Slider cabecera detalle grupo
Ancla Bancaseguros

Caixa d'Enginyers Bancassegurances

Caixa d'Enginyers Bancassegurances

Caixa d'Enginyers Bancassegurances, SLU completa l'oferta d'assegurances de protecció patrimonial, professional i empresarial a través de l'activitat de la mediació d'assegurances proporcionant a cobertures i condicions especials als socis de caixa d'Enginyers amb les companyies amb les que manté acords de agència.

Companyies amb les que Caixa d'Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat té contracte d'Agència:

C0031 - CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (CASER)
C0039 - ZURICH VIDA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
C0044 - ARAG, COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
C0048 - ERGO SEGUROS DE VIAJE, S.A.
C0072 - GENERALI ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS
C0109 - ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
C0157 - HELVETIA COMPAÑIA SUIZA, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS
C0461 - ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, S.A., SOCIEDAD UNIPERSONAL
C0467 - LIBERTY SEGUROS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
C0517 - PLUS ULTRA SEGUROS GENERALES Y VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
C0559 - CNP PARTNERS DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
C0613 - REALE SEGUROS GENERALES, S.A.
C0694 - AVIVA VIDA Y PENSIONES, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS
C0723 - AXA SEGUROS GENERALES, S. A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
C0742 - AEGON SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, AHORRO E INVERSION, SOCIEDAD ANONIMA, SOCIEDAD UNIPERSONAL
C0777 - CAIXA ENGINYERS VIDA-CAJA INGENIEROS VIDA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
C0781 - MM GLOBALIS, S.A.U. DE SEGUROS Y REASEGUROS
C0790 - GACM SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U.
C0797 - CA LIFE INSURANCE EXPERTS COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U.
E0163 - MARKEL INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY
E0189 - ZURICH INSURANCE PLC SUC.ESPAÑA
M0050 - PELAYO, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA
M0124 - MUTUALIDAD ARROCERA DE SEGUROS A PRIMA FIJA
M0134 - FIATC, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA
M0379 - MUTUA GENERAL DE CATALUÑA-MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA

 

Accedeix a Assegurances
Ancla vida y pensiones

Caixa d'Enginyers Vida i Pensions

Caixa d'Enginyers Vida i Pensions

La visió particular de Caixa Enginyers Vida i Pensions és ser l'entitat de referència en matèria de previsió dels socis del Grup. Per això, proporciona serveis específics de previsió social complementària i de protecció personal adaptats a la realitat i les necessitats individuals de cada soci amb un servei diferencial.

A més, realitza tasques de difusió i divulgació de previsió social i planificació de la jubilació a través de publicacions, col·loquis i tallers per als socis.

Caixa Enginyers Vida i Pensions gestiona les inversions que donen cobertura als compromisos adquirits en les diferents assegurances de vida estalvi mitjançant actius líquids i d'alta solvència seguint criteris de màxima prudència. Addicionalment, disposa d'una àmplia gamma de plans de pensions, entre el que destaca:

  • El desenvolupament de productes socialment responsables com, per exemple, el producte Caixa Enginyers Global Sustainability, ISR que és el primer pla de pensions individual amb la certificació UNE 165001 d'AENOR de productes financers socialment responsables.
  • El Pla de Pensions Caixa Enginyers Multigestió amb una excel·lent qualificació Morningstar i guardonat, per IPE, com el millor pla de pensions individual de 2016 d'Espanya.

La gestió professional que el Grup realitza en l'àmbit d'assegurances de vida i plans de pensions, permet que Caixa Enginyers Vida presenti uns resultats de solvència molt superiors a la mitja sectorial.

 Consulta el Informe Sobre la Situació Financera i de Solvència (ISFS) 2019

 Consulta el Informe Especial de Revisió de la Situació Financera i de Solvència de Caixa Enginyers Vida 2019

 Consulta l'Informe Sobre la Situació Financera i de Solvència (ISFS) 2018

 Consulta l'Informe Especial de Revisió de la Situació Financera i de Solvència de Caixa Enginyers Vida 2018

 Consulta l'Informe Sobre la Situació Financera i de Solvència (ISFS) 2017

 Consulta l'Informe Especial de Revisió de la Situació Financera i de Solvència de Caixa Enginyers Vida 2017

 Consulta l'Informe Sobre la Situació Financera i de Solvència (ISFS) 2016

 

Accedeix a Plans de pensions
Ancla ingenium

Ingenium

Cooperativa de consumidors i usuaris (Ingenium Shopping)

Ingenium Shopping, és la Cooperativa de Consumidors i Usuaris de Caixa d'Enginyers i neix amb la voluntat d'oferir condicions avantatjoses que permetin a socis i familiars beneficiar-se de millors condicions econòmiques en establiments d'una gran varietat de sectors.

Ens esforcem per anar ampliant el nombre d'establiments adherits, mes a mes, abastant tota la gamma de sectors i tractant de cobrir el territori nacional on Caixa d'Enginyers hi té presència.

Per beneficiar-se d'aquests descomptes, les transaccions amb els comerços adherits s'hauran de fer amb targetes de dèbit o crèdit de l'Entitat domiciliades a un compte de Caixa d'Enginyers.

A més, les compres realitzades en aquests establiments col·laboradors es poden finançar a Caixa d'Enginyers mitjançant crèdits amb condicions avantatjoses.

 Consulta els Estatuts de los Consumidors i Usuaris dels Enginyers S. Coop. C. Ltda.

 

Accedeix a  Ingenium Shopping