Slider Bolsa Usa
Fondo de inversión detalle

ISIN : ES0115359038

Gestora : Caixa Enginyers Gestió

Indicador de risc del Fons:

- Risc 1 2 3 4 5 6 7 + Risc
Potencialment menor rendiment Potencialment major rendiment

La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.
Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Una cartera de convicció i amb baixa rotació

Al CE Borsa USA, FI apliquem un procés d’inversió centrat en la selecció de companyies consolidades, que tinguin actualment avantatges competitius, amb grans possibilitats de beneficiar-se de les tendències a llarg termini que puguin aparèixer i que, alhora, cotitzin a preus raonables.

SELECCIÓ D’EMPRESES IDÒNEES

Negoci sostenible
Avantatge competitiu
Llarg termini
Preu raonable
 

 

 

Consultar les classes del fons

Indicador de risc Vocació inversora Últim valor liquidatiu* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Rendibilitat 5 Anys* Contractar
Renda Variable Internacional 11,53103
(20/06/2019)
15,141% 3,779% 7,569% 8,797%

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió. L'inversor ha de tenir en compte que l'evolució passada dels valors o instruments o els resultats històrics de les inversions, no garanteixen l'evolució o resultats futurs.

Aplicacions anidades
¿Cómo invierte el CI Bolsa USA?
Com inverteix el CE Borsa USA, FI?
 

La cartera del CE Borsa USA, FI inverteix d’acord amb els següents punts clau:

 • Seguir una estratègia concentrada que inverteix únicament en valors atractius.
 • Seleccionar empreses que actualment mostren ràtios de rendibilitat/risc atractives, que alhora estan menys endeutades, presenten una alta generació de fluxos de caixa i tenen un equip directiu ben consolidat.

És una inversió en companyies que aposten per la creació de valor a llarg termini i que segueixen criteris ASG.

Sectorialment, les posicions amb més pes estan relacionades amb el consum, tant cíclic com no cíclic, mentre que el fons manté una posició neutral en els sectors que han estat més rellevants els darrers anys als Estats Units, com, per exemple, el tecnològic.

¿A quien va dirigido? Arriesgado o muy arriesgado
A qui va dirigit?
 

Inversor amb un perfil de risc arriscat o molt arriscat:

 

 • Adequat per reubicar les posicions de la seva cartera d’inversions amb un perfil agressiu.
 • Destinat a l’inversor que busca retorns significatius de les seves inversions, suportant una elevada volatilitat en les seves inversions.
Fondo de inversión detalle
Índex de referència
S&P 100, que inclou un conjunt d’empreses d’Estats Units
Divisa
100% dòlar
 

 


Exposició
Inverteix un mínim del 75% del seu patrimoni en valors d’Estats Units
Inversió
Inverteix en mitjanes i grans empreses

 


Valor participació

20 Jun 2019

11,53103

0,211%

Evolució Rendibilitat Fons

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

 

 

Rendib. acum. %
6 mesos 16,811
En l'any 15,141
1 any 3,779
R. Trim. %
Últim Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 14,339
Rendibilitat any %
2019 15,141
2018 -4,249
2017 1,435
2016 9,601
2015 6,167
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
20/06/2019 11,53103 13,616,767,410 0,211%
19/06/2019 11,50679 13,654,528,030 0,213%
18/06/2019 11,48231 13,613,321,720 0,943%

 

Informe de risc

Perfil de risc: Arriscat
Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius de les seves inversions, en un horitzó temporal de termini mitjà-llarg, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant un grau més gran de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 

Riscos dels Fons


Risc de Mercat:o: risc de pèrdua per les variacions en el preu dels actius de renda variable i per les variacions en el preu de la renda fixa motivades per canvis en els tipus d’interès o en els diferencials de crèdit.

Risc de Tipus de Canvi: quan els actius estiguin denominats en divises diferents de l’Euro, s’assumeix el risc de pèrdua per fluctuacions en el tipus de canvi.

Risc d’Inversió en Països Emergents: les inversions en mercats emergents poden estar exposades a una volatilitat més elevada i una liquiditat menor, i als riscos d'expropiació i inestabilitat social, política i econòmica, entre altres.

Risc per Inversió en Derivats: els instruments derivats són especialment sensibles a les variacions del preu del subjacent i poden incrementar les pèrdues.

Risc de Crèdit i Contrapartida: els emissors dels actius en què inverteix el fons i les contrapartides del fons poden incomplir les seves obligacions, totalment o parcialment, inclòs el pagament del principal i de l’interès, o el reembossament de la inversió.

