Slider fondtesoro
Fondo de inversión detalle

ISIN : ES0114887039

Gestora : Caixa Enginyers Gestió

Indicador de risc del Fons:

- Risc 1 2 3 4 5 6 7 + Risc
Potencialment menor rendiment Potencialment major rendiment

La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

CE Fondtesoro Curt Termini, FI és el fons d'inversió que proporciona la màxima seguretat d'inversió. ja que inverteix en qualsevol de les modalitats de Deute de l'Estat emeses en euros pel Tresor Públic del Regne d'Espanya: Lletres del Tresor, Bons de l'Estat i Obligacions de l'Estat.

L'objectiu del fons o benchmark és superar la rendibilitat pròpia de les Lletres del Tresor a 3 mesos.

El fons CE Fondtesoro Curt Termini, FI té les següents classes de participacions:

 

Classes del fons

Indicador de risc Vocació inversora Últim valor liquidatiu* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Rendibilitat 5 Anys* Contractar
Renda Fixa Euro 866,24211
(24/06/2022)
-1,445% -1,864% -1,056% -0,846%

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió. L'inversor ha de tenir en compte que l'evolució passada dels valors o instruments o els resultats històrics de les inversions, no garanteixen l'evolució o resultats futurs.

COMENTARI DEL GESTOR

El CE Fondtesoro tanca el mes amb una caiguda del 0,11%, vs la rendibilitat de -0,04% del seu índex de referència, a causa d'una altra forta pujada de tipus d'interès en euros i a l'ampliació en els diferencials de crèdit. En el que portem d'any, el fons cau un 1,13% enfront del seu índex de referència que perd un 0,24%.

Durant maig tant la FED com el Banc d'Anglaterra van incrementar els seus tipus d'interès de referència en 25pb, en línia amb el que esperava el mercat. No obstant això, es va començar a notar un canvi en el to de comunicació tant per part de la FED com del BCE encara que en direccions diferents. Powell va aclarir que increments de 75pb estaven fora de la taula, després que altres membres de la FED suggerissin aquesta opció, i el mercat va interpretar això com una moderació del to hawkish d'aquest banc central malgrat els payrolls venint més sòlids de l'esperat. Pel costat del BCE, el to es va tornar més hawkish, fins i tot membres tradicionalment dovish com Villeroy i Centeno van començar a parlar de la necessitat de “normalitzar” la política monetària davant les pressions monetàries.

El mercat de crèdit va estar feble durant la major part del mes degut a l'increment de noves emissions, preocupació pel tancament de les compres netes de bons per part dels bancs centrals, i lockdowns relacionats amb el COVID a la Xina. Els diferencials van recuperar part d'aquesta ampliació cap a finals de mes en relaxar la Xina aquestes restriccions i reduir-se l'activitat en el mercat primari de bons.

D'aquesta manera, la rendibilitat del deute nord-americà a 10 anys baixa al 2,84% i l'alemany s'eleva al 1,12%. Per la seva banda, les primes de risc espanyola i italiana es van ampliar fins als 109bps i 198bps. Finalment, tant el diferencial de crèdit “Investment Grade” com el “High Yield” també es van ampliar fins als 94bps i 406bps.

Durant el mes es va continuar realitzant operacions per a elevar la TIR mitjana del portfoli, incrementant l'exposició a bons corporatius amb rendiments atractius, principalment del sector financer, i reduint l'exposició a instruments d'entitats governamentals que oferien baixos rendiments.

Valor participació

24 Jun 2022

866,24211

-0,003%

Evolució Rendibilitat Fons

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

 

 

Rendib. acum. %
6 mesos -1,487
En l'any -1,445
1 any -1,864
R. Trim. %
Últim Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -0,745
Rendibilitat any %
2022 -1,445
2021 -0,887
2020 -0,575
2019 0,071
2018 -1,019
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
24/06/2022 866,24211 29,448,950,560 -0,003%
23/06/2022 866,27027 28,970,557,870 0,089%
22/06/2022 865,50323 28,903,823,390 0,040%

 

Informe de risc

 

INDICADOR DE RISC:

- Risc 1 2 3 4 5 6 7 + Risc
Potencialment menor rendiment Potencialment major rendiment

La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

Perfil de risc: Conservador

Aquest perfil es defineix com aquell el qual l'únic objectiu com a inversor és la protecció del capital, no desitjant obtenir més rendibilitat si això suposa assumir més risc.

