Inici
Inici
Contenido libre intro

 

 

Des de l'inici de la seva activitat Caixa Enginyers Gestió ha donat prioritat a la responsabilitat en la inversió financera. D'aquesta forma va ser una de les primeres entitats a registrar un fons d'Inversió Socialment Responsable (2006). Així mateix es va llançar un fons contra el canvi climàtic en 2017, Caixa Enginyers Environment ISR i en 2019 es va fer un pas definitiu per a la millora de les condicions de vida en el planeta mitjançant la creació del fons CdE ODS Impact ISR que busca implementar en la seva inversió els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides.

Des de 2014 Caixa Enginyers Gestió és membre de PRI Association, entitat que promou els principis d'inversió responsable sota la supervisió de UNEP Finance Initiative i la United Nations Global Compact, dues organitzacions vinculades a les Nacions Unides.  

 

logo PRI

 

Com a membre adscrit a la iniciativa PRI, Caixa Enginyers Gestió elabora un Informe anual sobre transparència el 2023, que és provisional a l'espera de rebre l'avaluació per part de PRI.

També pots observar l'avaluació del Reporting PRI 2023.

 

Què és ISR?
Contenido Intro Que es ISR

Què és la inversió socialment responsable?

 

La inversió socialment responsable és la incorporació de criteris ètics, socials i ambientals al procés de presa de decisions d'inversió, de manera complementaria als tradicionals criteris financers

Aquests criteris aporten una visió qualitativa de les empreses pel que no sols es tenen en compte els seus resultats econòmics i financers o les seves expectatives de creixement, sinó també quines són les seves polítiques de bon govern, les seves actuacions amb la societat i el grau d'integració de mesures per a la preservació de l'entorn i el medi ambient. Aquesta anàlisi permet reduir riscos en la inversió així com contribuir al fet que l'impacte de la inversió sigui positiu.

 

logo Spainsif Spainsif és una associació sense ànim de lucre constituïda per entitats interessades a promoure la Inversió Socialment Responsable a Espanya, de la qual el Grup Caixa Enginyers és soci.

 Spainsif publica el següent Manual de la Inversió Socialment Responsable amb els detalls més característics que defineixen la inversió responsable.

Enlace infografia SFDR
 

Consulta ara el Reglament de Finances Sostenibles de la Unió Europea (SFDR) i
descobreix com els fons de Caixa Enginyers contribueixen en la sostenibilitat financera.

 
 

FM Enlace a calculadora medioambiental FI
Características ISR

Els principis promoguts per l'organització PRI es basen en tres pilars que tenen, com a objectiu final, l'aplicació de criteris extra financers en l'elecció de les companyies de l'univers d'inversió per als fons d'inversió.

Els pilars de la iniciativa així com alguns dels criteris extra financers que es valoren en la presa de decisions d'inversió són:

 

ENVIRONMENTAL

 • Polítiques a favor del medi ambient i la sostenibilitat.
 • Compromís en la lluita contra el canvi climàtic.
 • Eficiència energètica.

SOCIAL

 • Respecte als drets humans.
 • Paritat de gènere i igualtat.
 • Polítiques de prevenció de riscos laborals.

GOVERNANCE

 • Relacions laborals justes amb clients / proveïdors.
 • Lluita contra el frau i la corrupció.
 • Independència de la Direcció.

 


Els sis principis que integren la iniciativa i que tant PRI com a Caixa Enginyers Gestió promouen, són els següents:

 1. Incorporar els principis ESG en les decisions d'inversió.
 2. Incorporar qüestions ESG en pràctiques i polítiques, adoptant una funció activa com a accionistes.
 3. Sol·licitar transparència sobre qüestions ESG a les entitats en les quals s'inverteixi.
 4. Promoure els principis PRI.
 5. Col·laborar augmentant l'eficàcia en el compliment dels principis.
 6. Informar sobre les nostres activitats i progressos en l'aplicació dels principis PRI.

 


La integració dels riscos de sostenibilitat és la incorporació de criteris ètics, socials i ambientals al procés de presa de decisions d'inversió, de manera complementària als tradicionals criteris financers.

