Indicadores riesgo sénior

ALERTES SOBRE LA LIQUIDITAT PER A PLANS DE PENSIONS:

 

El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només son possibles en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

Consulta les alertes de liquiditat i els indicadors de risc de cadascun dels nostres plans.

INDICADOR DE RISC PER A PP ISR:

 

Potencialment menor rendiment
- Risc 1 2 3 4 5 6 7 + Risc
Potencialment major rendiment

L'indicador de risc de PP està calculat en base a dades històriques mitjançant l'indicador SRRI (Synthetic Risk Reward Indicator), que té una escala entre 1 i 7 i varia del 2 al 5. Aquesta dada pot no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del Pla. Adquireix aquesta categoria fonamentalment pel risc de tipus d'interès, així com pel de mercat i el de divises.

INDICADOR DE RISC PER A COMPTES I DIPÒSITS:

1/6

Aquest número és indicatiu del risc del producte, sent 1/6 indicatiu de menor risc i 6/6 de major risc.

L'entitat es troba adherida al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit, previst en el Reial Decret-llei 16/2011, de 14 d'octubre. L'import garantit serà d'un màxim de 100.000 euros per dipositant, segons s'estableix en l'article 10.1 del Reial Decret-llei 16/2011, de 14 d'octubre.

Els fons d’inversió tenen el seu propi indicador de risc, que pot ser superior al dels plans de pensions i al de comptes i dipòsits.

Slider cabecera families 2
Características Particulares

 

Perquè el teu compromís és el nostre compromís, volem premiar la confiança que diposites en nosaltres.

 

Compte Nòmina

 

Només per portar la teva nòmina, pensió o ingressos recurrents, de més de 700 €, accedeixes a condicions preferents:

 

 


Compte corrent

Sense comissió de manteniment1. Transferències nacionals i SEPA sense comissions. A través de la Banca ONLINE i la Banca MOBILE. 


Avantatges de finançament

Una bestreta de fins a l'import d'una nòmina i mitja a tornar en sis mesos,  i un préstec exclusiu de fins a 60.000 € i fins a 10 anys de termini.


Apple Pay, Google Pay i BIZUM

Si portes mòbil, portes diners. Amb l'App de Banca MOBILE paga de forma fàcil, ràpida i segura.


Targeta de crèdit

Sense comissions sempre que facis un consum mínim de 1.000 € l’any. I retirada d’efectiu a dèbit sempre sense comissions als caixers de Caixa d’Enginyers, i també els 5 primers cops de cada mes als més de 16.000 caixers col·laboradors.

 

A més, gaudeix de descomptes exclusius en més de 140 establiments amb Ingenium Shopping


 

 

 

No tens nòmina?

Encara pots beneficiar-te dels avantatges del Compte Nòmina.

 

 

 

 

Fes aportacions mensuals per un import igual o superior a 100 € a qualsevol dels nostres fons d’inversió, plans de pensions o productes d’estalvi-vida. Inverteixes en el teu futur.

 

 

 

Perquè tens ADN socialment responsable

 

Tenim una solució socialment responsable per a cada necessitat:


 

Dèbit i crèdit en un mateix suport i feta de PVC degradable.


Reforma el teu habitatge per millorar-ne l’eficiència energètica o estrena un vehicle ecològic.


Vols invertir en empreses conscienciades amb el medi ambient?


Assegura't un bon futur i, alhora, contribueix que ho sigui en un món sostenible.

A més, et fem un Estudi de Previsió Personalitzat amb el qual projectar la teva situació en el moment de la jubilació i que et permetrà escollir els productes idonis per complementar-la. 

Des de 2018, la nostra Entitat és una organització neutra en carboni, compensant el 100% de les seves emissions de CO2, alhora que hem desenvolupat un pla per reduir‐les.

 

I, tot això, sense oblidar-nos de fer la teva vida més fàcil

 

  •  Disposes del servei d’assessorament personalitzat de Gestió Discrecional de Carteres d'Inversió, que delega la gestió en els nostres experts, perquè no hagis de preocupar-te per l’evolució dels mercats financers.
  •  Estaràs cobert en tot moment amb el nostre Servei d'Assessorament en Assegurances: els nostres experts et faran un estudi global de tots els teus riscos, per donar-te les cobertures adequades segons les teves necessitats i amb el millor servei postvenda.
  •  Comença el teu nou projecte de vida de la forma que més et convingui, amb la nostra hipoteca fixa, hipoteca mixta o hipoteca variable.
  •  També t’oferim una gamma àmplia de productes d'estalvi i inversió: dipòsits, SIALP, PIES, etc..

disclaimer senior

Tots els fons d’inversió tenen com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària Caixa d’Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i estan registrats en la CNMV (Fonengin ISR, FI – núm. 354 | CE Environment ISR, FI – núm. 5142 | CdE ODS IMPACT ISR, FI – núm. 4184). Els fons d’inversió no són dipòsits i comporten risc d’inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per a l’Inversor registrat en la CNMV a qualsevol oficina de Caixa d’Enginyers, a www.caixaenginyers.com o a www.cnmv.es. Siusplau, llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió i consulta la descripció de les tipologies de risc a les quals poden estar subjectes els fons d’inversió. Pots consultar els criteris d’Inversió Socialment Responsable dels nostres fons a www.caixaenginyers.com/web/fondosinversion/nuestro-compromiso-isr.

(1) Si no es compleixen les condicions s’aplicarà una comissió de manteniment de 12 €/trimestre. Per exemple, per a un saldo mitjà de 10.000 € anuals, tenint en compte un 0% d’interès nominal anual i la comissió de 12 € trimestrals, suposaria un -0,48% TAE.

(2) L’edat del prestatari més jove més la durada del préstec no podrà superar els 70 anys.

En obrir el teu compte, adquireixes un títol cooperatiu per import de 9,01 €, en concepte de part del capital social de la Cooperativa de Consumidors i Usuaris.
Assegurances contractades amb Caixa Enginyers Vida, Companyia d’Assegurances i Reassegurances, SAU, i amb la intermediació de Caixa d’Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, SLU, inscrit en el registre de mediadors de la DGSFP amb el codi OV0052. Pots consultar les companyies amb què Caixa d’Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, té contracte d’agència a www.caixaenginyers.com/web/grupo/detalle-grupo#bancaseguros. Els plans de pensions tenen com a entitat gestora Caixa d’Enginyers Vida, SAU, i com a entitat dipositària i entitat promotora Caixa d’Enginyers, SCC. Pot consultar-se el document de Dades Fonamentals per al Partícip a www.caixaenginyers.com/pensiones o a qualsevol oficina de Caixa d’Enginyers. Consulta el DFP abans de realitzar qualsevol aportació. Les rendibilitats passades no impliquen rendibilitats futures.