Slider Préstamo nómina2
Intro préstamo nómina2

Només per tenir domiciliada la nòmina tens les millors condicions de finançament que t'ofereix Caixa d'Enginyers:

Características Préstamo Nómina2

 

PRÉSTEC NÒMINA

 • Import: fins a 60.000 € (mínim 3.000 €). En la modalitat online l'import màxim a sol·licitar és 30.000€ 
 • Termini de devolució: fins a 10 anys.
 • Tipus d'interès: fix, des de 5,65%1.
 • Comissió d'obertura:  des de 0,50%2 (mínim 100 €)
 • Comissió per reemborsament anticipat parcial o total des de 0,50%3.

 

Exemples amb bonificacions màximes i per a qualsevol finalitat de finançament (TAE des de 6,97% fins a12,29%)

Import Termini Assegurança vida*
(prima única)
Assegurança Protecció
pagaments*
(prima única)
TIN Comissió obertura Quota Mensual Última quota TAE Import total degut
3.000€ 36 mesos 73,99€ 78,63€ 5,65% 100,00€ 90,79€ 90,83€ 12,29% 3.521,10€
30.000€ 60 mesos 142,50€ 842,99€ 5,65% 150,00€ 575,11€ 575,39€ 7,51% 35.642,37€
60.000€ 120 mesos 584,09€ 2.036,60€ 5,65% 300,00€ 655,63€ 654,95€ 6,97% 81.595,61€

 

Exemples sense bonificacions i per a qualsevol finalitat de finançament (TAE des de 7,49% fins a 9,60%)

Import Termini Assegurança vida*
(prima única)
Assegurança Protecció
pagaments*
(prima única)
TIN Comissió obertura Quota Mensual Última quota TAE Import total degut
3.000€ 36 mesos Sense assegurança Sense assegurança 6,90% 100,00€ 92,49€ 92,64€ 9,60% 3.429,79€
30.000€ 60 mesos Sense assegurança Sense assegurança 6,90% 450,00€ 592,62€ 592,76€ 7,80% 36.007,34€
60.000€ 120 mesos Sense assegurança Sense assegurança 6,90% 900,00€ 693,56€ 694,03€ 7,49% 84.127,67€

 

I, si demanes el préstec per a l'adquisició d'un vehicle i, a més, contractes l'assegurança del vehicle amb Caixa d'Enginyers, et beneficiaràs d'una bonificació addicional en el tipus d'interès.
Exemples amb bonificacions màximes i per a la compra d'un vehicle (TAE des de 7,37 fins a 37,00%)

Import Termini Assegurança vida*
(prima única)
Assegurança Protecció
pagaments*
(prima única)
Assegurança Auto
**
(prima anual)
TIN Comissió obertura Quota Mensual Última quota TAE Import total degut
3.000 36 mesos 73,99€ 78,63€ 298,66€ 5,15% 100,00€ 90,11€ 90,30€ 37,00% 4.392,75€
30.000€ 60 mesos 142,50€ 842,99€ 298,66€ 5,15% 150,00€ 568,20€ 568,25€ 9,00% 36.720,84€
60.000€ 120 mesos 584,09€ 2.036,60€ 298,66€ 5,15% 300,00€ 640,80€ 641,03€ 7,37% 82.803,52€

 

 

 

BESTRETA NÓMINA

Et donem un cop de mà quan més ho necessites. Fes front a les despeses imprevistes amb la nostra Bestreta Nòmina.

 • T'avancem l'import equivalent a 1 nòmina i mitja
 • Termini de devolució màxim 6 mesos
 • Import de la bestreta: mínim 300€ i màxim 4.500€
 • A un 0,00% d'interès /  TAE 0,00%.
 • Sense comissions.

 

 

Fes realitat els teus somnis amb el finançament de Caixa d'Enginyers! 

 Pots millorar el tipus d’interès del teu préstec contractant alguns productes de Caixa d’Enginyers:

 
Productes i serveis Bonificació sobre
tipus d’interès
Bonificació sobre comissió d'obertura
Servei Economia Familiar: domiciliació de nòmina o pensió o ingressos de l’activitat professional o empresarial, rebuts (un mínim de tres i tenir una targeta de crèdit activa durant la vigència del préstec (gratuïta amb un consummínim de 1.000 euros/any) -0,25% La contractació d’aquests tres productes comporta la bonificació en la comissió d’obertura
Assegurança de Vida (prima única) -0,50%
Assegurança de Protecció de Pagaments (prima única i vigència de 5 anys) -0,50%
Màxim bonificat -1,25% -1,00%
Si la finalitat de l'préstec és la compra d'un vehicle i , a més, contractes l'Assegurança d'Automòbil amb nosaltres, tindràs una bonificació extra en el tipus d'interès:
Assegurança de Vehicle*** (prima anual durant tota la vigència del prèstec) -0,50%  
Màxim bonificat (per comprar un vehicle) -1,75% -1,00%

 

 Documentació necessària per poder sol·licitar el Préstec Nòmina:

 

 • DNI / NIF / NIE
 • Declaració d'IRPF i patrimoni del darrer any.
 • Certificat d'empresa d'ingressos i retencions del darrer any.
 • Informe de vida laboral facilitat per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • Full de salari dels 3 darrers mesos.
 • Darrer rebut dels préstecs amb altres entitats financeres.

