Slider Premier
Fondo de inversión detalle

ISIN : ES0115532030

Gestora : Caixa Enginyers Gestió

Indicador de risc del Fons:

- Risc 1 2 3 4 5 6 7 + Risc
Potencialment menor rendiment Potencialment major rendiment

La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Una gestió encertada i flexible

El CE Premier, FI aposta per la gestió activa i flexible de la Renda Fixa Internacional per combinar la inversió en obligacions, bons, lletres del tresor, pagarés d’empresa, etc. en diferents geografies arreu del món.

 

Consulta les classes del fons

Indicador de risc Vocació inversora Últim valor liquidatiu* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Rendibilitat 5 Anys* Contractar
Renda Fixa Internacional 723,19514
(17/02/2020)
0,686% 2,792% 0,515% 0,418%

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió. L'inversor ha de tenir en compte que l'evolució passada dels valors o instruments o els resultats històrics de les inversions, no garanteixen l'evolució o resultats futurs.

Aplicacions anidades
¿Cómo invierte el Premier?
Com inverteix el CE Premier, FI?
 

Aquest fons busca aprofitar les expectatives en les corbes de tipus d’interès i el moviment dels diferencials de crèdit, observant constantment per tal d’aconseguir una alta diversificació geogràfica, sectorial i per emissor.

Sempre amb l’objectiu principal de la preservació de capital, aposta per una gestió activa diferencial per poder aprofitar les oportunitats globals en actius de renda fixa.

 • Com fa aquesta gestió activa diferencial??

Aplicant diferents estratègies segons els esdeveniments que, a nivell macroeconòmic, tinguin un efecte en el mercat del deute.

 

CORBES DE TIPUS D’INTERÈS

Beneficiar-se de les expectatives en les corbes de tipus d’interès

OBJECTIU PRINCIPAL DE PRESERVACIÓ DE CAPITAL

Gestió activa diferencial per aprofitar les oportunitats globals en actius de renda fixa, aplicant diverses estratègies en funció dels esdeveniments del mercat del deute

ESTRATÈGIA SECTORIAL

Es tracta d’un viratge progressiu cap a sectors més defensius

ESTRATÈGIA D’ELIMINACIÓ

Eliminar de la cartera les posicions amb TIR en territori marcadament negatiu, o bé que ja hagin esgotat el seu potencial, de manera que no perjudiquin el retorn total de la cartera

¿A quien va dirigido? Conservador y moderado
A qui va dirigit?
 

Inversor amb un perfil de risc conservador:

 

 • Té com objectiu prioritari la conservació de capital i mirar de reduir els efectes negatius de la inflació.
 • Pot reunir a la cartera un ventall d’instruments d’inversió amb baixa exposició al risc.

Inversor amb un perfil de risc moderat:

 

 • Aporta la diversificació pròpia dels fons d’inversió.
 • Gràcies als seus principis i al seu procés d’inversió, reuneix les característiques per poder romandre en la seva cartera de productes per un llarg període de temps.
Fondo de inversión detalle
Índex de referència
Renda Fixa Internacional Inverco
Divisa
Euro, però el fons pot invertir un 25% del patrimoni en companyies amb divisa estrangera
 

 


Exposició
Inverteix el 100% del seu patrimoni en renda fixa
 

 


Valor participació

17 Feb 2020

723,19514

0,007%

Evolució Rendibilitat Fons

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

 

 

Rendib. acum. %
6 mesos 0,326
En l'any 0,686
1 any 2,792
R. Trim. %
Últim Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
Rendibilitat any %
2020 0,686
2019 3,367
2018 -1,756
2017 -0,350
2016 1,623

 

Informe de risc

Perfil de risc: Conservador
Aquest perfil es defineix com aquell que, tot i tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet l’exposició a nivells reduïts de risc per mirar d’obtenir un rendiment de la inversió que ajudi a reduir els efectes negatius de la inflació i a mantenir el poder adquisitiu.

 

Riscos dels Fons


Risc de Mercat:o: risc de pèrdua per les variacions en el preu dels actius de renda variable i per les variacions en el preu de la renda fixa motivades per canvis en els tipus d’interès o en els diferencials de crèdit.

Risc de Tipus de Canvi: quan els actius estiguin denominats en divises diferents de l’Euro, s’assumeix el risc de pèrdua per fluctuacions en el tipus de canvi.

