Slider hipoteca mixta
Título módulo características

 

Per finançar fins al 80% del valor de taxació o de compra de l'habitatge
(el menor dels dos).

 

Características hipoteca mixta

MIXTA 5

 

TIN des de 1,75%
els primers 5 anys
TIN resta des d'Euríbor + 1,09%
TAE variable
 1,797%

 

Si no es compleixen les condicions: TIN 2,75% primers 5 anys, TIN resta Euríbor +2,09% i comissió d'obertura 0,75% (mín. 600 euros). TAE Variable 2,515%

MIXTA 10

 

TIN des de 1,95%
els primers 10 anys
TIN resta des d'Euríbor + 1,50%
TAE variable
2,352%

 

Si no es compleixen les condicions: TIN 2,95% primers 10 anys, TIN resta Euríbor + 2,50% i comissió d'obertura 0,75% (mín. 600 euros). TAE Variable 3,084%

MIXTA 15

 

TIN des de 2,20%
els primers 15 anys
TIN resta des d'Euríbor + 1,50%
TAE variable
 2,720%

 

Si no es compleixen les condicions: TIN 3,20% primers 15 anys, TIN resta Euríbor + 2,50% i comissió d'obertura 0,75% (mín. 600 euros). TAE Variable 3,460%

 

Característiques principals

 

 

 Per compra d'habitatge habitual.

 Termini de devolució fins a 30 anys.

 Comissió d'obertura des de 0,00%.

 Comissió per amortització anticipada parcial o total sobre el capital reemborsat anticipadament (sempre que suposés una pèrdua financera* per a Caixa d'Enginyers): en MIXTA 5 del 2,00% els 5 primers anys, en MIXTA 10 del 2,00% els 10 primers anys y en MIXTA 15 del 2,00%  els 10 primers anys i de l'1,50% els 5 anys següents.

* Aquesta comissió no serà mai superior a l'import de la pèrdua financera que pugués patir Caixa d'Enginyers.


Condicions amb bonificacions màximes per productes i serveis combinats

 

Productes i serveis Bonificació sobre tipus d'interès Bonificació sobre comissió d'obertura
Domiciliació nòmina, mínim 3 rebuts i targeta de crèdit (gratuïta amb consum mínim de 1.000 euros/any) durant la vigència del préstec. -0,25% -0,25%
Assegurança de protecció de pagaments (prima única i vigència de 5 anys) -0,15% -0,25%
Assegurança de vida (durant tota la vigència del préstec) -0,40% -0,15%
Assegurança de llar (durant tota la vigència del préstec) -0,20% -0,10%
Màxim bonificat  -1,00% -0,75%

Per sol·licitar la hipoteca és necessari disposar d'un compte corrent a Caixa d'Enginyers (gratuït).
Oferta vàlida segons tarifes vigents. Data d'emissió: setembre 2019.  Operació subjecta a l'aprovació prèvia per part de Caixa d'Enginyers.

 


 

En els següent quadre s' exemplifiquen les variacions del diferencial i la TAE Variable en funció de les bonificacions aplicades en cada cas. Per al càlcul de la TAE Variable s'ha tingut en compte una operació de préstec hipotecari de 150.000 euros a 25 anys (300 quotes) per a un titular de 31 anys a la Comunitat de Madrid. La TAE Variable s'ha calculat sota la hipòtesi que els índexs de referència no varien, per tant, la TAE variable variarà amb les revisions del tips d'interès. Tant mateix, la TAE Variable i la TAE variaran en funció de l'import i del termini d'amortització sol·licitat.

 

Exemple representatiu SENSE bonificacions per productes i serveis combinats

Modalitats Hipoteca Mixta Tipus d'interès primer període Tipus d'interès segon període Comissió d'obertura (0,75%) Termini en anys Quota mensual primer període Quota mensual segon període TAE Variable1 Import total degut
MIXTA 5

2,75% (fix 5 anys)

Euríbor + 2,09 = 1,807% 1.125,00€ 25 691,97€ 629,70€ 2,515% 20.037,40€
MIXTA 10 2,95% (fix 10 anys) Euríbor + 2,50 = 2,217% 1.125,00€ 25 707,42€ 668,34€ 3,084% 212.582,80€
MIXTA 15 3,20% (fix 15 anys) Euríbor + 2,50 = 2,217% 1.125,00€ 25 727,02€ 691,02€ 3,460% 221.177,20€

 

Exemple representatiu AMB bonificacions màximes per productes i serveis combinats

Modalitats Hipoteca Mixta Tipus d'interès primer període Tipus d'interès segon període Comissió d'obertura (0,75%) Termini en anys Quota mensual primer període Quota mensual segon període TAE Variable1 Import total degut
MIXTA 5 1,75% (fix 5 anys) Euríbor + 1,09 = 0,807% 0,00€ 25 617,68€

560,18€

1,797% 184.797,56€
MIXTA 10 1,95% (fix 10 anys) Euríbor + 1,50 = 1,217% 0,00€ 25 632,14€ 596,29€ 2,352% 196.482,56€
MIXTA 15 2,20% (fix 15 anys) Euríbor + 1,50 = 1,217% 0,00€ 25 650,49€ 617,71€ 2,720% 204.506,96€

 

 


Aplicacions anidades
disclaimer hipotecas variables

1Despeses considerades en el càlcul de la TAE Variable en els exemples (Totes aquestes despeses són aproximades).

