Slider cabecera Información económica y financiera
Características Años 2
 • 187.000
  Socis
  Més de 187.410 socis han dipositat la seva confiança en Caixa d'Enginyers en 2018.
 • 14,24%
  Ràtio de Capital total
  El ràtio de capital total ha estat del 14,24%. Molt per sobre del 8% mínim requerit a les entitats financeres.
 • 157%
  Liquiditat estructural
  El 2018 la liquiditat estructural ha assolit el 157%, enfront del 92% de media del sector.
 • 12.757 milers d'euros
  Resultat de l'exercici
  El resultat abans d'impostos i dotacions al Fons d'Educació i Promoció assoleix una xifra global de 12.757 milers d'euros.
 • 56%
  NPS
  Caixa d'Enginyers ha obtingut un índex NPS (Net Promote Score, segons STIGA) del 56%, molt superior al 2,5% de mitjana del sector.
 • 400 projectes
  Fundació Caixa d'Enginyers
  Des de la seva creació, la Fundació ha impulsat més de 400 projectes i ha concedit beques i premis a més de 1.980 persones en l'àmbit acadèmic i professional.
 • 7,65%
  Volum de negoci
  El volum de negoci ha ascendit a 6.190 milions d'euros, en data 31 de desembre de 2018, fet que representa un augment del 7,65%, en termes relatius respecte l'any anterior.
 • 8,34
  Índex de satisfacció del soci
  L'Índex de satisfacció del soci és un 8,34.
 • AAA
  Ratings
  Les titulitzacions hipotecàries de Caixa d'Enginyers TDA 1 i AyT 2, al tancament de 2018, han mantingut la qualificació creditícia a la màxima sectorial (AAA) segons les agències de qualificació Fitch Ratings i Moody's.
 • 6,76%
  ROE
  La rendibilitat sobre recursos propis (ROE) s'ha situat, al tancament de l'exercici 2018, en el 6,76%, enfront del 6,11% de mitjana del sector.
 • 4,43%
  Volum d'IIC gestionades
  El volum d'institucions d'inversió col·lectiva gestionades s'ha incrementat en un 4,43%.
 • 473
  Professionals
  Comptem amb un equip humà format per 473 professionals altament qualificats i amb experiència, un 14 més que el 2017. La mitjana d'edat és de 40,55 anys.
 • 28000
  Banca Digital
  Cada dia, més de 33.000 usuaris visiten la web pública. Ha incrementat en un 41% el nombre de socis que accedeixen a canals no presencials. Les descàrregues de l'app Banca MOBILE han incrementat un 51% respecte al 2017.
 • 2,77%
  Ràtio de morositat
  La Ràtio de morositat del 2,77% contrasta amb els nivells elevats de morositat mantinguts pel sector (5,8%), fet que confirma la gestió adequada del risc de crèdit duta a terme per l'Entitat.
 • 160000
  Socis
  Més de 160.000 socis han dipositat la seva confiança en Caixa d'Enginyers. Concretament, el 2017 s'ha assolit la xifra de 160.412.
 • 16,81%
  Ràtio de Capital total
  El ràtio de capital total ha estat del 16,81%. Molt per sobre del 8% mínim requerit a les entitats financeres.
 • 128%
  Liquiditat estructural
  El 2017 la liquiditat estructural ha assolit el 128%, enfront del 86% del sector.
 • 14 milions
  Resultat de l'exercici
  El resultat abans d'impostos i dotacions al Fons d'Educació i Promoció ha experimentat un increment del 5,75%, amb la qual cosa assoleix una xifra global de 14.395 milers d'euros.
 • 44,7%
  NPS
  Caixa d'Enginyers ha obtingut un índex NPS (Net Promote Score, segons STIGA) del 44,7%, molt superior al +0,1% de mitjana del sector.
 • 2,7 milions
  Fundació Caixa d'Enginyers
  Des de la seva creació, la Fundació ha destinat més de 2,7 milions d'euros a 270 projectes i ha concedit 224 beques i premis en l'àmbit acadèmic i professional.
  Consulta aquí els Comptes Anuals de la Fundació.
 • +5,39%
  Volum de negoci
  El volum de negoci ha ascendit a 5.750 milions d'euros, en data 31 de desembre de 2017, davant dels 5.456 milions d'euros de 31 de desembre de 2016, fet que representa un augment del 5,39%, en termes relatius.
