Slider renta variable
intro renta variable

 

Els fons de renda variable es destinen a un perfil d'inversor arriscat, amb un horitzó temporal superior a 5 anys i d'acord amb un major risc pretenen obtenir una major rendibilitat

 

Titulo de Renta Variable

Els nostres fons de Renda Variable

Fondos destacados/categorías
Fons d'inversió Indicador de risc Estrelles Morningstar Vocació inversora Últim valor liquidatiu Rendibilitat Dia* Rendibilitat Mes Actual* Rendibilitat a 6 Mesos* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Rendibilitat 5 Anys* Rendibilitat 10 Anys* Contractar

CE Borsa Euro Plus, FI

6
4 Renda Variable Euro 8,27653
(25/01/2022)
-0,208% -12,513% -5,255% -12,513% 7,249% 7,160% 4,652% 7,171%

CE Borsa USA, FI

6
2 Renda Variable Internacional 15,04556
(25/01/2022)
-2,005% -12,394% -5,854% -12,394% 9,407% 12,311% 7,637% 9,942%

CE Emergents, FI

6
5 Renda Variable Internacional 17,63728
(25/01/2022)
-0,628% -7,244% -11,836% -7,244% -14,840% 11,304% 7,530% 5,369%

CE Global ISR, FI

6
4 Renda Variable Internacional 10,51737
(25/01/2022)
-1,195% -9,454% -5,756% -9,454% 7,354% 13,035% 8,492% 9,164%

CE Iberian Equity, FI

6
5 Renda Variable Euro 9,78700
(25/01/2022)
-0,162% -5,615% -4,880% -5,615% 1,400% 0,797% 2,971% 5,283%

S'anomena així als Fons que inverteix bàsicament en renda variable i només mantenen la part destinada a tresoreria en actius financers de renda fixa o del mercat monetari. Aquests fons realitzen la seva inversió en accions d'empreses cotitzades, i depenent del seu invers pot estar enfocades a diferents àrees geogràfiques. El seu principal objectiu és obtenir rendibilitat participant dels beneficis i del creixement de valor de les companyies en què inverteix.

Pie Artículo 8 SFDR fondos ISR

Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i/o mediambientals.

disclaimer distribuidoras

 

* Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió. Rendibilitats anualitzades.

 

Entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquests fons d'inversió.