Slider Tablón de anuncios
Tablón de anuncios

Informació precontractual

Fullets i contractes tipus

Codi LEI

Informació SEPA

Prevenció Blanqueig de Capitals


Amb les sigles MIFID es coneix una directiva europea sobre Mercats d'Instruments Financers que introdueix un règim regulatori comú per als serveis financers en tots els estats membres de la Unió Europea.

Un dels objectius principals que es pretenen assolir amb la Directiva és l'increment del nivell de protecció per als inversors mitjançant una major transparència en la informació facilitada i una major adequació dels productes oferts per a cada perfil de soci.

Per poder llegir aquests documents has de disposar del programa Acrobat Reader ®. Si no el tens o desitges actualitzar-ne la versió, pots descarregar Acrobat Reader ® aquí.