Slider Bolsa Usa
Fondo de inversión detalle

ISIN : ES0115359038

Gestora : Caixa Enginyers Gestió

Indicador de riesgo del fondo de inversión:

- Riesgo 1 2 3 4 5 6 7 + Riesgo
Potencialmente menor rendimiento Potencialmente mayor rendimiento

La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo.
Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

Una cartera de convicción y con baja rotación

En el CI Bolsa USA, FI aplicamos un proceso de inversión centrado en la selección de compañías consolidadas, que posean actualmente ventajas competitivas, con grandes posibilidades de beneficiarse de las tendencias a largo plazo que puedan aparecer y que, a su vez, coticen a precios razonables.

SELECCIÓN DE EMPRESAS IDÓNEAS

Empresa consolidada
Ventaja competitiva
Largo plazo
Precio razonable
 

 

 

Consultar las clases del fondo

Indicador de risc Vocació inversora Últim valor liquidatiu* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Rendibilitat 5 Anys* Contractar
Renda Variable Internacional 11,51385
(16/08/2019)
14,969% 2,033% 6,108% 8,398%

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión. El inversor debe tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o los resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros.

Aplicacions anidades
¿Cómo invierte el CI Bolsa USA?
Com inverteix el CE Borsa USA, FI?
 

La cartera del CE Borsa USA, FI inverteix d’acord amb els següents punts clau:

 • Seguir una estratègia concentrada que inverteix únicament en valors atractius.
 • Seleccionar empreses que actualment mostren ràtios de rendibilitat/risc atractives, que alhora estan menys endeutades, presenten una alta generació de fluxos de caixa i tenen un equip directiu ben consolidat.

És una inversió en companyies que aposten per la creació de valor a llarg termini i que segueixen criteris ASG.

Sectorialment, les posicions amb més pes estan relacionades amb el consum, tant cíclic com no cíclic, mentre que el fons manté una posició neutral en els sectors que han estat més rellevants els darrers anys als Estats Units, com, per exemple, el tecnològic.

¿A quien va dirigido? Arriesgado o muy arriesgado
A qui va dirigit?
 

Inversor amb un perfil de risc arriscat o molt arriscat:

 

 • Adequat per reubicar les posicions de la seva cartera d’inversions amb un perfil agressiu.
 • Destinat a l’inversor que busca retorns significatius de les seves inversions, suportant una elevada volatilitat en les seves inversions.
Fondo de inversión detalle
Índice de referencia
S&P 100, que incluye un conjunto de empresas de Estados Unidos
Divisa
100% dólar
 

 


Exposición
Invierte un mínimo del 75% de su patrimonio en valores de Estados Unidos
Inversión
Invierte en medianas y grandes empresas

 


 

Valor participació

16 Aug 2019

11,51385

1,460%

Evolució Rendibilitat Fons

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

 

 

Rendib. acum. %
6 mesos 3,484
En l'any 14,969
1 any 2,033
R. Trim. %
Últim Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -0,057
Trimestre 1 14,339
Rendibilitat any %
2019 14,969
2018 -4,249
2017 1,435
2016 9,601
2015 6,167
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
16/08/2019 11,51385 13,265,481,250 1,460%
15/08/2019 11,34813 13,073,750,210 0,590%
14/08/2019 11,28153 12,997,026,010 -2,221%

 

Informe de risc

Perfil de riesgo: Arriesgado
Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

 

Riesgos de los Fondos


Riesgo de Mercado: riesgo de pérdida por las variaciones en el precio de los activos de renta variable, y por las variaciones en el precio de la renta fija debidas a los cambios en los tipos de interés o en los diferenciales de crédito.

Riesgo de Tipo de Cambio: cuando los activos estén denominados en divisas distintas al Euro, se asume el riesgo de pérdida por fluctuaciones en el tipo de cambio.

Riesgo de Inversión en Países Emergentes: las inversiones en mercados emergentes pueden estar expuestas a mayor volatilidad y menor liquidez, así como a los riesgos de expropiación e inestabilidad social, política y económica, entre otros.

Riesgo por Inversión en Derivados: los instrumentos derivados son especialmente sensibles a las variaciones de precio del subyacente y pueden incrementar las pérdidas.

