Slider página environment
Fondo de inversión detalle

ISIN : ES0137435006

Gestora : Caixa Enginyers Gestió

CE Environment ISR, FI és un fons d'inversió mixt de renda variable que aplica els criteris d'inversió socialment responsables en la selecció de companyies on invertir. La seva estratègia d'inversió busca seleccionar aquelles empreses que tenen en compte el seu impacte mediambiental, son líders en la lluita contra el canvi climàtic i aposten per aplicar noves pràctiques orientades a la reducció del consum d'energia contaminant, a més de comptar amb una sòlida situació financera.

L'objectiu de rendibilitat del fons o benchmark és superar la rendibilitat mitjana de la categoria Renda Variable Mixta Internacional publicada per Inverco.

CE Environment ISR, FI és el primer fons de Caixa Enginyers Gestió amb un clar propòsit d'inversió com és promoure, a través de la inversió en companyies, la lluita contra el canvi climàtic. El fons es va llançar al 2017 i compta amb la màxima distinció al rànking de sostenibilitat que publica mensualment Morningstar.

El fons CE Environment ISR, FI té les següents classes de participacions:

 

Classes del fons

Indicador de risc Vocació inversora Últim valor liquidatiu* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Contractar
Renda Variable Mixta Internacional 104,61180
(17/04/2019)
12,678% 7,223%

* Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

Info comercial environment

Model d'inversió sostenible

CI Environment ISR, FI, té un model d'inversió orientat a obtenir rendibilitat "sostenible" des d'una perspectiva 3D:

  • Mediambiental: la inversió en companyies que són líders en la lluita contra el canvi climàtic i que inverteixen en I+D permet estar millor posicionades davant dels riscos ambientals.
  • ISR: el model propi de Caixa Enginyers Gestió també incorpora la gestió dels aspectes socials i de bon govern de les companyies, integrant-los en la selecció d'inversions.
  • Financera: a integració de l'anàlisi financera permet construir una cartera de companyies amb balanços sòlids, alta generació de caixa i rendibilitats elevades sobre recursos utilitzats, amb un elevat potencial de revaloració a llarg termini.

Metodologia pròpia d'inversió basada en l'exclusió i la integració:

 

Univers d'inversió

Exclusions:
tabac, armament, medi ambient* = 800-900 companyíes

Agregació
d'informació extrafinancera

Dades Financeres. Informació ASG amb impacte financer

Comitè ISR. Model financer integrat

Cartera sostenible
RV: 35-50 companyíes
RF: 40-60 companyíes

 

CE Environment ISR: Tones CO2 e$ M vendes.

 

MSCI World: Tones CO2 e$ M vendes.

 

Font (emprenta de carbon): MSCI a 30/07/2018

* Quedaran excloses de la inversió: companyies de generació d'energia la font de les quals provingui > 30% del mineral de carbó, companyies que participin de l'exploració de recursos energètics a l'Àrtic i companyies que facin pràctiques d'extracció agresiva (p. ex. sorres bituminoses).

 

Fons Ètic: Les inversions es faran en emissors que estiguin qualificats com socialment responsables per índexs de prestigi internacional reconegut.

Fondo de inversión detalle

Aquesta IIC aplica criteris ISR (d'Inversió Socialment Responsable), per la qual cosa les seves inversions es guiaran per principis tant ètics com a financers. Les inversions es realitzaran en companyies que tenen en compte el seu impacte mediambiental, són capdavanters en la lluita contra el canvi climàtic i aposten per noves pràctiques de reducció de consum d'energia.

La selecció dels emissors en cartera la realitzarà la Gestora, integrant l'acompliment de cada companyia en aspectes ambientals, socials i de govern en l'anàlisi financera.

L'exposició a renda variable estarà entre 50-75%, sense predeterminació per capitalització, emissors, divises, països o sectors. La resta estarà invertida en renda fixa, incloent instruments del mercat monetari i dipòsits, de la qual com a mínim un 70% serà de qualitat creditícia mitjana (min. BBB). La resta serà de qualitat creditícia mitjana o baixa (min.B, máx 25%) o en emissors que no hagin estat qualificats. La inversió en deute públic es limitarà al 15% i serà en països amb IDH alt o molt alt en l'índex elaborat per l'ONU. La durada mitjana de la cartera de renda fixa serà com a màxim 4 anys. Podrà invertir fins a un 10% del patrimoni a través de IIC catalogades com a sostenibles, mediambientals o de RSC per agència especialitzada. L'exposició a divisa oscil·larà entre el 0% i el 100%. El grau màxim d'exposició a risc de mercat per derivats és el patrimoni net.

