Slider Política Calidad
Contingut lliure Política de calidad

Caixa Enginyers Gestió compta amb la certificació ISO 9001:2015, concedida per la British Standards Institution per les seves activitats de gestió d'institucions d'inversió col·lectiva i servei d'assessorament de carteres d'inversió.

Aquesta certificació acredita el compliment dels estàndards internacionals de qualitat en els processos i circuits establerts dins el Sistema de Gestió de la Qualitat propi de Caixa Enginyers Gestió SGIIC.

Caixa Enginyers Gestió SGIIC disposa d'aquesta certificació sota el nº de certificat FS 568554 des de l'any 2011.

 

Segell BSI    nº de certificat FS 568554 ISO 9001

 

CAIXA ENGINYERS GESTIÓ, S.G.I.I.C., S.A.U.

Caixa Enginyers Gestió, S.G.I.I.C., S.A.U. té com a activitat principal la Gestió d'Institucions d'Inversió Col·lectiva i l'Assessorament de carteres d'inversió.

Amb l'objectiu de buscar sempre l'excel·lència en el servei que prestem als nostres Partícips, el Consell d'Administració de la nostra entitat així com tot l'equip que l'integra va decidir obtenir la Certificació de Qualitat ISO 9001 que premia l'eficàcia i eficiència dels nostres processos de gestió.

El nostre Sistema de Gestió de la Qualitat s'estén a tot l'equip humà professional que composa la nostra entitat, així com a les nostres parts interessades, i als productes que gestionem i assessorem per oferir un Servei de màxima qualitat als nostres partícips.

 

Els propòsits principals que perseguim son:

  • Oferir un servei excel·lent i fiable.
  • Garantir que els processos de control i de riscos estiguin permanent actualitzats.
  • Millorar contínuament el Sistema de gestió de la qualitat, mitjançant la recopilació i anàlisi de dades que permetin identificar les àrees de millora.
  • Aplicar la normativa legal vigent a totes les activitats de l'Entitat.

Per aconseguir-los...

  • Avaluem la satisfacció del servei que prestem a tercers com a referent al compliment d'una bona gestió de les nostres activitats.
  • Establim objectius i fites de qualitat coherents amb el propòsit de la nostra entitat i, els revisem amb una periodicitat no superior a l'any.
  • Fomentem la responsabilitat i sensibilitat de les nostres tasques així com el compliment dels processos establerts.
  • Planifiquem i desenvolupem projectes de millora del negoci i de la productivitat

 

La Direcció de l'Entitat assumeix la responsabilitat de disposar dels recursos necessaris per assolir els esmentats objectius i promou entre tot el personal, el compliment d'aquest compromís d'acord amb les directrius marcades en tot el sistema de qualitat.

 

  Política de Gestió de Qualitat  de Caixa Enginyers Gestió - 2023.