Aquests criteris aporten una visió qualitativa de les empreses de forma que no sols es tenen en compte els seus resultats econòmics i financers o les seves expectatives de creixement, sinó també quines són les seves polítiques de bon govern, les seves actuacions amb la societat i el grau d'integració de mesures per a la preservació de l'entorn i el medi ambient. Aquest anàlisi permet reduir riscos en la inversió així com contribuir al fet que l'impacte de la inversió sigui positiu. Com a gestora de fons d'inversió i, per tant, responsable de l'ús correcte dels actius que pertanyen als partícips d'aquests fons, tenim un deure fiduciari: som responsables de donar prioritat als interessos dels nostres clients.

D'acord amb el Reglament (UE) 2019/2088 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de novembre de 2019, sobre la divulgació d'informació relativa a la sostenibilitat, Caixa Enginyers Gestió posa a la disposició del públic en general un document on es detalla el nostre compromís per a integrar la informació ASG en els nostres processos d'inversió i es descriuen els mecanismes de gestió, transparència i govern que sustenten el nostre enfocament.

 


Els efectes del canvi climàtic són cada vegada més visibles. La major freqüència i intensitat de fenòmens meteorològics extrems, les alteracions dels sistemes hidrològics, les extincions d'espècies, l'augment de la temperatura i l'acidificació dels oceans, el desgel de les glaceres i la pujada del nivell del mar són alguns dels seus símptomes més crítics. I és molt probable que aquests efectes s'aguditzin en les properes dècades.

La lluita contra l'escalfament global concerneix a gairebé tots els sectors de l'economia i des del sector financer també es pot actuar de diverses maneres. Una d'ella és adoptar polítiques de gestió d'actius responsables, que tinguin en compte l'impacte de les inversions en el medi ambient, i per tant la seva repercussió en el canvi climàtic. Des del cim pel clima de Paris en 2015 (COP 21) s'està començant a treballar de forma transversal en tots els actors del sector financer. En Caixa Enginyers Gestió estem actuant en línia amb aquestes iniciatives

A Caixa Enginyers Gestió estem actuant en línia amb aquestes iniciatives:

 • Adherits al Carbon Disclosure Project (CDP) des de 2016

  CDP té la finalitat d'impulsar una transparència corporativa major en matèria del canvi climàtic, la desforestació i la seguretat de l'aigua, sol·licitant a les empreses que responguin a qüestionaris sobre aquests tres àmbits. La divulgació d'aquesta informació és crucial per impulsar l'acció cap a un futur amb baixes emissions de carboni i seguretat de l'aigua.

  Cal destacar que en la "Campanya de no divulgació (NDC) 2022" de CDP, que és com se l'ha nomenada, té l'objectiu de fer engagement amb al voltant de 1.500 companyies durant l'estiu, animant-les a compartir aquesta informació a través del sistema online CDP en cas de no haver-ho fet mai o haver deixat de fer-ho. Accedeix al següent enllaç per a més informació.

  Caixa Enginyers Gestió s'ha inscrit a la Campanya SBT (d'objectius basats en la ciència, SBTi, per les sigles en anglès) coordinada per l'organització sense ànim de lucre CDP. Una de les accions més interessants és la campanya), el 2021, 220 institucions financeres mundials, amb 29.300 milions de dòlars en actius, van demanar a les empreses amb més impacte climàtic al món que establissin urgentment objectius de reducció d'emissions d'acord amb els escenaris d'escalfament de 1,5 °C. Més informació al següent enllaç.

 • Adhesió a la major iniciativa global d'inversors, Climate Action +100

  La major iniciativa global d'inversors enfront al canvi climàtic, Climate Action 100+, aglutina mig milió d'inversors globals de 33 mercats, amb 52 bilions de dòlars sota gestió i en la qual només participen tres gestores nacionals, entre les quals es troba Caixa Enginyers Gestió des de maig de 2019.

  Climate Action 100+ es va llençar el desembre de 2017 amb l'objectiu d'actuar per tal que els majors emissors corporatius de gasos d'efecte hivernacle prenguin mesures alineades amb els objectius de l'Acord de París. En el cas de Caixa Enginyers Gestió, s'ha implementat un sistema de seguiment a mitjà i llarg termini dels riscos i oportunitats del canvi climàtic mitjançant un comitè ISR que, a través d'eines de simulació, analitza els escenaris de compliment amb l'Acord de París.

 • La Calculadora d'Impacte Mediambiental i Social

  Mostra com les teves inversions generen un impacte positiu i mesurable en el Planeta. Un impacte positiu en el medi ambient i la societat, resultat de que els socis i sòcies com tu prenguin decisions d'inversió sostenibles, més enllà del retorn econòmic.

