Slider renta variable
intro renta variable

 

Els fons de renda variable es destinen a un perfil d'inversor arriscat, amb un horitzó temporal superior a 5 anys i d'acord amb un major risc pretenen obtenir una major rendibilitat

 

Titulo de Renta Variable

Els nostres fons de Renda Variable

Fondos destacados/categorías
Fons d'inversió Indicador de risc Estrelles Morningstar Vocació inversora Últim valor liquidatiu Rendibilitat Dia* Rendibilitat Mes Actual* Rendibilitat a 6 Mesos* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Rendibilitat 5 Anys* Rendibilitat 10 Anys* Contractar

CE Borsa Euro Plus, FI

6
2 Renda Variable Euro 7,19511
(24/06/2022)
2,561% -6,191% -23,157% -23,944% -14,438% 0,656% -0,475% 6,338%

CE Borsa USA, FI

6
2 Renda Variable Internacional 14,68582
(24/06/2022)
2,038% -1,479% -14,412% -14,488% -1,845% 8,686% 6,803% 9,660%

CE Emergents, FI

6
4 Renda Variable Internacional 15,03247
(24/06/2022)
1,736% -2,207% -20,501% -20,943% -25,265% 3,428% 1,985% 4,214%

CE Global ISR, FI

6
3 Renda Variable Internacional 9,40372
(24/06/2022)
2,732% -4,030% -18,844% -19,042% -12,670% 5,737% 4,287% 8,145%

CE Iberian Equity, FI

6
4 Renda Variable Euro 9,62332
(24/06/2022)
2,062% -3,220% -5,428% -7,193% -7,368% 0,322% 0,101% 5,871%

S'anomena així als Fons que inverteix bàsicament en renda variable i només mantenen la part destinada a tresoreria en actius financers de renda fixa o del mercat monetari. Aquests fons realitzen la seva inversió en accions d'empreses cotitzades, i depenent del seu invers pot estar enfocades a diferents àrees geogràfiques. El seu principal objectiu és obtenir rendibilitat participant dels beneficis i del creixement de valor de les companyies en què inverteix.

Pie Artículo 8 SFDR fondos ISR

Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i/o mediambientals.

disclaimer distribuidoras

 

* Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió. Rendibilitats anualitzades.

 

Entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquests fons d'inversió.