Risc d’Inversió en Països Emergents: les inversions en mercats emergents poden estar exposades a una volatilitat més elevada i una liquiditat menor, i als riscos d'expropiació i inestabilitat social, política i econòmica, entre altres.

Risc per Inversió en Derivats: els instruments derivats són especialment sensibles a les variacions del preu del subjacent i poden incrementar les pèrdues.

Risc de Crèdit i Contrapartida: els emissors dels actius en què inverteix el fons i les contrapartides del fons poden incomplir les seves obligacions, totalment o parcialment, inclòs el pagament del principal i de l’interès, o el reembossament de la inversió.

Risc de Liquiditat: poden produir-se situacions de tensió o dificultats en els mercats secundaris on es negocien els actius del fons que limitin la liquiditat i afectin negativament el preu dels actius.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DEL GESTOR

El CE Premier tanca el mes amb una caiguda del 0,02% minvat pel repunt generalitzat dels tipus acumulant un 3,37% l'any, mentre que l'índex de referència va obtenir un -0,14% durant novembre aconseguint així un 5,90% l'any. 

A Europa, Christine Lagarde va presidir per primera vegada el BCE en l'última reunió de 2019. En ella, es va decidir mantenir sense variació els tipus d'interès oficials fins que les perspectives d'inflació s'aproximin al 2%. En relació a l'anàlisi macroeconòmica, el Consell de Govern va destacar que les últimes dades disponibles apunten a una continuació de les pressions inflacionistes moderades i una evolució feble del creixement de l'eurozona. Als EUA, la Reserva Federal va mantenir sense canvis els tipus d'interès oficials en el rang 1,50% - 1,75%. En la seva compareixença de premsa, Jerome Powell va recalcar que les perspectives econòmiques continuaven sent favorables malgrat riscos procedents de les tensions comercials entre els EUA i la Xina. Al Regne Unit, el partit conservador liderat per Boris Johnson va obtenir una àmplia majoria en les eleccions generals. D'aquesta manera, Johnson va obtenir el suport suficient per a definir la sortida del Regne Unit de la UE.

A nivell de tipus, augment de la TIR del deute a 10 anys estatunidenc com de l'alemanya fins al 1,92% i el -0,19% respectivament. Pel seu costat, les primes de risc de la perifèria es mantenen estables al voltant dels 160 pb en el cas de la italiana i en els 70 pb l'espanyola. Destacar el bon comportament del crèdit, amb estrenyiment tant del “Investment Grade” com del “High Yield”.

Clases premier

Classes del fons

 

El fons d'inversió CE Premier, F.I. té diverses classes de participacions anomenades CE PREMIER CLASSE A, F.I., i CE PREMIER CLASSE I, F.I., que es diferencien entre elles per les comissions que li son aplicables a més d'altres aspectes relatius a la comercialització i la tipologia de partícip.

Característiques classe A

La classe CE Premier Classe A, FI es dirigeix a qualsevol soci que vulgui subscriure el fons i tingui la consideració de soci minorista d'acord amb la directiva MIFID.

 

 • Data de llançament: 2003
 • Inversió mínima: 1.000 euros
 • Comissió de gestió: 0,90%
 • Comissió depositari: 0,20%
 • Vocació CNMV: Renda Fixa Internacional
 • Període de permanència mínim recomanat: 4 anys
 • Pot traslladar-se la inversió des d’altres fons d’inversió i beneficiar-se dels importants avantatges fiscals propis d’aquesta tipologia de producte

Característiques classe I

La classe CE PremierClasse I, FI es dirigeix exclusivament a socis que subscriguin el fons a través de contractes de gestió discrecional de carteres així com també a socis professionals i contraparts elegibles que compleixin amb les característiques pròpies d'aquesta consideració d'acord amb la directiva MIFID.

Classes   ISIN Gestió Depositaria Subscripció Reemborsament Inversió mín.
 %s/pat    % s/rdos  % %    % 
Classe A ES0115532030 0,90% 0% 0,20% - - 1.000€
Classe I ES0115532006 0,55% 0% 0,10% - - 250.000€
 
Aplicacions anidades
Disclaimer fichas fondos

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Disclaimer Premier

CE Premier FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 3715.

Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió. Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió

botón volver

Tornar enrere

Informació de les cookies utilitzades

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar el nostre servei, personalitzar i recollir informació estadística durant la teva navegació per les nostres pàgines. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Aconsegueix més informació i coneix com canviar la configuració en la nostra Política de Cookies.

Ves Superior