 • 8,21
  Índex de satisfacció del soci
  L'Índex de satisfacció del soci és un 8,21.
 • AA+ i AA2
  Ratings
  Les titulitzacions hipotecàries de Caixa d'Enginyers TDA 1 i AyT 2, al tancament de 2017, han mantingut la qualificació creditícia a la màxima sectorial (AA+ i Aa2) segons les agències de qualificació Fitch Ratings i Moody's.
 • 7,92%
  ROE
  La rendibilitat sobre recursos propis (ROE) s'ha situat, al tancament de l'exercici 2017, en el 7,92%, enfront del -1,12 del sector.
 • +15,9%
  Volum d'IIC gestionades
  El volum d'institucions d'inversió col·lectiva gestionades s'ha incrementat en un 15,9%.
 • 459
  Professionals
  Comptem amb un equip humà format per 459 professionals altament qualificats i amb experiència, un 3,38% més que el 2016. La mitjana d'edat és de 40,55 anys.
 • 28000
  Banca Digital
  Cada dia, més de 28.000 usuaris visiten la web pública. Ha incrementat en un 13% el nombre de socis que accedeixen a canals no presencials. Les descàrregues de l'app Banca MOBILE han incrementat un 55% respecte al 2016.
 • 3,33%
  Ràtio de morositat
  La Ràtio de morositat del 3,33% contrasta amb els nivells elevats de morositat mantinguts pel sector (7,9%), fet que confirma la gestió adequada del risc de crèdit duta a terme per l'Entitat.
 • 142.000
  Socis
  Més de 142.000 socis han dipositat la seva confiança en Caixa d'Enginyers. Concretament, el 2016 s'ha assolit la xifra de 142.597 socis.
 • 15,64%
  Ràtio de capital total
  El ràtio de capital total ha estat del 15,64%. Molt per sobre del 8% mínim requerit a les entitats financeres i del que estableix Basilea III (10,50%).
 • 139,63%
  Liquiditat estructural
  El grup ha mantingut una ràtio de liquiditat estructural del 139,63% al tancament de l'exercici 2016.
 • 12 milions
  Resultat de l'exercici
  El resultat de l'exercici del Grup, a 31 de desembre de 2016, ha estat de 12.021 milers d'euros, la qual cosa representa un increment d'un 3,30% respecte al tancament de l'exercici 2015.
 • 60,33%
  Ràtio de cobertura
  L'exercici 2016 s'ha tancat amb una ràtio de cobertura, que s'ha situat en el 60,33%, al 31 de desembre de 2016, superior a la mitjana del sector financer, que al tancament de l'exercici 2016 s'ha situat en el 57,77%.
 • 444
  Professionals
  Comptem amb un equip humà formar per 444 professionals altament qualificats i amb experiència, un 6,47% més que el 2015. La mitjana d'edat és de 39 anys.
 • +9,52%
  Volum de negoci
  El volum de negoci ha ascendit a 5.456 milions d'euros, en data 31 de desembre de 2016, davant dels 4.982 milions d'euros de 31 de desembre de 2015, fet que representa un augment del 9,52%, en termes relatius.
 • +9,99%
  Recursos de clients
  El 31 de desembre de 2016, els recursos gestionats de clients s'han situat en 3.710 milions d'euros, davant dels 3.373 milions d'euros de 31 de desembre de 2015, la qual cosa representa un increment de 337 milions d'euros ( +9,99%).
 • AA+ y AA2
  Ratings
  Les titulitzacions hipotecàries de Caixa d'Enginyers TDA 1 i AyT 2, al tancament de 2016, han mantingut la qualificació creditícia a la màxima sectorial (AA+ y Aa2) segons les agències de qualificació Fitch Ratings i Moody's.
 • 0,44%
  ROA
  La rendibilitat sobre actius (ROA) s'ha situat en el 0,44%, el 31 de desembre de 2016.
 • 8,28%
  ROE
  La rendibilitat sobre recursos propis (ROE) s'ha situat, al tancament del 2016, en el 8,28%.
 • 3,60%
  Ràtio de morositat
  La ràtio de morositat del 3,60% contrasta amb els nivells elevats de morositat mantinguts pel sector (9,18%), en línia amb l'alta qualitat de la inversió creditícia del Grup.