Categoria CNMV: Renda Fixa Euro

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys d'1 any.

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DEL GESTOR

El CE Fondtesoro tanca el mes amb una caiguda del 0,21%, vs la rendibilitat de -0,05% del seu índex de referència, a causa de la forta pujada generalitzada de tipus d'interès encara que l'ajust en els diferencials de crèdit va mitigar part de l'impacte. En el que portem d’any, el fons cau un 0,74% enfront del seu índex de referència que perd un 0,15%.

Malgrat la preocupació per l'impacte de la guerra d'Ucraïna en el creixement econòmic a causa de l'increment dels preus dels commodities, les pressions inflacionàries i els comentaris “hawkish” dels bancs centrals (indicant que l'objectiu més urgent és atacar el creixement de la inflació, via l'ajust de les seves polítiques monetàries), han derivat en una de les alces mensuals de tipus més altes dels últims 15 anys. Entre els principals temes es troben la possibilitat que la FED incrementi tipus en 50bps en diverses de les seves reunions aquest any i que el BCE acabi els seus programes de compres de bons en el tercer trimestre del 2022.

La solidesa dels indicadors econòmics, la menor emissió de nou deute comparat amb les expectatives, i les fortes compres de bons del BCE abans de finalitzar el seu PEPP van generar que els diferencials de crèdit recuperin part de les pèrdues de l'any. D'aquesta manera, tant la rendibilitat del deute nord-americà com l'alemany a 10 anys s'eleven fins al 2,34% i el 0,55%, respectivament. Per la seva banda, les primes de risc espanyola i italiana es van ajustar fins als 89bps i 149bps. Finalment, tant el diferencial de crèdit “Investment Grade” com el “High Yield” es van ajustar significativament fins als 63bps i 325bps.

Aplicacions anidades
Clases fondtesoro

Classes del fons

 

El fons d'inversió CE Fondtesoro Curt Termini, F.I.  té diverses classes de participacions anomenades CE FONDTESORO CURT TERMINI CLASSE A, F.I., i CE FONDTESORO CURT TERMINI CLASSE I, F.I., que es diferencien entre elles per les comissions que li son aplicables a més d'altres aspectes relatius a la comercialització i la tipologia de partícip.

La classe  CE Fondtesoro Curt Termini Classe A, FI  es dirigeix a qualsevol soci que vulgui subscriure el fons i tingui la consideració de soci minorista d'acord amb la directiva MIFID.

La classe  CE Fondtesoro Curt Termini Classe I, FI es dirigeix exclusivament a socis que subscriguin el fons a través de contractes de gestió discrecional de carteres així com també a socis professionals i contraparts elegibles que compleixin amb les característiques pròpies d'aquesta consideració d'acord amb la directiva MIFID.  

 

Classes   ISIN Gestió Depositaria Subscripció Reemborsament Inversió mín.
% s/pat   % s/rdos  % %    % 
Classe A ES0114887039 0,40% 0% 0,10% - - 6€
Classe I ES0114887005 0,15% 0% 0,05% - - 250.000€
 
Gestor Ricardo Granda

Gestor del fons

 

Ricardo Granda Seminario

foto Xosé Garrido

Llicenciat en Economia per la Universitat del Pacífic (el Perú) i MBA, amb especialització en Finances, per la London Business School (el Regne Unit). Compta amb 18 anys d'experiència en Serveis Financers, 14 d'ells en Gestió d'Inversions, incloent 9 anys com a Gestor de Renda Fixa i Analista de Crèdit a Londres.

Aplicacions anidades
Disclaimer fichas fondos

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Disclaimer Fondtesoro

CE Fondtesoro Curt Termini, FI té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 2512.

Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió. Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió

botón volver

Tornar enrere

Ves Superior