  Caixa d'Enginyers promou des de fa més de 15 anys les inversions socialment responsables integrant els criteris ambientals, socials i de bon govern corporatiu (ASG) en l'anàlisi financer tradicional i afavorint les inversions sostenibles a llarg termini.

 • Fons que lluita contra el canvi climàtic: CE Environment ISR, FI

  Aquest fons, que inverteix en companyies que són líders en la lluita contra el canvi climàtic, aplica un model propi de Caixa Enginyers Gestió, que integra aspectes socials i de bon govern corporatiu en la selecció de les empreses.

Informes d'impacte climàtic dels fons d'inversió

Des de la cimera pel clima de Paris el 2015 (COP 21) s'està treballant la lluita contra l'escalfament global de forma transversal en tots els actors del sector financer.

Els informes de canvi climàtic generats a través d'ISS ESG permeten mesurar l'impacte climàtic dels nostres fons de forma independent. Es tracta d'una metodologia desenvolupada durant tres anys amb l'Institut Federal Suís de Tecnologia i inclou al voltant de 800 models específics de sectors i subsectors, que permet als investigadors d'ISS ESG calcular les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEI) segons els criteris més rellevants per a cada sector.

Clica sobre cada fons a la taula a continuació per veure l'informe complet.

Resum de mètriques climàtiques

Fons Empremta Carboni ponderada1 Compliment a 2050
Acord de París (COP21)2
Promig Objectius climàtics3 Carbon Risk Rating4 Physical Risk Score5
Fonengin ISR, FI 29    2050 Ambitious Target 64 63
CE Environment ISR, FI 83    2050 Ambitious Target 66 61
CdE ODS Impact ISR, FI 77    2050 Ambitious Target 66 60
CE Global ISR, FI 149    2048 Ambitious Target 64 55
CE Renda, FI 56    2050 Ambitious Target 63 70
CE Premier, FI 74    2050 Ambitious Target 61 67
CE CIMS 2027, FI 72    2047 Ambitious Target 65 63
CE CIMS 2027 2E, FI 67    2050 Ambitious Target 63 64
CE CIMS 2026, FI 131    2043 Ambitious Target 60 65
CE Horizon 2027, FI 121    2050 Non-Ambitious Target 59 70
CI Borsa Euro Plus, FI 53    2050 Ambitious Target 63 64
CE Borsa USA, FI 14    2050 Ambitious Target 64 58
CE Iberian Equity, FI 150    2043 Ambitious Target 66 64
CE Emergents, FI 65    2043 Non-Ambitious Target 59 44
           
MSCI World 133    2024 Ambitious Target 60 55

 el fons respecta el compliment de l'Acord de París fins el 2050. Escenari ideal.
 el fons respecta el compliment de l'Acord de París entre el 2040 i el 2049. Escenari millorable.
 el fons respecta el compliment de l'Acord de París com a molt fins el 2039. Escenari necessàriament millorable.
Dades a 31/12/2023.

Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i mediambientals. Excepte els fons CE Fondtesoro Curt Termini, FI, i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.

Glossari

(1) Empremta Carboni ponderada: es tracta d'una mètrica calculada pel proveïdor d'ISS. És el total d'emissions de gasos d'efecte hivernacle ponderats per les vendes que té cada companyia, ajustada pel percentatge de participació en la companyia. Es mesura en unitats equivalents de diòxid de carboni (tCO2e) però generalment expressat com a tones de CO2 per cada milió d'euros d'ingressos de la companyia.

(2) Compliment a 2050 de l'Acord de París: l'Acord de París té l'objectiu de "mantenir l'augment de la temperatura mitjana mundial per sota dels 2ºC i continuar els esforços per limitar l'augment de temperatura a 1,5ºC per sobre dels nivells preindustrials". La producció i l'ús d'energia és la principal font d'emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEI) a nivell mundial, la qual cosa significa que el sector energètic és crucial per assolir aquest objectiu.
L'informe sobre el compliment de l'Acord de París que proporciona ISS es basa en l'Escenari de Desenvolupament Sostenible (SDS) de la IEA: al igual que l'Acord de París, exigeix un equilibri d'emissions netes en la segona meitat d'aquest segle. Traça un rumb possible -polític, tecnològic, empresarial, social- per limitar l’increment de la temperatura sobre la superfície terrestre a 1,5º Celsius el 2100.

