Slider renta variable
intro renta variable

 

Els fons de renda variable es destinen a un perfil d'inversor arriscat, amb un horitzó temporal superior a 5 anys i d'acord amb un major risc pretenen obtenir una major rendibilitat

 

Titulo de Renta Variable

Els nostres fons de Renda Variable

Fondos destacados/categorías
Fons d'inversió Indicador de risc Estrelles Morningstar Vocació inversora Últim valor liquidatiu Rendibilitat Dia* Rendibilitat Mes Actual* Rendibilitat a 6 Mesos* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Rendibilitat 5 Anys* Rendibilitat 10 Anys* Contractar
CE Borsa Euro Plus, FI
5
3 Renda Variable Euro 7,04069
(21/03/2019)
0,146% 1,799% -4,257% 11,466% -1,796% 5,042% 5,061% 7,539%
CE Borsa USA, FI
5
2 Renda Variable Internacional 11,36305
(21/03/2019)
1,585% 2,531% 1,448% 13,463% 11,648% 7,553% 9,667% 13,458%
CE Emergents, FI
6
3 Renda Variable Internacional 13,61884
(21/03/2019)
-0,128% 3,028% 4,779% 15,245% -6,220% 7,814% 7,163% 8,698%
CE Global, FI
5
3 Renda Variable Internacional 7,81267
(21/03/2019)
0,444% 3,054% -1,356% 15,408% 4,004% 6,902% 7,766% 11,594%
CE Iberian Equity, FI
5
4 Renda Variable Euro 9,63982
(21/03/2019)
-0,364% 0,310% -4,872% 8,109% -1,924% 6,979% 3,632% 8,182%

S'anomena així als Fons que inverteix bàsicament en renda variable i només mantenen la part destinada a tresoreria en actius financers de renda fixa o del mercat monetari. Aquests fons realitzen la seva inversió en accions d'empreses cotitzades, i depenent del seu invers pot estar enfocades a diferents àrees geogràfiques. El seu principal objectiu és obtenir rendibilitat participant dels beneficis i del creixement de valor de les companyies en què inverteix.

disclaimer distribuidoras

 

* Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

 

Entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquests fons d'inversió.