Slider Bolsa Euro Plus
Fondo de inversión detalle

ISIN : ES0115443030

Gestora : Caixa Enginyers Gestió

CI Borsa Euro Plus, FI és un fons d'inversió de renda variable europea que inverteix en les empreses millor posicionades cara els reptes futurs sense obviar les millors idees del present.

L'objectiu de rendibilitat o benchmark del fons és superar la rendibilitat de l'índex Eurostoxx 50. Per assolir aquest objectiu, l'estratègia d'inversió del fons és seleccionar companyies beneficiàries de tendències a llarg termini tals com el canvi climàtic o l'envelliment poblacional. Així mateix, el fons també inverteix en les companyies més sòlides i millor gestionades per afrontar els reptes de l'entorn actual, equilibrant així la realitat d'avui en dia amb la realitat futura.

El fons CE Borsa Euro Plus, FI té les següents classes de participacions:

 

Classes del fons

Indicador de risc Vocació inversora Últim valor liquidatiu* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Contractar
Renda Variable Euro 7,25210
(17/04/2019)
14,813% -0,531% 5,735%

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

L'exposició del fons a renda variable cotitzada en mercats europeus serà major al 75%, sent l'exposició habitual entorn del 90%. Almenys el 60% de l'exposició a renda variable serà en valors emesos per entitats radicades a la zona euro. No s'estableix cap límit de capitalització.

El seguiment de l'índex es realitzarà mitjançant la compra d'accions i futurs de mercats europeus que permetin mantenir un coeficient de correlació superior al 75% entre els rendiments diaris del valor liquidatiu del fons i els de l'Índex Eurostoxx 50 en termes anuals. La desviació màxima serà del 7,5%. El límit màxim en un mateix emissor és el 20%.

La part no invertida en renda variable estarà invertida en actius de renda fixa, pública o privada, sense límit de durada. S'inclou també la inversió en dipòsits en entitats de crèdit amb venciment inferior a un any i en instruments de mercat monetari no negociats en mercats organitzats que siguin líquids. La qualificació mínima per a aquests actius serà igual o superior a la qual a cada moment tingui el Regne d'Espanya.

L'exposició a risc divisa no podrà superar el 25%.

 

Caixa Enginyers Bolsa Euro Plus, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 1469.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participació

17 Apr 2019

7,25210

0,126%

Evolució Rendibilitat Fons

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

 

 

Rendib. acum. %
6 mesos 5,366
En l'any 14,813
1 any -0,531
R. Trim. %
Últim Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 10,508
Rendibilitat any %
2019 14,813
2018 -13,723
2017 11,803
2016 1,655
2015 11,019
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
17/04/2019 7,25210 29,499,063,420 0,126%
16/04/2019 7,24295 29,462,259,000 0,435%
15/04/2019 7,21161 29,363,096,270 0,621%

 

Informe de risc

 

INDICADOR DE RISC:

- Risc 1 2 3 4 5 6 7 + Risc
Potencialment menor rendiment Potencialment major rendiment

La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

Perfil de risc: Arriscat

Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar pèrdues significatives.

Categoría CNMV: Renda Variable Euro

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en termini inferior a 5 anys.

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DEL GESTOR

Durant el mes de març, el CE Borsa Euro Plus va pujar un 0,93% mentre que l'Euro Stoxx 50, va avançar un 1,62% situant els rendiments des de l'inici de l'any en el 10,52% per al fons i en el 11,67% per a l'índex de referència.

El BCE va mantenir els tipus alhora que es va mostrar previngut pel que respecta a la macro al que se li van sumar els dubtes respecte al cicle després d'uns indicadors avançats febles. A nivell geopolític, el Brexit sobrevola els mercats encara que sense massa incidència i el biaix de notícies relacionades amb la guerra comercial és positiu.

Els principals contribuïdors van ser Reckitt Benckiser (8,7%) atès que el mercat va posar en valor un descompte excessiu de la seva cotització; AB InBev (9,1%) gràcies a les bones perspectives del mercat brasiler i Novo Nordisk (9,4%) i SAP (9,3%) ja que es va posar en preu (com sol succeir) negocis dominants i ben gestionats. Els principals detractors van ser ING (-7%) a causa d'un possible nou problema de blanqueig de diners i Aperam (-10%) i Norma Group (-8%) degut a les dades de producció industrial ja comentades. Al març hem adquirit Games Workshop gràcies al seu excel·lent retorn de capital i creixement i Burford Capital a causa de la seva posició dominant en un mercat incipient. També hem acumulat en Reckitt Benckiser aprofitant els successos conjunturals negatius i hem venut Corbion donat que no observem alineació amb el management a llarg termini.

Clases y gestor bolsa euro plus

Classes del fons

 

El fons d'inversió CE Borsa Euro Plus, F.I.  té diverses classes de participacions anomenades CE BORSA EURO PLUS CLASSE A, F.I., i CE BORSA EURO PLUS CLASSE I, F.I., que es diferencien entre elles per les comissions que li son aplicables a més d'altres aspectes relatius a la comercialització i la tipologia de partícip.

La classe  CE Borsa Euro Plus Classe A, FI  es dirigeix a qualsevol soci que vulgui subscriure el fons i tingui la consideració de soci minorista d'acord amb la directiva MIFID.

La classe  CE Borsa Euro Plus Classe I, FI es dirigeix exclusivament a socis que subscriguin el fons a través de contractes de gestió discrecional de carteres així com també a socis professionals i contraparts elegibles que compleixin amb les característiques pròpies d'aquesta consideració d'acord amb la directiva MIFID.  

 

Classes   ISIN Gestió Depositaria Subscripció Reemborsament Inversió mín.
 %s/pat    % s/rdos  % %    % 
Classe A ES0115443030 1,35% 9% 0,20% - - 6€
Classe I ES0115443006 0,80% 0% 0,10% - - 250.000€
 
botón volver

Tornar enrere