Indicador de riesgos genérico

 

ALERTES SOBRE LA LIQUIDITAT PER A PLANS DE PENSIONS:

El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només son possibles en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

ALERTES SOBRE LA LIQUIDITAT PER A PLANS DE PENSIONS:

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

 

Consulta les alertes de liquiditat i els indicadors de risc de cadascun dels nostres plans a www.caixaenginyers.com/pensiones.

INDICADOR DE RISC PER A PP:

Potencialment menys rendiment
- Risc 1 2 3 4 5 6 7 + Risc
Potencialment més rendiment

L'indicador de risc de PP està calculat en base a dades històriques mitjançant l'indicador SRRI (Synthetic Risk Reward Indicator), que té una escala entre 1 i 7 i varia del 3 al 6. Aquesta dada pot no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del Pla. Adquireix aquesta categoria fonamentalment pel risc de tipus d'interès, així com pel de mercat i el de divises.

Slider banner vinculaciones
Slider Depósito Nómina - Vinculaciones
Slider nómina y tarjeta - vinculación
Intro vinculación

 

Gaudeix amb la teva nòmina del finançament que farà més fàcil el teu dia a dia: Bestreta Nòmina i Préstec Nòmina

 

I a més...
Slider pensiones y fondos - vinculación
Aplicacions anidades
Claim botón Vinculación

Esprem al màxim les possibilitats del teu compte,
i paga 0 euros de comissió de manteniment 1

Botón más información
Vols portar el teu compte des d'una altra entitat?
Disclaimer Vinculaciones

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues


 

Tots els fons d'inversió de Caixa Enginyers tenen com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària Caixa Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i estan registrats en la CNMV. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per a l'Inversor registrat en la CNMV a qualsevol oficina de Caixa Enginyers, a www.caixaenginyers.com o a www.cnmv.es. Si us plau, llegeix el fullet informatiu abans de fer qualsevol inversió.

Tots els Plans de Pensions Individuals de Caixa Enginyers tenen Caixa Enginyers Vida, SAU, com a entitat gestora; i Caixa Enginyers, SCC, com a entitat dipositària i entitat promotora. Els Fons de Pensions estan auditats per Deloitte, SL. Pots consultar el document de Dades Fonamentals per al Partícip a l'enllaç DFP que trobaràs en la descripció de cada un dels plansenlace DFP en el enlace que encontrarás en la descripción de cada uno de los planes. Les rendibilitats passades no impliquen rendibilitats futures.

 

(1) Serà gratuït si es compleix almenys un d'aquests requisits:

 • Mantenir domiciliada un mínim de 2 mesos del trimestre natural, una nòmina, pensió, prestació per desocupació o ingressos recurrents* d’import igual o superior a 700€** i disposar d'una targeta de crèdit o dèbit de Caixa Enginyers associada al mateix compte.
 • Mantenir en el compte un saldo mig superior a 20.000€ durant el trimestre natural (període de liquidació de la comissió).
 • Mantenir en vigor i domiciliats en el compte dues o més assegurances dels els rams de Vida, Llar, Auto i Salut, a través de Caixa Enginyers, Operador de Banca-Assegurances Vinculat, SLU.
 • Primer titular menor de 26 anys.
 • Disposar d’algun dels següents productes associats al compte i que el valor liquidatiu total (a finals del trimestre) sigui de mínim 20.000€:
  • Fons d'inversió de Caixa Enginyers Gestió
  • Plans de pensions de Caixa Enginyers Vida
  • CdE PIES GO de Caixa Enginyers Vida
 • Realitzar una aportació periòdica mensual mínima de 100€ mensuals a algun dels següents productes:
  • Fons d’inversió de Caixa Enginyers Gestió
  • Plans de Pensions i/o Estalvi Vida de Caixa Enginyers Vida
   

  En qualsevol cas, quedarà exempt de la comissió de manteniment durant 2 trimestres naturals: el trimestres de contractació del compte i el següent.

  En el cas de cancel·lació del compte durant un període de liquidació, es liquidarà l’import proporcional al temps transcorregut des de la darrera liquidació fins a la data de la cancel·lació.

  (*) Ingressos recurrents:

  • S’inclou l’ingrés de xecs, transferències externes o traspassos entre comptes de Caixa Enginyers de diferent titular.
  • No es consideren com ingressos vàlids per l’exempció:
   • Els ingressos en efectiu (realitzats per finestreta o en caixers)
   • Els traspassos entre comptes de Caixa Enginyers del mateix titular ni traspassos d’entrada d’efectiu d’altres entitats
   • L’abonament de remeses de rebuts
   • Ingressos Bizum

  (**) Pensions: Si l’ingrés del compte és una pensió abonada per la Tresoreria General de la Seguretat Social no és necessari complir el mínim de 700 euros mensuals.
  Prestacions per desocupació: Si l’ingrés del compte correspon a una prestació per desocupació abonada pel SEPE no és necessari complir el mínim de 700 euros mensuals.

  Si es compleix almenys una de les condicions anteriors, no s'aplicarà cap comissió en concepte de manteniment del compte. Per exemple, per a un saldo mitjà de 10.000 € anuals, tenint en compte un 0% d'interès nominal anual suposaria un 0% TAE (0% TIN) i 0 € en concepte de comissió de manteniment. Consulta el detall dels Requisits per a l'exempció de la comissió de manteniment.

  Si no es compleix cap de les condicions anteriors, s'aplicarà una comissió en concepte de manteniment del compte de 18 €/trimestre. Per exemple, per a un saldo mitjà de 10.000 € anuals, tenint en compte un 0% d'interès nominal anual suposaria un -0,72% TAE i una comissió de 18 € trimestrals. Consulta el detall dels Requisits per a l'exempció de la comissió de manteniment.

  (2) Assegurances contractades amb la intermediació de Caixa Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, SLU, inscrit en el registre de mediadors de la DGSFP amb el codi OV0052 i que té concertada l'assegurança de responsabilitat civil requerida per l'article 152 de Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer. Consulta les companyies amb les quals Caixa Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, té contracte d'agència. Prèvia autorització de Caixa Enginyers.Consulta aquí la denominació social de les companyies asseguradores per a les que Caixa Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, realitza la distribució de les seves assegurances.

  Aquestes condicions són vàlides segons tarifes vigents. Prèvia autorització expressa de Caixa Enginyers.

   

   

Aplicacions anidades
Título cuadro formulario

Sol·licita'l ara

Formulario Multiidioma
Formulari

Formulari Més informació

Emplena el formulari  i contactarem amb tu el més aviat possible.

Tots els camps marcats amb * són obligatoris.

Canales contacto

 

 

 
localitzador oficines

Vine a visitar-nos

Localitza una oficina

 

 
teléfono de contacto

Truca'ns

900 300 321

 

 
whatsapp

Envía'ns un WhatsApp

646 420 384

 

Ves Superior