Slider renta variable
intro renta variable

 

Els fons de renda variable es destinen a un perfil d'inversor arriscat, amb un horitzó temporal superior a 5 anys i d'acord amb un major risc pretenen obtenir una major rendibilitat

 

Titulo de Renta Variable

Els nostres fons de Renda Variable

Fondos destacados/categorías
Fons d'inversió Indicador de risc Estrelles Morningstar Vocació inversora Últim valor liquidatiu Rendibilitat Dia* Rendibilitat Mes Actual* Rendibilitat a 6 Mesos* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Rendibilitat 5 Anys* Rendibilitat 10 Anys* Contractar
CE Borsa Euro Plus, FI
5
3 Renda Variable Euro 6,98292
(13/06/2019)
0,143% 3,137% 6,815% 10,552% -7,741% 5,673% 3,434% 5,084%
CE Borsa USA, FI
5
2 Renda Variable Internacional 11,39274
(13/06/2019)
0,665% 3,721% 8,083% 13,760% 4,210% 7,209% 8,636% 11,297%
CE Emergents, FI
6
2 Renda Variable Internacional 13,26694
(13/06/2019)
0,454% 2,257% 8,611% 12,267% -5,559% 6,534% 3,968% 5,258%
CE Global, FI
5
2 Renda Variable Internacional 7,88174
(13/06/2019)
0,287% 3,294% 11,489% 16,428% -0,682% 7,550% 6,200% 9,755%
CE Iberian Equity, FI
5
4 Renda Variable Euro 9,52706
(13/06/2019)
0,471% 2,279% 2,933% 6,844% -9,722% 8,131% 1,339% 5,572%

S'anomena així als Fons que inverteix bàsicament en renda variable i només mantenen la part destinada a tresoreria en actius financers de renda fixa o del mercat monetari. Aquests fons realitzen la seva inversió en accions d'empreses cotitzades, i depenent del seu invers pot estar enfocades a diferents àrees geogràfiques. El seu principal objectiu és obtenir rendibilitat participant dels beneficis i del creixement de valor de les companyies en què inverteix.

disclaimer distribuidoras

 

* Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

 

Entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquests fons d'inversió.