Publicador de continguts

Caixa d’Enginyers augmenta el volum de negoci un 12% durant el primer semestre de 2020

20.10.2020
Caixa d'Enginyers ha augmentat el finançament a l'economia durant el primer semestre de 2020, amb una inversió creditícia de 341 milions d'euros, un 60% més que en el mateix període de l'any anterior.

El Grup Caixa d'Enginyers, cooperativa de crèdit de serveis financers i asseguradors, ha presentat als seus socis i sòcies els resultats obtinguts el passat exercici 2019, que posen de manifest la fortalesa i solidesa de l'Entitat, així com l'èxit del seu model cooperatiu i de banca responsable. L'Entitat ha registrat uns elevats nivells de solvència, liquiditat i qualitat dels actius que permeten afrontar la crisi provocada per la COVID-19 amb resiliència per a respondre a les necessitats dels socis i de la societat.

El resultat consolidat de l'exercici abans d'impostos i de dotacions al Fons d'Educació i Promoció va ser d’15,1 milions d'euros, i la ràtio de capital CET1 del 15,48%, superior a la de l'exercici anterior i molt per sobre dels requisits reguladors i de la mitjana del sector a Espanya, que se situa en el 12,60%, segons dades de AFI (Analistes Financers Internacionals). Durant el primer semestre de 2020 aquesta xifra ascendeix a 6,8 milions d'euros, un 29,64% més que en el mateix període de 2019. El creixement del Grup es materialitza amb el volum de negoci aconseguit, que es va situar, a tancament de 2019, en els 7.143 milions d'euros amb un increment anual del 15,39%, i amb increments de dos dígits en transaccionalitat i volum d'operacions. Durant el primer semestre de 2020 el volum de negoci arriba als 7.530 milions d'euros, la qual cosa suposa un creixement del 12% respecte al mateix període de 2019.

Per a ajudar als socis davant la creixent necessitat de finançament provocada per la crisi derivada de la COVID-19, durant el primer semestre de 2020 la cooperativa de crèdit ha finançat l'economia amb una inversió creditícia de 341 milions d'euros, un 60% més que en el mateix període de l'any anterior. Aquest increment demostra el gran compromís de l'Entitat amb els seus socis, que en el conjunt de l'exercici 2019 va concedir 381 milions d'euros.

Malgrat l'actual situació econòmica Caixa d'Enginyers continua mantenint la morositat a nivells molt reduïts, amb una ràtio de morositat molt per sota de la mitjana del sector, en concret, un percentatge de 2,84% en 2019, que en el primer semestre de 2020 s'ha reduït fins a arribar al 2,70%.

Cal destacar que la gestió financera de 2019 va estar marcada per l'ampliació del capital social de Caixa d'Enginyers, per valor de 25 milions d'euros, que es va completar el novembre de 2019. Amb aquesta operació, la cooperativa de crèdit va poder disposar de nous recursos per al procés de transformació digital de l'Entitat, mantenint un alt nivell de servei al soci en tots els canals d'atenció, a més de continuar apostant pel model de proximitat i d'implantació en el territori, un aspecte que s'ha posat de manifest amb l'obertura de dues oficines noves el 2019 i amb les dues obertures més previstes per al 2020.

Durant la seva intervenció a l'Assemblea General Ordinària, Josep Oriol Sala, president del Grup Caixa d'Enginyers, va comentar que “el primer semestre d'enguany hem tancat amb molt bons resultats, de fet, malgrat el coronavirus, hem superat el mateix semestre de l'any passat, i gràcies a la gran solidesa financera aconseguida el 2019 podem continuar abordant i afrontant els nous reptes que se'ns plantegen en aquest context, marcat pels efectes de la COVID-19, que està afectant i afectarà la societat i l'economia en diferents nivells”.

En paraules de Joan Cavallé, director General de Caixa d'Enginyers, durant l'Assemblea: “La COVID-19 ha canviat l'escenari econòmic i financer, i el que també és molt important, està tensionant les empreses i les famílies per l'abrupta caiguda del PIB. Per això, estem fent un esforç d'adaptació afrontant aquesta crisi amb una estricta política de control de riscos que permeti assegurar tant l'operativitat màxima com la qualitat del servei. Així, hem avançat en la digitalització per a aconseguir una major proximitat amb els socis, havent obtingut xifres rècord quant a la inversió creditícia, tant per a les empreses com per a les administracions públiques, com a elements fonamentals per a contribuir a la reactivació de l'economia”.

Aposta per la sostenibilitat

Durant 2020 el Grup Caixa d'Enginyers està implementant el seu nou pla estratègic Connecta 2023 amb el qual donarà resposta als desafiaments del sector des d'un horitzó més cooperatiu i sostenible. La crisi generada per la COVID-19 ha evidenciat que la sostenibilitat és un valor essencial i un eix clau per a la recuperació econòmica i social.

En aquest sentit, cal destacar que l'Entitat és neutra en carboni i està adherida al Pacte Mundial de les Nacions Unides des del 2018 amb l'objectiu de contribuir a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. De fet, a través de la seva oferta innovadora en productes i serveis, impacta en 14 dels 17 ODS. A més, s'ha unit recentment a UNEP FI, la iniciativa de finances del programa de medi ambient de les Nacions Unides, a través de la qual se subscriuen els sis principis de banca responsable que l'Entitat porta desenvolupant des del seus orígens, d'acord amb la seva naturalesa cooperativa.

Caixa d'Enginyers és pionera en l'oferta de productes i serveis financers sostenibles en el mercat espanyol, essent una de les primeres en registrar un fons d'inversió socialment responsable (ISR) el 2006, i en llançar el primer fons d'inversió a Espanya per a actuar contra el canvi climàtic. El 2019 va crear el fons CdE ODS Impact ISR, FI, el primer d'una gestora nacional lligat al compliment dels ODS, concretament amb aquells relacionats amb l'educació, l'aigua i les infraestructures.

El 2019 l'Entitat va fixar objectius i mètriques per a fer un seguiment de la contribució als ODS i, a través del seu nou pla estratègic, es compromet a implementar un ràting de transició energètica per a la cartera d'inversió, en el qual es plantegen reptes com aconseguir el 50% del patrimoni gestionat en fons d'inversió i plans de pensions ISR.

Compromís amb les persones i amb la societat

La Fundació Caixa d'Enginyers és l'Entitat a través de la que el Grup Caixa d'Enginyers vehicula el retorn a la societat el seu treball i focalitza el seu compromís amb els seus socis, amb la societat i amb el medi ambient. Des de la seva creació eL 2011, la Fundació ha realitzat 480 projectes d'acció social i més de 3.500 persones s'han beneficiat de beques d'estudi i formació. A més, en els últims quatre anys ha destinat 2 milions d'euros en inversió social per a projectes i aliances. El 2019, cada euro que ha estat destinat a projectes ha multiplicat per 3,8 el seu valor social. D'acord amb el seu nou pla estratègic, l'aportació de Caixa d'Enginyers a la Fundació passarà de 450.000 euros a 600.000 euros a l'any, la qual cosa suposa un increment del 33% en l'aportació.

Aplicacions anidades
Ves Superior