Risc de Liquiditat: poden produir-se situacions de tensió o dificultats en els mercats secundaris on es negocien els actius del fons que limitin la liquiditat i afectin negativament el preu dels actius.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DEL GESTOR

El CE Borsa Usa va acabar maig amb un descens del 6,99% per sota de l'obtinguda pel seu índex de referència, el S&P 100, el qual va finalitzar amb un -6,53%. La rendibilitat del fons en el que portem d'any és del 9,68%, per sota de l'obtinguda pel S&P 100 que és del 12%.

Donald Trump va sorprendre el mercat i va elevar al 25% els aranzels sobre una llista de productes de la Xina per un valor de 200.000 milions de dòlars. A més, va amenaçar de gravar pràcticament la totalitat de les importacions de la Xina, altres 300.000 milions. Per la seva part Xina, va comunicar l'alça d'aranzels del 10% al 20-25% sobre productes valorats en 60.000 milions de dòlars.

A nivell de cartera, pel costat positiu van destacar UnitedHealth Group Inc i Pfizer, totes dues amb una rendibilitat del 4,2%, sense notícies destacables. Pel costat negatiu, Western Digital (-26,9%) i Chemours (-37%). En el primer dels casos la cotització de l'acció es va veure afeblida degut a l'efecte de la guerra comercial. En el cas de Chemours la companyia s'enfronta a un mercat global més feble de diòxid de titani (TiO2) i una major competència dels refrigerants xinesos.

Quant a decisions de gestió, vam vendre la totalitat de Cognizant després del profit warning anunciat recentment en el qual la companyia rebaixava les expectatives pels pròxims anys. També vam vendre les companyies farmacèutiques Amgen i Pfizer per finançar la compra d'altres empreses del mateix sector, Merck&Co i Bristol Myers. Amb aquests canvis incorporem en cartera companyies amb creixement en vendes atractius i que inverteixen en I+D en línia amb els seus competidors la qual cosa creiem que és fonamental en la indústria que operen. També, incorporem Burford Capital, es tracta d'una empresa nord-americana que cotitza a Regne Unit. El grup es dedica al finançament de litigis, on és el líder mundial dins d'un segment molt fragmentat. Finalment, vam vendre la totalitat de Welbit i Chemours. En el primer dels casos decidim desfer la posició després d'un comportament excel·lent en el que portem d'any. En el cas de Chemours pel comentat anteriorment en el text.

Aplicacions anidades
Clases bolsa usa

Classes del fons

 

El fons d'inversió CE Borsa USA, F.I.  té diverses classes de participacions anomenades CE BORSA USA CLASSE A, F.I., i CE BORSA USA CLASSE I, F.I., que es diferencien entre elles per les comissions que li son aplicables a més d'altres aspectes relatius a la comercialització i la tipologia de partícip.

Característiques classe A

La classe  CE Borsa USA Classe A, FI  es dirigeix a qualsevol soci que vulgui subscriure el fons i tingui la consideració de soci minorista d'acord amb la directiva MIFID.

 • Data de llançament: 2004
 • Inversió mínima: 500euros
 • Comissió de gestió: 1,35% + 9% (comissió d'èxit)
 • Comissió depositari: 0,20%
 • Vocació CNMV: Renda Variable Internacional
 • Període de permanència mínim recomanat: 5 anys
 • Pot traslladar-se la inversió des d’altres fons d’inversió i beneficiar-se dels importants avantatges fiscals propis d’aquesta tipologia de producte

Característiques classe I

La classe  CE Borsa USA Classe I, FI es dirigeix exclusivament a socis que subscriguin el fons a través de contractes de gestió discrecional de carteres així com també a socis professionals i contraparts elegibles que compleixin amb les característiques pròpies d'aquesta consideració d'acord amb la directiva MIFID.  

 

Classes   ISIN Gestió Depositaria Subscripció Reemborsament Inversió mín.
 %s/pat    % s/rdos  % %    % 
Classe A ES0115359038 1,35% 9% 0,20% - - 500€
Classe I ES0115359004 0,80% 0% 0,10% - - 250.000€
 
Gestor Cristina Llahí

Gestor del fons

 

Cristina Llahí

foto Cristina Llahí

Llicenciada en Administració i Direcció d'empreses per la Universitat de Barcelona i màster en Finances per EADA. CFA level III candidate. Prèviament a la seva incorporació a Caixa Enginyers Gestió a l'abril de 2017, Cristina va exercir la seva carrera professional a Zurich Investment Services i Crèdit Andorrà.

Aplicacions anidades
Disclaimer fichas fondos

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Disclaimer Bolsa USA

CE Borsa USA, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 3018.

Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

botón volver

Tornar enrere

Informació de les cookies utilitzades

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar el nostre servei, personalitzar i recollir informació estadística durant la teva navegació per les nostres pàgines. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Aconsegueix més informació i coneix com canviar la configuració en la nostra Política de Cookies.

Ves Superior