Slider renta variable
intro renta variable

 

Els fons de renda variable es destinen a un perfil d'inversor arriscat, amb un horitzó temporal superior a 5 anys i d'acord amb un major risc pretenen obtenir una major rendibilitat

 

Titulo de Renta Variable

Els nostres fons de Renda Variable

Fondos destacados/categorías
Fons d'inversió Indicador de risc Estrelles Morningstar Vocació inversora Últim valor liquidatiu Rendibilitat Dia* Rendibilitat Mes Actual* Rendibilitat a 6 Mesos* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Rendibilitat 5 Anys* Rendibilitat 10 Anys* Contractar

CE Borsa Euro Plus, FI

4
2 Renda Variable Euro 9,01188
(23/05/2024)
0,099% 2,808% 13,505% 8,179% 14,395% 3,368% 5,658% 4,540%

CE Borsa USA, FI

4
3 Renda Variable Internacional 19,58957
(23/05/2024)
-0,330% 2,872% 16,455% 12,877% 26,934% 11,374% 11,650% 10,258%

CE Emergents, FI

4
3 Renda Variable Internacional 16,42803
(23/05/2024)
-0,384% 3,599% 12,670% 9,208% 12,367% -4,740% 4,999% 4,344%

CE Global ISR, FI

4
2 Renda Variable Internacional 10,62444
(23/05/2024)
-0,197% 3,245% 17,722% 12,002% 11,672% 1,297% 6,655% 6,441%

CE Iberian Equity, FI

4
4 Renda Variable Euro 12,16618
(23/05/2024)
-0,200% 5,401% 12,215% 8,638% 15,133% 6,365% 5,186% 3,619%

S'anomena així als Fons que inverteix bàsicament en renda variable i només mantenen la part destinada a tresoreria en actius financers de renda fixa o del mercat monetari. Aquests fons realitzen la seva inversió en accions d'empreses cotitzades, i depenent del seu invers pot estar enfocades a diferents àrees geogràfiques. El seu principal objectiu és obtenir rendibilitat participant dels beneficis i del creixement de valor de les companyies en què inverteix.

Pie Artículo 8 SFDR fondos ISR

Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i/o mediambientals.

disclaimer distribuidoras

 

* Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió. Rendibilitats anualitzades.

 

Entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquests fons d'inversió.