Slider Rating morningstar
Estrellas Morningstar
Titulo estrellas

Estrelles Morningstar

Que es Estrellas Morningstar

Què és Morningstar?

Morningstar és l'empresa referent en el món de l'anàlisi financer que cataloga i classifica fons d'inversió per avaluar la seva qualitat en funció de la seva relació rendibilitat-risc, tenint en compte períodes temporals de 3, 5 i 10 anys.

 

Com cataloga i classifica els fons d'inversió?

El Rating Morningstar mesura la rendibilitat ajustada pel risc d'un determinat fons respecte a la seva categoria Morningstar utilitzant dades de rendibilitat dels últims 36 mesos o 3 anys. En funció d'aquests criteris classifiquem els fons de la següent manera. El 10% dels millors fons reben 5 estrelles, el 22,5% següent 4 estrelles, el 35% següent 3 estrelles, el 22,5% següent 2 estrelles i l'últim 10% 1 estrella.

Cada mes, Morningstar, realitza un rànquing de les gestores espanyoles sobre la base del rating d'estrelles Morningstar ponderat pel patrimoni dels seus fons d'inversió qualificats.

A més, separa per volums les gestores grans, és a dir, gestores amb un volum sota gestió d'1.000 milions d'euros en patrimoni de fons qualificats i les gestores mitjanes amb menys d'1.000 milions d'euros en patrimoni sota gestió de fons qualificats.

Intro Estrellas Morningstar

Qualificació en estrelles Morningstar dels nostres fons d'inversió a venciment del mes:

Fondos destacados/categorías
Fons d'inversió Indicador de risc Estrelles Morningstar Vocació inversora Últim valor liquidatiu Rendibilitat Dia* Rendibilitat Mes Actual* Rendibilitat a 6 Mesos* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Rendibilitat 5 Anys* Rendibilitat 10 Anys* Contractar

CE Borsa Euro Plus, FI

6
2 Renda Variable Euro 8,07225
(05/05/2021)
1,581% -0,342% 10,112% 4,614% 30,838% 2,797% 6,128% 4,505%

CE Borsa USA, FI

6
3 Renda Variable Internacional 14,53814
(05/05/2021)
-0,165% -0,713% 10,053% 8,486% 24,735% 12,223% 10,062% 10,767%

CE Emergents, FI

6
5 Renda Variable Internacional 19,36044
(05/05/2021)
-0,314% -1,025% 2,107% 1,812% 44,652% 11,864% 12,598% 5,869%

CE Environment ISR, FI

5
5 Renda Variable Mixta Internacional 123,89959
(05/05/2021)
0,277% -0,250% 8,177% 6,251% 18,856% 7,811% - -

CE Fondtesoro Curt Termini, FI

1
3 Renda Fixa Euro 883,57442
(05/05/2021)
-0,002% 0,010% -0,450% -0,365% -0,144% -0,509% -0,532% 0,118%

CE Global, FI

6
3 Renda Variable Internacional 10,29073
(05/05/2021)
-0,013% -0,369% 8,647% 8,105% 23,146% 10,426% 10,117% 9,487%

CE Iberian Equity, FI

6
5 Renda Variable Euro 9,93894
(05/05/2021)
0,726% 0,421% 12,753% 2,279% 30,845% -0,574% 5,090% 4,287%

CE Premier, FI

2
3 Renda Fixa Internacional 714,49280
(05/05/2021)
0,002% 0,110% -0,196% -0,291% 2,702% 0,423% 0,324% 0,502%

CE Renda, FI

5
2 Renda Variable Mixta Internacional 13,73699
(05/05/2021)
0,936% -0,169% 7,892% 4,945% 15,356% -0,682% 1,305% 2,629%

Fonengin ISR, FI

3
3 Renda Fixa Mixta Internacional 12,77932
(05/05/2021)
0,363% 0,421% 3,477% 2,231% 5,960% 0,280% 0,984% 2,346%
Pie Estrellas Morningstar

* Estrelles Morningstar Overall, a 31 de març de 2021. Morningstar no proporciona estrelles per fons de retorn absolut.

Titulo rating

Ratings Sostenibilitat Morningstar

Rating Sostenibilitat Morningstar

 

Cada mes, Morningstar, en colaboració amb Sustainalytics, proveïdor líder de ràtings i anàlisi ASG (Ambiental, Social i Govern corporatiu), realitza una qualificació del ràting de sostenibilitat.

Aquest ràting mesura el grau en què les empreses incloses en un fons estan gestionant els seus riscos i oportunitats ASG en comparació amb fons similars. Tots els fons amb almenys el 67% dels seus actius en empreses amb una qualificació ASG per part de Sustainalytics rebran un ràting.

 

FONS(1)

CATEGORIA GLOBAL MORNINGSTAR

RÀTING(2)

PERCENTIL

CE Global A FI Global Equity Large Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5 1%
CE Renda A FI Aggressive Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5 1%
CE Borsa USA A FI US Equity Large Cap Blend calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 3/5calificación 3/5 1%
CE Emergents A FI Emerging Markets Equity calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5calificación 5/5 5%
Fonengin ISR A FI Cautious Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5 2%
CE Environment ISR A FI Moderate Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5 1%
CE Borsa Euro Plus A FI Europe Equity Large Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 4/5 1%
CE Iberian Equity A FI Europe Equity Mid/Small Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5 13%
CdE ODS Impact ISR FI Moderate Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5 3%
CE Premier A FI Europe Fixed Income calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5 17%

 

Font: Morningstar
(1) Només per als vehicles que tenen qualificació segons Morningstar 
(2) Ràting de sostenibilitat Morningstar en data 28/02/2021

Ves Superior