% ingressos).

2)   S'exclouen de la inversió, el deute sobirà de països:

 • Que estiguin classificats amb un IDH mitjà o baix segons l'ONU.

 

Com a membre adscrit a la iniciativa PRI, Caixa Enginyers Gestió elabora un informe anual sobre transparència que pots  consultar al següent enllaç


Els efectes del canvi climàtic són cada vegada més visibles. La major freqüència i intensitat de fenòmens meteorològics extrems, les alteracions dels sistemes hidrològics, les extincions d'espècies, l'augment de la temperatura i l'acidificació dels oceans, el desgel de les glaceres i la pujada del nivell del mar són alguns dels seus símptomes més crítics. I és molt probable que aquests efectes s'aguditzin en les properes dècades.

La lluita contra l'escalfament global concerneix a gairebé tots els sectors de l'economia i des del sector financer també es pot actuar de diverses maneres. Una d'ella és adoptar polítiques de gestió d'actius responsables, que tinguin en compte l'impacte de les inversions en el medi ambient, i per tant la seva repercussió en el canvi climàtic. Des del cim pel clima de Paris en 2015 (COP 21) s'està començant a treballar de forma transversal en tots els actors del sector financer. En Caixa Enginyers Gestió estem actuant en línia amb aquestes iniciatives

En Caixa Enginyers Gestió estem actuant en línia amb aquestes iniciatives:

 

Informes d' impacte climàtic dels fons d'inversió:

Els informes de canvi climàtic generats a través d'ISS ESG segons la cartera d'actius de cada fons d'inversió permeten mesurar l'impacte climàtic amb una àmplia cobertura, alta qualitat de dades i una anàlisi independent. Es tracta d'una metodologia desenvolupada durant tres anys amb l'Institut Federal Suís de Tecnologia i inclou al voltant de 800 models específics de sectors i subsectors, la qual cosa permet als investigadors d'ISS ESG calcular les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEI) segons els criteris més rellevants per a cada sector.

Informes a 30/06/2020:

Glossari dels Informes d'Impacte Climàtic

Aplicacions anidades
Agrupador faqs sabias que
flecha abrir FAQ cerrar FAQ

PRI és una organització que promou l'aplicació de criteris extra financers en l'elecció de les companyies de l'univers d'inversió. Els seus principals partners són la UNEP Finance Initiative i la United Nations Global Compact, totes dues organitzacions vinculades a les Nacions Unides.

PRI analitza anualment a totes les entitats signants per a comprovar el seu grau d'implicació en els principis d'inversió responsables. Després dels processos de revisió realitzats en 2018 i 2019 Caixa Enginyers Gestió ha rebut la màxima qualificació (A+) per als seus procediments d'Estratègia i Govern.

flecha abrir FAQ cerrar FAQ

Les inversions en companyies lligades a les armes, sector defensa i tabac queden excloses de les inversió dels fons gestionats.

flecha abrir FAQ cerrar FAQ

A més d'aplicar criteris generals en tota la gamma, l'entitat gestiona tres fons d'inversió amb la qualificació de ISR. Fonengin ISR, Caixa Enginyers Environment ISR i CdE ODS Impact ISR sumen més del 40% del patrimoni gestionat en fons d'inversió.

flecha abrir FAQ cerrar FAQ

En Caixa d'Enginyers Gestió pensem que la gestió dels riscos extra-financers ha d'estar al mateix nivell que la dels riscos tradicionals. Per això utilitzem un model d'integració en els nostres vehicles ISR que posa en valor la gestió dels aspectes ambientals, socials i de govern. Això permet d'una banda incloure a les companyies que millor s'adapten als desafiaments en aquests entorns, així com no descartar a aquelles que fins i tot partint d'un nivell inferior estan fent canvis significatius per a millorar les seves pràctiques i que en el futur seran líders del seu sector.

flecha abrir FAQ cerrar FAQ

Mornigstar qualifica als fons d'inversió sobre la base dels components de la seva cartera i els compara amb la seva categoria. Els fons de Caixa d'Enginyers Gestió obtenen elevades qualificacions, i en concret durant 2019 sis fons van obtenir la màxima qualificació. En particular destaca Fonengin ISR que lidera la seva categoria amb la major puntuació de cartera.

flecha abrir FAQ cerrar FAQ

Periòdicament el Comitè la composició de l'univers d'inversió, l'evolució de les companyies així com les tendències en matèria de responsabilitat en la inversió. Les decisions es reporten als òrgans de Governs aconseguint que la filosofia resulti transversal per a l'entitat.

