Slider renta variable
intro renta variable

 

Els fons de renda variable es destinen a un perfil d'inversor arriscat, amb un horitzó temporal superior a 5 anys i d'acord amb un major risc pretenen obtenir una major rendibilitat

 

Titulo de Renta Variable

Els nostres fons de Renda Variable

Fondos destacados/categorías
Fons d'inversió Indicador de risc Estrelles Morningstar Vocació inversora Últim valor liquidatiu Rendibilitat Dia* Rendibilitat Mes Actual* Rendibilitat a 6 Mesos* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Rendibilitat 5 Anys* Rendibilitat 10 Anys* Contractar
CE Borsa Euro Plus, FI
5
3 Renda Variable Euro 6,93318
(22/05/2019)
0,057% -4,353% 4,887% 9,764% -9,336% 4,443% 3,805% 5,359%
CE Borsa USA, FI
5
2 Renda Variable Internacional 11,43698
(22/05/2019)
-0,084% -3,151% 7,757% 14,202% 6,298% 7,775% 9,314% 12,103%
CE Emergents, FI
6
3 Renda Variable Internacional 13,05674
(22/05/2019)
-0,316% -7,391% 8,215% 10,488% -5,713% 6,528% 4,111% 5,750%
CE Global, FI
5
2 Renda Variable Internacional 7,78166
(22/05/2019)
-0,087% -3,714% 8,178% 14,950% -1,686% 6,551% 6,601% 9,960%
CE Iberian Equity, FI
5
4 Renda Variable Euro 9,56475
(22/05/2019)
0,272% -3,688% 1,696% 7,267% -8,181% 7,210% 2,412% 6,126%

S'anomena així als Fons que inverteix bàsicament en renda variable i només mantenen la part destinada a tresoreria en actius financers de renda fixa o del mercat monetari. Aquests fons realitzen la seva inversió en accions d'empreses cotitzades, i depenent del seu invers pot estar enfocades a diferents àrees geogràfiques. El seu principal objectiu és obtenir rendibilitat participant dels beneficis i del creixement de valor de les companyies en què inverteix.

disclaimer distribuidoras

 

* Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

 

Entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquests fons d'inversió.