Slider Gestión Dinámica
Fondo de inversión detalle

ISIN : ES0119488007

Gestora : Caixa Enginyers Gestió

CE Gestió Dinàmica, FI és un fons d'inversió de retorn absolut que inverteix en un ampli ventall d'actius amb diferents estratègies de gestió flexible i amb un excel·lent control de riscos. La seva filosofia d'inversió és l'obtenció de rendibilitats amb independència de l'evolució dels mercats amb un objectiu de rendibilitat o benchmark concret que consisteix a batre la rendibilitat de l'índex Eonia més 400 punts bàsics amb un límit de volatilitat mitjana anual màxima del 12%.

Amb el fons CE Gestió Dinámica, FI els partícips poden beneficiar-se d'una estratègia de gestió flexible que aporta descorrelació respecte la renda variable i la renda fixa, podent-se obtenir rendibilitats en qualsevol entorn i amb una clara vocació de preservació del capital. 

El fons CE Gestió Dinàmica, FI té les següents classes de participacions:

 

Classes del fons

Indicador de risc Vocació inversora Últim valor liquidatiu* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Contractar
Retorn Absolut 95,95156
(16/04/2019)
3,243% -4,029% -1,512%

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

S'estableix un sistema de gestió del fons a través del mètode VaR (Value at Risk - Valor en Risc), basat a establir el 10% com a pèrdua màxima que es podria sofrir en condicions normals de mercat, en un interval de 12 mesos i amb un 95% de probabilitat o de confiança, per crear una cartera conseqüent amb aquests criteris.

S'invertirà entre el 0%-100% del patrimoni en IIC financeres que siguin actiu apte, harmonitzades o no, amb independència de l'estratègia de gestió que realitzin, pertanyin o no al grup de la gestora. Com a màxim s'invertirà un 20% en una mateixa IIC.

Les IIC no harmonitzades seran menys del 30% del patrimoni.

Es podrà invertir sense límit predeterminat quant a tipus d'actiu, renda variable o renda fixa, capitalització (amb una liquiditat suficient que permeti una operativa fluida), qualitat crediticia, emissor (públic o privat), divises, mercats (incloent emergents sense límit definit), sector econòmic i àrea geogràfica (encara que es dirigirà majoritàriament a països de l'OCDE que posseeixin economies desenvolupades). La durada mitjana de la renda fixa estarà entre -10 i 10 anys.

El fons realitza una gestió activa que no implica necessàriament una alta rotació de la cartera ni un increment de les despeses. El fons podrà invertir sense limitació en dipòsits i instruments del mercat monetari no negociats, que siguin líquids.

 

Caixa Enginyers Gestió Dinàmica, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 4276.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participació

16 Apr 2019

95,95156

0,006%

Evolució Rendibilitat Fons

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

 

 

Rendib. acum. %
6 mesos -0,627
En l'any 3,243
1 any -4,029
R. Trim. %
Últim Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 3,059
Rendibilitat any %
2019 3,243
2018 -8,324
2017 0,350
2016 0,639
2015 3,079
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
16/04/2019 95,95156 24,450,073,880 0,006%
15/04/2019 95,94605 24,453,844,420 -0,057%
14/04/2019 96,00060 24,485,725,550 -0,004%

 

Informe de risc

 

INDICADOR DE RISC:

- Risc 1 2 3 4 5 6 7 + Risc
Potencialment menor rendiment Potencialment major rendiment

La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

Perfil de risc: Moderat

Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar pèrdues significatives.

Categoría CNMV: Retorn Absolut

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en termini de menys de 5 anys.

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El mes de març va estar marcat per la política més atenuada per part dels Bancs Centrals i per les dades macroeconòmiques d'Europa. Respecte els bancs centrals, el BCE va decidir posposar la primera pujada de tipus fins a 2020 i va anunciar una nova ronda de TLTRO III a partir de setembre del 2019. Als EUA, la Reserva Federal va mantenir els tipus d'interès en el 2,25-2,50%. A Europa, els últims indicadors avançats i de confiança van mostrar una certa estabilització. No obstant això, el PMI manufacturer va seguir sense donar senyals de recuperació, tocant el nivell de 47,6 punts. En renda fixa, la corba de tipus d'interès als EUA es va revertir, en situar-se el tipus d'interès a 10 anys per sota del tipus a 3 mesos per primera vegada des de 2007. El Treasury va tancar amb una rendibilitat del 2,41% i el Bund amb una rendibilitat negativa del 0,072%. Els mercats de renda variable van mantenir el seu to positiu durant el mes de març, amb el Eurostoxx 50 pujant un 1,62% i el S&P 500 un 1,79%. En matèries primeres, el petroli va aconseguir els 68 dòlars, afavorit per les retallades de producció de cru i l'augment de la demanda i, el dòlar va tancar en 1,1218 dòlars, amb una apreciació del 1,35%. El fons va tancar el mes de març amb una rendibilitat del 0,82%, superior a la del seu índex de referència el Eonia +400 Pb que va obtenir un 0,29%. La rendibilitat acumulada en 2019 del fons és del 3,07%, mentre que la del seu índex de referència ha estat del 0,87%. Pel costat positiu, les majors contribucions del fons van venir de la inversió de la renda variable global, amb el ETF FTSE Europe Real Estigues +4,55% i la renda variable emergent amb el Caixa Enginyers Emergent, amb un 4,35%. Pel costat negatiu, el fons de Pictet TR Mandarin va ser perjudicat per la posició llarga en Uxin que li va llevar un 0,5% després de publicar uns mals resultats. A més es van dur a terme operacions en derivats a fi de realitzar cobertures amb un resultat global negatiu de 0,12%.

Clases y gestor gestion dinamica

Classes del fons

 

El fons d'inversió Caixa Enginyers Gestió Dinàmica, F.I.  té diverses classes de participacions anomenades; CAIXA ENGINYERS GESTIÓ DINÀMICA CLASSE A, F.I., i CAIXA ENGINYERS GESTIÓ DINÀMICA CLASSE I, F.I., que es diferencien entre elles per les comissions que li son aplicables a més d'altres aspectes relatius a la comercialització i la tipologia de partícip.

La classe  CE Gestió Dinàmica Classe A, FI  es dirigeix a qualsevol soci que vulgui subscriure el fons i tingui la consideració de client minorista d'acord amb la directiva MIFID.

La classe  CE Gestió Dinàmica Classe I, FI es dirigeix exclusivament a socis que subscriguin el fons a través de contractes de gestió discrecional de carteres així com també a socis professionals i contraparts elegibles que compleixin amb les característiques pròpies d'aquesta consideració d'acord amb la directiva MIFID.    

 

Classes   ISIN Gestió Depositaria Subscripció Reemborsament Inversió mín.
 %s/pat    % s/rdos  % %    % 
Classe A ES0119488007 1,35% 9% 0,20% - 1% 1.000€
Classe I ES0119488015 0,80% 0% 0,10% - - 250.000€
 

Gestor del fons

 

Daniel Roig Roca

foto Daniel Roig

Enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya, títol de Màster en Mercats Financers per la Universitat de Barcelona i CFA Charterholder. Es va incorporar a l'equip de Caixa d'Enginyers Gestió en 2016 després de 3 anys d'experiència com a Project Manager al Regne Unit. Daniel és gestor de fons de retorn absolut i col·labora en la gestió de carteres i patrimonis.

botón volver

Tornar enrere