Indicador riesgo específico PP 5

ALERTES SOBRE LA LIQUIDITAT:

El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només son possibles en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

INDICADOR DE RISC PER AL PLA DE PENSIONS:

Potencialment menor rendiment
- Risc 1 2 3 4 5 6 7 + Risc
Potencialment major rendiment

La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.

L'indicador de risc de PP està calculat en base a dades històriques mitjançant l'indicador SRRI (Synthetic Risk Reward Indicator), que té una escala entre 1 i 7. Aquesta dada pot no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del Pla. Adquireix aquesta categoria fonamentalment pel risc de tipus d'interès, així com pel de mercat i el de divises.

Slider Multigestión
Plan de pensiones detalle

Gestora : Caixa Enginyers Vida i Pensions

 

El CE Multigestió ISR, PP aposta per empreses compromeses amb la sostenibilitat, orientades a evitar el deteriorament del medi ambient i a afavorir el benestar de les persones.

Amb el model d'assessorament en previsió de Caixa d'Enginyers t'acompanyem en les teves decisions per planificar els teus objectius de pensió per a la jubilació. Posem a la teva disposició tota la nostra experiència i coneixement, amb un model propi que segueix la línia del compromís de servei i la responsabilitat que adquirim amb tots els nostres socis.

Veure infografia del pla

 

Indicador de risc Estrelles
Morningstar
Valor liquidatiu/
Data
Any actual Rendibilitat anualitzada* Contractar
1 any 3 anys 5 anys
18,541126
(11/07/2024)
15,946% 17,681% 0,382% 7,322%
Agrupador FAQ Multigestión
ico visto Obrir FAQ Tancar FAQ

A través d'un model d'inversió orientat a obtenir rendibilitat sostenible des d'una perspectiva 3D:

Mediambiental
Inversió en companyies líders en la innovació i lluita contra el canvi climàtic.

 

ISR (Inversió socialment responsable)
El model de Caixa Enginyers Vida i Pensions també incorpora la gestió dels aspectes socials i de bon govern de les companyies, integrant-los en la selecció d'inversions.

 

Financera
La inversió es basa en fonamentals i s'allunya del moment de mercat, focalitzant-se en companyies amb balanços sòlids i avantatges competitius que estiguin exposades a les grans tendències de creixement globals.

ico visto Obrir FAQ Tancar FAQ

 

Univers d'inversió

Exclusions: tabac, armament, medi ambient*

Agregació d'informació extrafinancera

Dades Financeres. Informació ASG** amb impacte financer

Comitè ISR. Model financer integrat

 

 

 

* Quedaran excloses de la inversió: companyies de generació d'energia la font de les quals provingui > 30% del mineral de carbó, companyies que participin de l'exploració de recursos energètics a l'Àrtic i companyies que facin pràctiques d'extracció agresiva (p. ex. sorres bituminoses).
** Apliquem un model d'integració que posa en valor la gestió dels aspectes Ambientals, Socials i de bon Govern corporatiu (ASG), contemplant aquelles empreses que fan canvis significatius per millorar les seves pràctiques en aquests tres àmbits.

ico visto Obrir FAQ Tancar FAQ

Partícip amb un perfil de risc arriscat o molt arriscat

  • Adequat per reubicar les posicions de la seva cartera d’estalvi-previsió amb un perfil agressiu.
  • Destinat al partícip que busca retorns significatius del capital aportat, suportant una elevada volatilitat en les seves aportacions.
ico visto Obrir FAQ Tancar FAQ
  • Perfil de risc: Arriscat1
  • Aportació mínima: 50 euros.
  • Comissió de gestió: 1,50%.
  • Comissió de dipòsit: 0,20%.
  • Traspàs: permet el traspàs de plans de pensions d'altres entitats.
  • Flexibilitat: es poden fer aportacions periòdiques i/o extraordinàries a partir de només 50 euros.
Plan de pensiones detalle

 

Renda Variable. El Fons invertirà en accions de capitalització gran i mitjana cotitzades en mercats de països de l'OCDE.

 

La inversió en renda variable representarà com a mínim el 75% del patrimoni del Fons. La inversió en renda variable de països considerats emergents no superarà el 25% del patrimoni.

No s'aplicaran restriccions en relació a l'exposició a divises diferents a l'euro.

El Fons, a més dels criteris financers, integrarà factors ASG (Ambientals, Socials i Govern Corporatiu), tant en l'anàlisi d'inversió com en els processos de presa de decisions.

En el cas d'inversions en emissions de deute públic, s'excluiran tots aquells països que no estiguin dins el primer o segon quartil de l'Índex de Desenvolupament Humà (IDH) publicat per la ONU.

El Fons segueix com a índex de referència el MSCI World Net Total Return denominat en euros.

 

Valor participació

11 Jul 2024

18,541126

-0,619%

Evolució de la Rendibilitat del Pla als darrers 5 anys

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del pla, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

 

 

Rendib. acum. %
En l'any 15,946
1 any 17,681
R. Trim. %
Últim Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 2,453
Trimestre 1 12,192
Rendibilitat any %
2024 15,946
2023 5,699
2022 -22,279
2021 24,247
2020 8,223
Pie Multigestion

 

(1) Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius de les seves aportacions, en un horitzó temporal de termini mitjà-llarg, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant un grau més gran de volatilitat en les seves aportacions, podent generar-se pèrdues significatives.

El CE Multigestió ISR, PP té com a entitat gestora: Caixa Enginyers Vida, SAU; com a entitat dipositària i entitat promotora: Caixa d'Enginyers, SCC. El fons de pensions a què està adherit aquest pla està auditat per Deloitte, SL. Consulta el document de Dades Fonamentals per al Partícip o a qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers. Si us plau, llegeix el DFP abans de fer qualsevol aportació. Les rendibilitats passades no impliquen rendibilitats futures.

Consulta en el DFP els criteris mediambientals, socials i de govern corporatiu (ASG) del fons o societat. Pots consultar els criteris ISR dels nostres fons.

L'objectiu del fons de pensions és mantenir el poder adquisitiu del capital destinat a la jubilació, així com l'obtenció d'una rendibilitat addicional a llarg termini. Aquest fons de pensions aplica criteris ISR (d'Inversió Socialment Responsable), motiu pel qual les teves inversions es guiaran tant per principis ètics com financers. Les inversions es faran en companyies que tenen en compte el seu impacte mediambiental, que són capdavanteres en la lluita contra el canvi climàtic o que aposten per noves pràctiques de reducció del consum d'energia.

La selecció dels emissors la durà a terme la gestora, integrant l'exercici de cada companyia en aspectes ambientals, socials i de govern en l'anàlisi financera.

botón volver
Aplicacions anidades
Título cuadro formulario

Sol·licita'l ara

Formulario Multiidioma
Formulari

Formulari Més informació

Emplena el formulari  i contactarem amb tu el més aviat possible.

Tots els camps marcats amb * són obligatoris.

Canales contacto

 

 

 
localitzador oficines

Vine a visitar-nos

Localitza una oficina

 

 
teléfono de contacto

Truca'ns

900 300 321

 

 
whatsapp

Envía'ns un WhatsApp

646 420 384

 

Ves Superior