Slider renta fija
Intro Renta fija

 

Aquests fons estan especialment indicats per a estalviadors i inversors amb perfil conservador / moderat, ja que el seu objectiu és obtenir una rendibilitat ajustada pel risc i l'entorn actual de tipus principalment de la zona euro

 

Título H2 renta fija

Els nostres fons de Renda Fixa

Fondos destacados/categorías
Fons d'inversió Indicador de risc Estrelles Morningstar Vocació inversora Últim valor liquidatiu Rendibilitat Dia* Rendibilitat Mes Actual* Rendibilitat a 6 Mesos* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Rendibilitat 5 Anys* Rendibilitat 10 Anys* Contractar

CE CIMS 2026, FI

2
Renda Fixa Euro 105,49350
(11/07/2024)
0,129% 0,308% 1,666% 1,219% 5,496% - - -

CE CIMS 2027, FI

2
Renda Fixa Euro 109,09887
(11/07/2024)
0,249% 0,477% 1,619% 0,818% 6,163% - - -

CE CIMS 2027 2E, FI

2
Renda Fixa Euro 105,23820
(11/07/2024)
0,172% 0,355% 1,552% 0,988% 5,262% - - -

CE Fondtesoro Curt Termini, FI

1
2 Renda Fixa Euro 900,56718
(11/07/2024)
0,025% 0,131% 1,669% 1,732% 3,340% 0,662% 0,137% -0,144%

CE Horizon 2027, FI

3
0 Renda Fixa Euro 104,75183
(11/07/2024)
0,122% 0,330% 1,919% 1,605% - - - -

CE Premier, FI

2
3 Renda Fixa Internacional 691,62754
(11/07/2024)
0,251% 0,495% 1,795% 1,276% 6,841% -1,115% -0,709% -0,045%

La inversió en renda fixa es realitza en actius de deute financer, emesos tant per empreses com per entitats públiques o estats. Són fons que no inverteixen en actius de renda variable, de manera que habitualment les oscil·lacions del seu valor liquidatiu són inferiors a les d'altres fons, orientant la construcció de la seva cartera als beneficis de la solidesa dels emissors de deute ia les expectatives de canvis en els tipus d'interès.

Pie Artículo 8 SFDR fondos Renda Fixa

Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i/o mediambientals. Excepte el CE Fondtesoro Curt Termini, FI, que no té criteris ASG específics como la resta de fons.

disclaimer distribuidoras

 

* Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió. Rendibilitats anualitzades.

 

Entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquests fons d'inversió.