 

Caixa Enginyers Environment ISR, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 5142.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Consulta al fullet informatiu dels criteris mediambientals, socials i de govern corporatiu (ASG) del fons o societat. Pots consultar en aquest enllaç els criteris ISR dels nostres fons.

Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participació

17 Apr 2019

104,61180

0,020%

Evolució Rendibilitat Fons

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

 

 

Rendib. acum. %
6 mesos 7,789
En l'any 12,678
1 any 7,223
R. Trim. %
Últim Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 9,211
Rendibilitat any %
2019 12,678
2018 -5,094
2017 -
2016 -
2015 -

 

Informe de risc

 

INDICADOR DE RISC:

- Risc 1 2 3 4 5 6 7 + Risc
Potencialment menor rendiment Potencialment major rendiment

La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

Perfil de risc: Moderat

Aquest perfil es defineix com aquell que cerca, a mig termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, i pot generar pèrdues.

Categoría CNMV: Renda Variable Mixta Internacional

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en termini inferior a 4 anys.

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DEL GESTOR

Durant el mes de març, el fons va registrar un avanç del 1,82% i amb això acumula un 9,22% en el que portem d'any, mentre que l'índex de referència va avançar un 0,86% i acumula un 6,11% en el que portem de 2019. A nivell macroeconòmic, el BCE va decidir mantenir sense variació els tipus d'interès oficials (0%) en la seva reunió de març. En el seu comunicat preliminar, la màxima institució monetària d'Europa va confirmar que els tipus d'interès es mantindran en els nivells actuals almenys fins a finals de 2019 i entot cas durant el temps que sigui necessari perquè la inflació se situï en nivells pròxims a l'objectiu del 2%. En relació a les companyies en cartera, el major contribuïdor del fons va ser el fabricant de bicicletes holandès Accell Group (+28,37%), mentre que el principal detractor va ser la farmacèutica nord-americana Biogen (-27,94%). Pel costat de decisions de gestió, s'incorporen tres noves companyies d'enorme qualitat i amb un potencial de revaloració molt atractiu, es tracta de Freni Brembo, Walt Disney i Booking. Freni Brembo és una empresa italiana que es dedica al disseny i fabricació de sistemes de fre per a automòbils, sent el líder indiscutible en els frens d'alta qualitat, on s'aprofita del know-how en Racing (principal proveïdor mundial en frens de competició per a Formula 1, Moto GP…). Quant a Walt Disney, és una empresa nord-americana altament coneguda que cotitza a uns múltiples atractius. En la nostra opinió, el pròxim llançament de Disney+, un servei de subscripció de transmissió de vídeo en línia, hauria de permetre-li palanquejar tot el seu contingut per a així competir de tu a tu amb Netflix. Finalment, Booking és el principal cercador de viatges per a reserves d'allotjament del món. Per a finançar les incorporacions, es desinverteix en companyies amb un menor potencial de revaloració ajustat per risc, com és el cas de Kemira, BMW i Telefónica. Quant a la cartera de renda fixa, es desinverteix en el bo de deute públic de la Comunitat de Madrid i el bo de Societe Generale. Totes dues vendes serveixen per a finançar la compra d'un bo de BBVA amb cupó flotant.

Clases y gestor environment

Classes del fons

 

El fons d'inversió CE Environment ISR, F.I.  té diverses classes de participacions anomenades CE ENVIRONMENT ISR CLASSE A, F.I., i CE ENVIRONMENT ISR CLASSE I, F.I., que es diferencien entre elles per les comissions que li son aplicables a més d'altres aspectes relatius a la comercialització i la tipologia de partícip.

La classe  CE Environment ISR Classe A, FI  es dirigeix a qualsevol soci que vulgui subscriure el fons i tingui la consideració de soci minorista d'acord amb la directiva MIFID.

La classe  CE Environment ISR Classe I, FI es dirigeix exclusivament a socis que subscriguin el fons a través de contractes de gestió discrecional de carteres així com també a socis professionals i contraparts elegibles que compleixin amb les característiques pròpies d'aquesta consideració d'acord amb la directiva MIFID.  

 

Classes   ISIN Gestió Depositaria Subscripció Reemborsament Inversió mín.
 %s/pat    % s/rdos  % %    % 
Classe A ES0137435006 1,35% 9% 0,20% - - 500€
Classe I ES0137435014 0,80% 0% 0,10% - - 250.000€
 

Gestor del fons

 

Arnau Guardia Berdiell

foto Arnau Guardia

Graduat en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona. Màster en Mercats Financers per la Universitat de Barcelona. CFA Candidate level II i gestor del Pla de Pensions Caixa Enginyers Skyline. S'incorpora a l'equip de Caixa Enginyers Gestió en 2015.

botón volver

Tornar enrere