flecha abrir FAQ cerrar FAQ

L'indicador Carbon Intensity de cadascun dels fons és inferior al que resulta de l'índex MSCI World. En particular destaca el fons CI Environment amb una petjada de carboni de 40,22 tones de CO2 equivalent per milió de vendes en USD$ mentre que el MSCI World Index resulta en 198,4 tn / $ milió vendes (Font: Bloomberg, MSCI a 30/06/2019). Resultats com aquests posen de manifest la convicció de l'entitat gestora per reduir l'impacte negatiu de la inversió corporativa per a frenar l'avanç del canvi climàtic.

flecha abrir FAQ cerrar FAQ

L'aprovació al juny de 2019 del primer fons en que la seva temàtica és fomentar l'els ODS mitjançant l'impacte en la inversió, CdE ODS Impact ISR mostra com la convicció de l'entitat és que és necessari modificar els patrons d'inversió tradicionals de manera que l'impacte incideixi en la vida real de les persones. Addicionalment com a mesura de la gestió realitzada en el rànquing MSCI d'impacte sostenible la gran majoria de fons se situen en el primer quartil, destacant el Fonengin ISR líder de la seva categoria amb la major contribució per impacte sostenible de més de 450 fons de la competència.

flecha abrir FAQ cerrar FAQ

Una de les funcions derivades de la inversió responsable és la d'exercir els drets polítics d'acord amb principis de bon govern, la qual cosa permet exercir un control sobre el Consell d'Administració de les companyies, i serveix per a deixar patent aquelles pràctiques amb les quals no s'està d'acord. Per això exercim el vot en les juntes d'accionistes de les companyies presents en els fons ISR, sobre la base d'una política de vot aprovada pel Consell d'Administració i que té com a objectiu promoure la independència dels Consells, la igualtat, evitar pràctiques abusives i augmentar el valor de la inversió de nostres participis.

flecha abrir FAQ cerrar FAQ

Dos dels nostres fons tenen la categoria de fons solidaris, per la qual cosa anualment Caixa Enginyers Gestió realitza una aportació en el seu nom a la Fundació Caixa d'Enginyers. En concret es donen 3p.b. del patrimoni dels Fons Fonengin ISR i CdE ODS Impact ISR per a la protecció mediambiental, la millora de la qualitat de vida, la integració de persones en risc d'exclusió, el voluntariat i cooperació assistencial, el foment de recerca per a la formació laboral i empresarial, el suport a la formació acadèmica, professional, i dels valors cooperatius.

Ratings Sostenibilitat Morningstar
Titulo rating

Ratings Sostenibilitat Morningstar

Rating Sostenibilitat Morningstar

 

Cada mes, Morningstar, en colaboració amb Sustainalytics, proveïdor líder de ràtings i anàlisi ASG (Ambiental, Social i Govern corporatiu), realitza una qualificació del ràting de sostenibilitat.

Aquest ràting mesura el grau en què les empreses incloses en un fons estan gestionant els seus riscos i oportunitats ASG en comparació amb fons similars. Tots els fons amb almenys el 67% dels seus actius en empreses amb una qualificació ASG per part de Sustainalytics rebran un ràting.

 

FONS(1)

CATEGORIA GLOBAL MORNINGSTAR

RÀTING(2)

PERCENTIL

CE Global A FI Global Equity Large Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5 1%
CE Renda A FI Aggressive Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5 1%
CE Borsa USA A FI US Equity Large Cap Blend calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 3/5calificación 3/5 3%
CE Emergents A FI Emerging Markets Equity calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5calificación 5/5 3%
Fonengin ISR A FI Cautious Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5 2%
CE Environment ISR A FI Moderate Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5 1%
CE Borsa Euro Plus A FI Europe Equity Large Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 4/5 1%
CE Iberian Equity A FI Europe Equity Mid/Small Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5 31%
CdE ODS Impact ISR FI Moderate Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5 3%
CE Premier A FI Europe Fixed Income calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5 9%

 

Font: Morningstar
(1) Només per als vehicles que tenen qualificació segons Morningstar 
(2) Ràting de sostenibilitat Morningstar en data 31/07/2020

Noticies ISR

Informació de les cookies utilitzades

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar el nostre servei, personalitzar i recollir informació estadística durant la teva navegació per les nostres pàgines. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Aconsegueix més informació i coneix com canviar la configuració en la nostra Política de Cookies.

Ves Superior