(3) % del Patrimoni amb Objectius climàtics: segons dades proporcionades per ISS, podem saber la classificació mitjana del patrimoni de cada fons objectius climàtics. L'informe classifica els Objectius Climàtics marcats per cada companyia des de NO TARGET (Sense cap objectiu marcat) a APPROVED SBT (Objectius més Ambiciosos).

(4) Carbon Risk Rating (Classificació del Risc de Carboni): es tracta d'una mètrica calculada pel proveïdor d'ISS que avalua la gestió del risc futur de la inversió en carboni, en qualsevol de les seves modalitats, que té una companyia. De 0-100, essent un valor superior a 50, ben valorat. Com més puntuació, millor.

(5) Physical Risk Score: (Score de Risc Físic): es tracta d'una mètrica calculada pel proveïdor d'ISS. Mostra la mitjana ponderada per posició de les notes de risc físic dels emissors. Una nota baixa reflexa un impacte financer alt en l'exposició al risc en relació amb la mitjana del sector, mentre que una puntuació baixa indica un risc financer baix segons l'exposició al risc físic. De 0-100, sent un valor superior a 50, molt ben valorat. Com més puntuació, millor.

Aplicacions anidades
Agrupador faqs sabias que
flecha abrir FAQ cerrar FAQ

PRI és una organització que promou l'aplicació de criteris extra financers en l'elecció de les companyies de l'univers d'inversió. Els seus principals partners són la UNEP Finance Initiative i la United Nations Global Compact, totes dues organitzacions vinculades a les Nacions Unides.

PRI analitza anualment a totes les entitats signants per a comprovar el seu grau d'implicació en els principis d'inversió responsables. Després dels processos de revisió realitzats en 2018 i 2019 Caixa Enginyers Gestió ha rebut la màxima qualificació (A+) per als seus procediments d'Estratègia i Govern.

flecha abrir FAQ cerrar FAQ

Les inversions en companyies lligades a les armes, sector defensa i tabac queden excloses de les inversió dels fons gestionats.

flecha abrir FAQ cerrar FAQ

A més d'aplicar criteris generals en tota la gamma, l'entitat gestiona tres fons d'inversió amb la qualificació de ISR. Fonengin ISR, Caixa Enginyers Environment ISR i CdE ODS Impact ISR sumen més del 40% del patrimoni gestionat en fons d'inversió.

flecha abrir FAQ cerrar FAQ

En Caixa d'Enginyers Gestió pensem que la gestió dels riscos extra-financers ha d'estar al mateix nivell que la dels riscos tradicionals. Per això utilitzem un model d'integració en els nostres vehicles ISR que posa en valor la gestió dels aspectes ambientals, socials i de govern. Això permet d'una banda incloure a les companyies que millor s'adapten als desafiaments en aquests entorns, així com no descartar a aquelles que fins i tot partint d'un nivell inferior estan fent canvis significatius per a millorar les seves pràctiques i que en el futur seran líders del seu sector.

flecha abrir FAQ cerrar FAQ

Mornigstar qualifica als fons d'inversió sobre la base dels components de la seva cartera i els compara amb la seva categoria. Els fons de Caixa d'Enginyers Gestió obtenen elevades qualificacions, i en concret durant 2019 sis fons van obtenir la màxima qualificació. En particular destaca Fonengin ISR que lidera la seva categoria amb la major puntuació de cartera.

flecha abrir FAQ cerrar FAQ

Periòdicament el Comitè la composició de l'univers d'inversió, l'evolució de les companyies així com les tendències en matèria de responsabilitat en la inversió. Les decisions es reporten als òrgans de Governs aconseguint que la filosofia resulti transversal per a l'entitat.

flecha abrir FAQ cerrar FAQ

L'indicador Carbon Intensity de cadascun dels fons és inferior al que resulta de l'índex MSCI World. En particular destaca el fons CI Environment amb una petjada de carboni de 40,22 tones de CO2 equivalent per milió de vendes en USD$ mentre que el MSCI World Index resulta en 198,4 tn / $ milió vendes (Font: Bloomberg, MSCI a 30/06/2019). Resultats com aquests posen de manifest la convicció de l'entitat gestora per reduir l'impacte negatiu de la inversió corporativa per a frenar l'avanç del canvi climàtic.

