Slider cabecera Multiactivos
Intro Multiactivos

 

Els fons Multiactius estan especialment pensats per gestionar el risc de manera eficaç, a través d'una àmplia flexibilitat de la inversió que els permet adaptar-se als diferents canvis d'escenari que puguin produir-se.

Són fons que, gestionats amb una gran llibertat de moviment, busquen mitigar les possibles oscil·lacions dels mercats gràcies a una alta diversificació en actius i estratègies.

 

Titulo Multiactivos

Els nostres fons Multiactius

Fondos destacados/categorías
Fons d'inversió Indicador de risc Estrelles Morningstar Vocació inversora Últim valor liquidatiu Rendibilitat Dia* Rendibilitat Mes Actual* Rendibilitat a 6 Mesos* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Rendibilitat 5 Anys* Rendibilitat 10 Anys* Contractar

CE Balanced Opportunities, FI

2
4 Global 6,10320
(11/07/2024)
0,136% 0,351% 2,436% 2,103% 4,878% -0,239% 0,449% -0,360%

CE Gestió Dinàmica, FI

2
4 Retorn Absolut 106,21298
(10/07/2024)
0,173% 0,278% 3,307% 2,857% 5,359% 1,556% 1,909% 0,877%

Es denomina així als Fons que mantenen un enfocament flexible de la inversió, que s'adapten a l'escenari de mercat de cada moment mantenint sota control la volatilitat. Es caracteritzen per comptar amb una gran llibertat a l'hora de decidir en quina mena d'actiu financer invertiran i, per això, són un element indispensable en una bona estratègia de diversificació de qualsevol inversor.

Pie Artículo 8 SFDR fondo Balanced Opportunities

CE Balanced Opportunities, FI, es classifica com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, el fons promou característiques socials i mediambientals.

disclaimer distribuidoras

 

* Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió. Rendibilitats anualitzades.

 

Entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquests fons d'inversió.