  • Tipus d'Interès del segon període i successius 2: diferencial + Euríbor publicat BOE 03/09/2019 (-0,356%). Revisió anual.
  • Despeses de Verificació Registral: 0,00 euros (1 finca registral)
  • Despeses de Gestoria: 0,00 euros
  • Despeses de Taxació: 266,20 euros (Per un valor de taxació de fins a 300.000,00 €)
  • IAJD: 0,00 euros. Caixa d'Enginyers assumeix els IAJD derivats de la operació, excepte al País Basc, on s s'estableix que el subjecte passiu en escriptures de constitució de préstec amb garantia es considerarà adquirent al prestatari (en el cas d’hipoteques constituïdes en garantia del pagament d’un préstec o crèdit destinat a l’adquisició de l’habitatge habitual actualment el cost per al prestatari és 0,00 euros)

Les següents assegurances3s'inclouen als productes i serveis combinats per obtenir bonificacions màximes:

  • Assegurança Protecció de Pagaments: 1.597,11 euros / prima única i amb una vigència de 5 anys.
  • Assegurança de Vida: 217,21 euros/any, (durant tota la vigència del prèstec) calculat amb cobertures de defunció, invalidesa permanent absoluta i gran dependència.
  • Assegurança multi-risc Llar: amb prima anual de 240 euros / any calculada per a un habitatge mitjà en nucli urbà. Segons la normativa vigent el sol·licitant ha de tenir contractat i en vigor durant tota la vida del préstec una assegurança que cobreixi els riscos de danys i incendi de l'habitatge que s'hipoteca, havent de notificar a l'assegurador l'existència del préstec hipotecari i sent l'Entitat beneficiària de la indemnització corresponent en cas de sinistre durant la vigència del préstec.

Càlcul de quotes i interessos

El principal i interessos del préstec s'han de reemborsar mitjançant el pagament de les quotes constants, comprensives de capital i interessos.
S'aplica el sistema d'amortització francès, utilitzant-se per l'al càlcul les següents fórmules:

Quota mensual=(C*i/m)/(1-(1+i/m)^(-m*n))
On C és el capital prestat o, si escau, pendent d'amortitzar, i és el tipus d'interès nominal anual aplicable (en tant per un), m és el nombre de quotes anuals i n és el nombre d'anys de termini de devolució de l' préstec.
Interessos=(C*i*T)/36.000
On C és el capital prestat pendent, i és el tipus d'interès nominal anual aplicable (en tant per cent i T és el nombre de dies en període de liquidació (sempre 30).

 

Exemple: per a un préstec de 150.000 € a 25 anys, amb el tipus d'interès nominal anual del primer any (1,95% TIN) i retornant mensualment (12 quotes):

Quota mensual= (150.000*0,0195/12)/(1-(1+0,0195/12)^(-12*25))=632,14 euros
Interessos= (150.000*1,95*30)/36.000=243,75 euros

 

2En cas que la suma del tipus d'interès de referència i el diferencial que apliqui en cada cas donés un valor negatiu, el préstec hipotecari no comportarà el pagament d'interessos a favor dels prestataris, si bé durant aquest període els prestataris no hauran de pagar interessos per aquest motiu.

Advertència: Pots perdre el teu habitatge si no fas els teus pagaments puntualment. Així mateix, respons davant de Caixa d’Enginyers del pagament del préstec no només amb el teu habitatge sinó amb tots els béns presents i futurs, d’acord a l’article 105 de la Llei Hipotecària i a l’article 1911 del Codi Civil.

3Assegurances contractades amb la intermediació de Caixa d’Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, SLU, inscrit en el registre de mediadors de la DGSPF amb el codi OV0052. Pots consultar les companyies amb les quals Caixa d’Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, té contracte d’agència a http://bit.ly/CEagencies, y les primes de les quals siguin abonades mitjançant domiciliació en compte corrent de Caixa d’Enginyers.

La contractació de les assegurances, serveis i la domiciliació d’ingressos a Caixa d’Enginyers són voluntàries per a l’obtenció de condicions més beneficioses.
En relació a l’assegurança de la llar, serà de preceptiva contractació, ja sigui amb Caixa d’Enginyers o amb qualsevol altre proveïdor, una assegurança de danys per incendi i elements naturals de l’habitatge (continent) d’acord amb el que està previst en la regulació vigent del mercat hipotecari.
En cas de contractar amb qualsevol altre proveïdor aquestes assegurances, no et beneficiaràs de les nostres bonificacions en la hipoteca per la contractació de productes i serveis combinats.

Botón Contratar Ahora

Contractar ara

Editor de continguts
Aplicacions anidades
Título cuadro formulario

Sol·licita-ho ara:

Si estàs interessat en aquest producte o servei contacta amb nosaltres.

Formulario Multiidioma
Formulari

Formulari Fes-te soci/contractar

Emplena el formulari  i contactarem amb tu el més aviat possible.

Tots els camps marcats amb * són obligatoris.

Canales contacto

 

 

Vine a visitar-nos

Localitza una oficina

 
 
 

Informació de les cookies utilitzades

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar el nostre servei, personalitzar i recollir informació estadística durant la teva navegació per les nostres pàgines. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Aconsegueix més informació i coneix com canviar la configuració en la nostra Política de Cookies.

Ves Superior