 

BESTRETA NÒMINA

 

 Documentació necessària per poder sol·licitar la Bestreta Nòmina:

 

 • Nòmina domiciliada del titular sol·licitant (import mínim 700 euros).
 • Targetes Mastercard i/o Visa al Compte Nòmina.
 • Mínim de 3 rebuts domiciliats al Compte Nòmina.

 

En cas de capacitat creditícia insuficient, Caixa d'Enginyers podrà sol·licitar garanties addicionals.

 


FM enlace a simulador

Vols fer-te una idea del què pagaràs cada mes?

Disclaimer préstamo nómina

 

1 i 2: Amb bonificacions màximes (assegurança de vida, assegurança de protecció de pagaments,  domiciliació de nòmina, targeta de crèdit i un mínim de 3 rebuts domiciliats, sinó el TIN 6,90% i la comissió d'obertura 1,50%, amb mínim de 100 euros.

3: Comissió per reemborsament anticipat parcial o total: 1,00% si el termini de cancel·lació i la data de venciment és superior a un any i 0,50% si el termini és inferior a un any (segons llei 16/2011 de contractes de crèdit al consum).

(*)Assegurança de vida i assegurança de protecció de pagaments en modalitat prima única calculada a l'inici en funció del capital pendent d'amortitzar, del tipus d'interès i de l'edat del beneficiari durant tot el període de vigència del préstec (exemple per a una persona de 32 anys sense contemplar amortització anticipada), contractat amb Caixa Enginyers Vida, Companyia d'Assegurances i Reaseguros, SA, amb la intermediació de Caixa Enginyers, Operador de Banca-Assegurances Vinculat, SLU, inscrit en el registre de mediadors de la DGSFP amb el codi OV0052 i que té concertada l'assegurança de responsabilitat civil requerida per l'article 152 de Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer.

(**)Assegurança d’automòbil a tot risc amb franquícia de 300 euros. Titular home/dona de 32 anys d’edat amb 14 anys d’antiguitat de permís de circulació. Vehicle Toyota Prius 1.8 VVT-I-Hybrid Advance, 5 portes, 90 kW (122 CV), matriculat el mes d’abril de 2020. Valor del vehicle: 32.550 euros. Assegurança contractada amb Reale Seguros, amb la intermediació de Caixa Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, SLU, inscrit al registre de mediadors de la DGSFP amb el codi OV0052 i que té concertada l'assegurança de responsabilitat civil requerida per l'article 152 de Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer.

Pots consultar les companyies amb les que Caixa d'Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, SLU té contracte d'agència.

(***)La bonificació per contractar l'assegurança d'automòbil només s'aplicarà si la finalitat del préstec és la compra d'un vehicle.

El Préstec Nòmina es formalitzarà mitjançant pòlissa amb intervenció notarial. Les despeses de notaria seran a càrrec de la part prestatària i es meriten en el moment de formalitzar el contracte mitjançant càrrec en el compte corrent vinculat al préstec. Les despeses variaran en funció de l'import del préstec i de la concurrència de garanties addicionals. Excepte en la modalitat online (fins a 30.000€) en la que no s'apliquen despeses de notaria. 

Les despeses de notaria per als exemples del quadre són: 12,02 € per a l'import de 3.000 €, 90,00 € per a l'import de 30.000 € i 180,00 € per a l'import de 60.000 €. Les despeses de notaria no s'han tingut en compte ni per al càlcul de la TAE, ni per a l'import total degut. Sense costos d'intervenció Notarial en la modalitat online fins a 30.000 €.

Aquestes condicions són vàlides segons tarifes vigents. Prèvia autorització expressa de Caixa d'Enginyers.

 

Aplicacions anidades
Título cuadro formulario

Sol·licita-ho ara

Formulario Multiidioma
Formulari

Préstec i Bestreta nòmina_ca

Emplena el formulari  i contactarem amb tu el més aviat possible.

Tots els camps marcats amb * són obligatoris.

Tria l'opció que prefereixes

Recorda que pel préstec nòmina on line el màxim es 30.000€

Canales contacto

 

 

Vine a visitar-nos

Localitza una oficina

 
 

Truca'ns

900 300 321

 

Productes relacionats
Ves Superior