Slider renta variable
intro renta variable

 

Els fons de renda variable es destinen a un perfil d'inversor arriscat, amb un horitzó temporal superior a 5 anys i d'acord amb un major risc pretenen obtenir una major rendibilitat

 

Titulo de Renta Variable

Els nostres fons de Renda Variable

Fondos destacados/categorías
Fons d'inversió Indicador de risc Estrelles Morningstar Vocació inversora Últim valor liquidatiu Rendibilitat Dia* Rendibilitat Mes Actual* Rendibilitat a 6 Mesos* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Rendibilitat 5 Anys* Rendibilitat 10 Anys* Contractar
CE Borsa Euro Plus, FI
5
3 Renda Variable Euro 7,05892
(18/03/2019)
0,364% 2,062% -2,398% 11,755% -2,016% 5,045% 5,164% 7,591%
CE Borsa USA, FI
5
2 Renda Variable Internacional 11,25403
(18/03/2019)
0,307% 1,547% 0,637% 12,375% 8,821% 7,349% 9,705% 12,735%
CE Emergents, FI
6
3 Renda Variable Internacional 13,68095
(18/03/2019)
1,002% 3,498% 7,641% 15,771% -5,904% 8,022% 7,384% 8,692%
CE Global, FI
5
3 Renda Variable Internacional 7,78834
(18/03/2019)
0,669% 2,734% -0,846% 15,049% 2,659% 6,846% 7,755% 11,165%
CE Iberian Equity, FI
5
4 Renda Variable Euro 9,70394
(18/03/2019)
0,950% 0,977% -3,941% 8,828% -1,096% 7,317% 3,846% 8,309%

S'anomena així als Fons que inverteix bàsicament en renda variable i només mantenen la part destinada a tresoreria en actius financers de renda fixa o del mercat monetari. Aquests fons realitzen la seva inversió en accions d'empreses cotitzades, i depenent del seu invers pot estar enfocades a diferents àrees geogràfiques. El seu principal objectiu és obtenir rendibilitat participant dels beneficis i del creixement de valor de les companyies en què inverteix.

disclaimer distribuidoras

 

* Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

 

Entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquests fons d'inversió.