Publicador de continguts

Els socis i sòcies del Grup Caixa d'Enginyers aproven la gestió dels òrgans de govern de l'Entitat

08.06.2023
Durant l'Assemblea, les sòcies i els socis de l'Entitat Cooperativa han aprovat els comptes anuals del 2022 – més de 10.500 milions d'euros en volum de negoci i una ràtio de capital del 15,78% – així com els estats d'informació no financera

Durant l'Assemblea, les sòcies i els socis de l'Entitat Cooperativa han aprovat els comptes anuals del 2022 – més de 10.500 milions d'euros en volum de negoci i una ràtio de capital del 15,78% – així com els estats d'informació no financera

L'any de la celebració del 55è aniversari, el Grup ha assolit els 215.489 socis cooperativistes, i ha aconseguit un índex de recomanació del 49,9% (+3pp) segons l'NPS (Net Promoter Score)

L'Entitat continua millorant els seus indicadors no financers, la gestió del negoci, el desenvolupament del seu equip professional i la consolidació del model de banca cooperativa, promovent la proximitat, la responsabilitat, la generació de valor compartit i un servei de qualitat

El Grup Caixa d'Enginyers, cooperativa de crèdit de serveis financers i asseguradors, ha presentat com cada any als seus sòcies i socis els resultats obtinguts l'exercici 2022. L'Entitat, que l'any passat va celebrar 55 anys d'història, ha consolidat el seu posicionament al mercat el 2022, enfortint la seva estructura de balanç per preparar-la per a un nou cicle de normalització dels tipus d'interès, després d'un exercici fortament marcat per les disrupcions als mercats financers i als indicadors econòmics.

A l'Assemblea General Ordinària del Grup Caixa d'Enginyers, celebrada el passat 7 de juny, els socis i sòcies de l'Entitat van aprovar els comptes anuals de l'exercici 2022, els estats d'informació no financera, la reelecció dels auditors de comptes per a l'exercici 2023 i la proposta d'ampliació del Fons d'Educació i Promoció, entre d'altres punts de l'ordre del dia.

Pel que fa al benefici net, el Grup va assolir el passat exercici els 11,7 milions d'euros. El resultat consolidat de l'exercici abans d'impostos i dotacions al Fons d'Educació i Promoció ( FEP) el 2022 va ser de 14,4 milions d'euros, cosa que representa un retrocés del 20,3% sobre la xifra del 2021. Tot i la baixada, l'Entitat aposta per retribuir el capital i mantindrà per sobre del milió d'euros la dotació al FEP, concretament en 1,29 milions d'euros (+17,6%). Alhora, el Grup ha proposat a l'Assemblea una retribució del 3% sobre les aportacions al capital social, cosa que representa un pay-out del 26,84% del benefici del Grup Caixa d'Enginyers. Aquesta remuneració és conseqüència dels resultats assolits l'exercici 2022 i de la voluntat d'oferir als socis i sòcies una remuneració del capital consistent, i alhora reforçar la solidesa i la solvència de l'Entitat, complint a més amb els principis de prudència que les autoritats reguladores i supervisores exigeixen al sector.

El Grup Caixa d'Enginyers ha aconseguit mantenir la morositat en nivells molt reduïts: una ràtio del 2,47%, respecte del 2,70% el 2021. Així, la ràtio de cobertura s'ha mantingut estable, situant-se al 51,99% , superior al 51,62% existent a l'exercici anterior, després de reforçar les provisions.

D'aquesta manera, Caixa d'Enginyers, que el passat mes de maig va llançar la seva campanya de comunicació de notorietat de marca amb les seves sòcies i socis com a protagonistes, segueix creixent de manera sòlida i constant recolzant-se en els seus valors i consolidant el seu model de banca cooperativa, aconseguint més de 215.000 socis.

Joan Cavallé, director general de Caixa d'Enginyers, va destacar la trajectòria de l'Entitat, i la seva capacitat d'adaptació davant els canvis i els desafiaments: “des dels nostres orígens, ja fa 55 anys, l'ajuda mútua i la confiança dels nostres socis i sòcies, així com el nostre interès a tenir cura de la seva salut financera, ha estat i és la nostra prioritat. A més, la nostra trajectòria i valors ens avalen i ens consoliden com a referents del model de banca cooperativa malgrat la volàtil situació geopolítica, econòmica i social que hem viscut”. També va destacar el compromís de l'Entitat amb la inclusió i la salut financera, i va anunciar el llançament, juntament amb UNACC, CECA i AEB de l'Observatori de la Inclusió Financera. I sobretot, el compromís per continuar desenvolupant una oferta pionera de productes financers socialment responsables: “durant el passat exercici canalitzem més de 248,5 milions d'euros d'inversió a través dels nostres fons i plans de pensions cap a companyies que treballen per reduir les emissions de CO2 i els efectes del canvi climàtic. A més, el Grup Caixa d'Enginyers va concedir finançament a empreses i particulars amb projectes d'eficiència energètica per un valor de 2,52M€”.

D'altra banda, també s'ha valorat la tasca de la Fundació Caixa d'Enginyers, l'entitat de caràcter privat i sense ànim de lucre que canalitza el compromís socioambiental del Grup. Des de la creació del 2011, la Fundació Caixa d'Enginyers ha destinat més de 3,2 milions d'euros d'inversió social, realitzant 680 projectes d'acció social, i més de 4.440 persones s'han beneficiat de beques d'estudi i formació gràcies a diferents aliances. El 2022, cada euro que va destinar la Fundació a projectes ha multiplicat per 5,2 el seu impacte social, fet que ha suposat una inversió social equivalent a 3,2MM€.

Fèlix Masjuan, president del Grup Caixa d'Enginyers, ha comentat que “han estat els valors del nostre Grup els que ens han convertit en l'entitat cooperativa, solvent, transparent i rigorosa que som”. Masjuan també ha reconegut la tasca de l'equip de professionals que formen part de Caixa d'Enginyers: “Gràcies als nostres equips, hem demostrat la nostra gran capacitat per gestionar la incertesa i els temps convulsos”. I ha afegit: “2022 ha estat un exercici de transició, en què ha prevalgut la prudència financera i la contenció de la despesa, sense deixar d'invertir a les àrees estratègiques per al futur de l'Entitat, i estar al costat dels nostres socis i sòcies”.

Aplicacions anidades
Ves Superior