flecha abrir FAQ cerrar FAQ

L'aprovació al juny de 2019 del primer fons en que la seva temàtica és fomentar l'els ODS mitjançant l'impacte en la inversió, CdE ODS Impact ISR mostra com la convicció de l'entitat és que és necessari modificar els patrons d'inversió tradicionals de manera que l'impacte incideixi en la vida real de les persones. Addicionalment com a mesura de la gestió realitzada en el rànquing MSCI d'impacte sostenible la gran majoria de fons se situen en el primer quartil, destacant el Fonengin ISR líder de la seva categoria amb la major contribució per impacte sostenible de més de 450 fons de la competència.

flecha abrir FAQ cerrar FAQ

Una de les funcions derivades de la inversió responsable és la d'exercir els drets polítics d'acord amb principis de bon govern, la qual cosa permet exercir un control sobre el Consell d'Administració de les companyies, i serveix per a deixar patent aquelles pràctiques amb les quals no s'està d'acord. Per això exercim el vot en les juntes d'accionistes de les companyies presents en els fons ISR, sobre la base d'una política de vot aprovada pel Consell d'Administració i que té com a objectiu promoure la independència dels Consells, la igualtat, evitar pràctiques abusives i augmentar el valor de la inversió de nostres participis.

flecha abrir FAQ cerrar FAQ

Dos dels nostres fons tenen la categoria de fons solidaris, per la qual cosa anualment Caixa Enginyers Gestió realitza una aportació en el seu nom a la Fundació Caixa d'Enginyers. En concret es donen 3p.b. del patrimoni dels Fons Fonengin ISR i CdE ODS Impact ISR per a la protecció mediambiental, la millora de la qualitat de vida, la integració de persones en risc d'exclusió, el voluntariat i cooperació assistencial, el foment de recerca per a la formació laboral i empresarial, el suport a la formació acadèmica, professional, i dels valors cooperatius.

Ratings Sostenibilitat Morningstar
Titulo rating

Ratings Sostenibilitat Morningstar

Rating Sostenibilitat Morningstar

 

Cada mes, Morningstar, en colaboració amb Sustainalytics, proveïdor líder de ràtings i anàlisi ASG (Ambiental, Social i Govern corporatiu), realitza una qualificació del ràting de sostenibilitat.

Aquest ràting mesura el grau en què les empreses i els països en els quals inverteix un fons estan gestionant els seus riscos i oportunitats ASG en comparació amb fons dins la seva categoria. Tots els fons amb almenys el 67% dels seus actius en empreses i deute públic amb una qualificació ASG per part de Sustainalytics, rebran un ràting fins a una qualificació màxima de 5 planetes.

 

FONS(1)

CATEGORIA GLOBAL MORNINGSTAR

RÀTING(2)

CE Global ISR A FI Global Equity Large Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Renda A FI Aggressive Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Borsa USA A FI US Equity Large Cap Blend calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Emergents A FI Emerging Markets Equity calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5calificación 5/5
Fonengin ISR A FI Cautious Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Environment ISR A FI Moderate Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Borsa Euro Plus A FI Europe Equity Large Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 4/5
CE Iberian Equity A FI Europe Equity Mid/Small Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CdE ODS Impact ISR FI Moderate Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Balanced Opportunities FI Multialternative calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5
CE Gestió Dinàmica FI Multialternative calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Premier A FI Europe Fixed Income calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 5/5
CE Fondtesoro Curt Termini A FI Europe Fixed Income calificación 1/5calificación 2/5
CE CIMS 2027 FI Fixed Income Miscellaneous calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 2/5
CE CIMS 2026 FI Fixed Income Miscellaneous calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 3/5
CI CIMS 2027 2E FI Fixed Income Miscellaneous calificación 5/5calificación 5/5calificación 5/5calificación 5/5
CE Horizon 2027, FI Fixed Income Miscellaneous calificación 5/5calificación 5/5calificación 5/5calificación 5/5

Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i mediambientals. Excepte els fons CE Fondtesoro Curt Termini, FI, i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.

Font: Morningstar
(1) Només per als vehicles que tenen qualificació segons Morningstar 
(2) Ràting de sostenibilitat Morningstar en data 31/05/2024

Noticies ISR
Ves Superior