 • +200
  Fundació Caixa d'Enginyers
  Mostra del compromís social de l'Entitat, ha impulsat el desenvolupament de més de 260 projectes en quatre anys i ha atorgat més de 200 beques i premis .
 • 34.000
  Banca Digital
  Els accessos a la Banca MOBILE creixen al 2016 un 140% respecte a l'any anterior amb 34.000 descàrregues de l'app móbil.
 • 140.000
  Socis
  Més de 140.000 socis han dipositat la seva confiança en Caixa d'Enginyers. Concretament, el 2015 s'ha assolit la xifra de 141.043 socis, el que representa un 8,56% més que l'any anterior.
 • 15,51%
  Ràtio de capital total
  El ràtio de capital total ha estat del 15,51%. Molt per sobre del 8% mínim requerit a les entitats financeres i del que estableix Basilea III (10,50%).
 • 130,03%
  Liquiditat estructural
  El 2015 també s'ha millorat la liquiditat estructural respecte a l'any anterior, amb una ràtio del 130,03%.
 • +10,54%
  Resultat de l'exercici
  El resultat de l'exercici del Grup, a 31 de desembre de 2015, s'ha situat en 11.637 milers d'euros, el que representa un increment d'un 10,54% respecte al tancament de l'exercici 2014.
 • 94,62%
  Ràtio de cobertura
  L'exercici 2015 s'ha tancat amb una elevada ràtio de cobertura, que se situa en el 94,62% , a 31 de desembre de 2015, molt superior a la mitjana del sector financer, que al tancament de l' exercici 2015 s'ha situat en el 61,18%.
 • 417
  Professionals
  Comptem amb un equip humà format per 417 professionals altament qualificats i amb experiència, un 6,65% més que el 2014. La mitjana d'edat és de 38 anys.
 • +3,02%
  Inversió creditícia
  La inversió creditícia s'ha situat, al tancament de l'exercici 2015, en 1.474.000 d'euros, registrant un increment del 3,02%, en termes relatius, respecte al tancament de l'exercici anterior, com a resultat, bàsicament, de l'increment en el crèdit a la clientela.
 • +3,56%
  Activitats d'explotació
  El resultat de les activitats d'explotació ha augmentat 483 milers d'euros (+3,56%, en termes relatius), passant de 13.585 milers d'euros a 14.068 milers d'euros el 31 de desembre de 2014 i 2015, respectivament.
 • AA+ i AA2
  Ratings
  Les titulitzacions hipotecàries de Caixa d'Enginyers TDA 1 i AyT 2, al tancament de 2015, han mantingut la qualificació creditícia a la màxima sectorial (AA+ y Aa2) segons les agències de qualificació Fitch Ratings i Moody's.
 • 0,49%
  ROA
  La rendibilitat sobre actius (ROA) ha incrementat del 0,41% al 0,49%, el 31 de desembre de 2014 i 2015, respectivament.
 • 8,61%
  ROE
  La rendibilitat sobre recursos propis (ROE) ha incrementat respecte a l'exercici anterior, situant-se al tancament de l'exercici 2015 en el 8,61%, enfront del 8,35% assolit al 31 desembre 2014
 • 3,53%
  Ràtio de morositat
  La ràtio de morositat del 3,53% contrasta amb els nivells elevats de morositat mantinguts pel sector (10,2%), el que confirma la gestió adequada del risc de crèdit duta a terme per l'Entitat.
 • +270
  Fundació Caixa d'Enginyers
  Mostra del compromís social de l'Entitat, ha impulsat el desenvolupament de més de 270 projectes en quatre anys i ha atorgat més de 150 beques i premis.
 • +9,46%
  Recursos de clients
  Els recursos gestionats de clients s'han situat, a 31 de desembre de 2015, en 3.372.000 d'euros, enfront dels 3.081.000 d'euros de 31 de desembre de 2014, fet que suposa un increment de 291 milions d'euros ( +9,46% ).
 • 4.982 M€
  Volum de negoci
  El volum de negoci ha ascendit a 4.982 milions d'euros, a 31 de desembre de 2015, enfront dels 5.049.000 d'euros del 31 de desembre de 2014, el que suposa una disminució del 1,33%, en termes relatius.
 • 2,7 millones
  Canal on-line
  Impulsant la banca digital i la relació amb els socis mitjançant entorns digitals. El 2015, es registra un creixement del 34% dels usuaris actius, amb prop de 2,7 milers de milions d'operacions realitzades.