Riesgo de Crédito y Contrapartida: los emisores de los activos en que invierte el fondo y las contrapartidas del fondo pueden incumplir con sus obligaciones, total o parcialmente, incluyendo el pago del principal y del interés, o el reembolso de la inversión.

Riesgo de Liquidez: pueden producirse situaciones de tensión o dificultades en los mercados secundarios en los que se negocian los activos del fondo que limiten la liquidez y afecten negativamente al precio de los activos.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DEL GESTOR

Durant el mes de juny el fons va registrar un avanç del 4,20% i amb això acumula un 14,28% en el que portem d'any, mentre que el seu índex de referència el S&P 100 va avançar un 4,93% i acumula un 17,52% en 2019.

El mes de juny va permetre recuperar les caigudes registrades en el mes previ, no per una millora en els fonamentals macro o micro, sinó pel suport que van suposar les reunions de FED i BCE per als actius de risc. En el cas estatunidenc, el mercat ja ha posat en preu una rebaixa de tipus per al mes de juliol, mentre que en el cas europeu no només es van demorar les expectatives per a pujades de tipus, sinó que es va discutir una potencial rebaixa del tipus de dipòsit o fins i tot una represa del programa de compra de deute. Tal to acomodatici, així com una distensió dels riscos geopolítics en la part final del mes, van donar motiu a un excel·lent comportament de la renda variable.

Respecte als contribuïdors del fons, Western Digital i Technip són les posicions que van tenir un millor acompliment, amb alces del 27.7% i 24.7% respectivament. Per contra, Burford Capital va cedir un (-6,9%) pel fet que un dels seus majors accionistes, la gestora anglesa Woodford Investment Management, s'ha convertit en un venedor forçat a causa dels reemborsaments massius que està rebent el seu fons de referència.

Aplicacions anidades
Clases bolsa usa

Classes del fons

 

El fons d'inversió CE Borsa USA, F.I.  té diverses classes de participacions anomenades CE BORSA USA CLASSE A, F.I., i CE BORSA USA CLASSE I, F.I., que es diferencien entre elles per les comissions que li son aplicables a més d'altres aspectes relatius a la comercialització i la tipologia de partícip.

Característiques classe A

La classe  CE Borsa USA Classe A, FI  es dirigeix a qualsevol soci que vulgui subscriure el fons i tingui la consideració de soci minorista d'acord amb la directiva MIFID.

 • Data de llançament: 2004
 • Inversió mínima: 500euros
 • Comissió de gestió: 1,35% + 9% (comissió d'èxit)
 • Comissió depositari: 0,20%
 • Vocació CNMV: Renda Variable Internacional
 • Període de permanència mínim recomanat: 5 anys
 • Pot traslladar-se la inversió des d’altres fons d’inversió i beneficiar-se dels importants avantatges fiscals propis d’aquesta tipologia de producte

Característiques classe I

La classe  CE Borsa USA Classe I, FI es dirigeix exclusivament a socis que subscriguin el fons a través de contractes de gestió discrecional de carteres així com també a socis professionals i contraparts elegibles que compleixin amb les característiques pròpies d'aquesta consideració d'acord amb la directiva MIFID.  

 

Classes   ISIN Gestió Depositaria Subscripció Reemborsament Inversió mín.
 %s/pat    % s/rdos  % %    % 
Classe A ES0115359038 1,35% 9% 0,20% - - 500€
Classe I ES0115359004 0,80% 0% 0,10% - - 250.000€
 
Gestor Cristina Llahí

Gestor del fons

 

Cristina Llahí

foto Cristina Llahí

Llicenciada en Administració i Direcció d'empreses per la Universitat de Barcelona i màster en Finances per EADA. CFA level III candidate. Prèviament a la seva incorporació a Caixa Enginyers Gestió a l'abril de 2017, Cristina va exercir la seva carrera professional a Zurich Investment Services i Crèdit Andorrà.

Aplicacions anidades
Disclaimer fichas fondos

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Disclaimer Bolsa USA

CE Borsa USA, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 3018.

Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

botón volver

Tornar enrere

Informació de les cookies utilitzades

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar el nostre servei, personalitzar i recollir informació estadística durant la teva navegació per les nostres pàgines. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Aconsegueix més informació i coneix com canviar la configuració en la nostra Política de Cookies.

Ves Superior