Slider renta variable
intro renta variable

 

Els fons de renda variable es destinen a un perfil d'inversor arriscat, amb un horitzó temporal superior a 5 anys i d'acord amb un major risc pretenen obtenir una major rendibilitat

 

Titulo de Renta Variable

Els nostres fons de Renda Variable

Fondos destacados/categorías
Fons d'inversió Indicador de risc Estrelles Morningstar Vocació inversora Últim valor liquidatiu Rendibilitat Dia* Rendibilitat Mes Actual* Rendibilitat a 6 Mesos* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Rendibilitat 5 Anys* Rendibilitat 10 Anys* Contractar
CE Borsa Euro Plus, FI
5
3 Renda Variable Euro 7,24715
(25/04/2019)
-0,414% 3,825% 9,464% 14,735% -0,561% 5,187% 5,247% 6,413%
CE Borsa USA, FI
5
2 Renda Variable Internacional 11,86766
(25/04/2019)
-0,188% 3,641% 10,127% 18,502% 17,435% 8,621% 10,582% 12,226%
CE Emergents, FI
6
3 Renda Variable Internacional 14,11607
(25/04/2019)
-0,289% 2,396% 17,545% 19,453% 3,953% 8,147% 6,899% 7,373%
CE Global, FI
5
3 Renda Variable Internacional 8,10988
(25/04/2019)
0,021% 3,758% 10,757% 19,799% 8,224% 7,517% 8,038% 10,430%
CE Iberian Equity, FI
5
4 Renda Variable Euro 9,84005
(25/04/2019)
-0,089% 2,345% 4,872% 10,355% -0,598% 7,193% 3,298% 7,246%

S'anomena així als Fons que inverteix bàsicament en renda variable i només mantenen la part destinada a tresoreria en actius financers de renda fixa o del mercat monetari. Aquests fons realitzen la seva inversió en accions d'empreses cotitzades, i depenent del seu invers pot estar enfocades a diferents àrees geogràfiques. El seu principal objectiu és obtenir rendibilitat participant dels beneficis i del creixement de valor de les companyies en què inverteix.

disclaimer distribuidoras

 

* Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

 

Entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquests fons d'inversió.