Publicador de continguts

Els socis del Grup Caixa d’Enginyers aproven la gestió dels òrgans de govern de l’Entitat

13.06.2022
Durant l'Assemblea, els socis i sòcies de l'Entitat han aprovat els comptes anuals 2021 - 8.200 milions d'euros en volum de negoci i una ràtio de capital del 15,46% - així com els estats d'informació no financera.

El Grup Caixa d'Enginyers, cooperativa de crèdit de serveis financers i asseguradors, ha presentat als seus socis i sòcies els resultats obtinguts el passat exercici 2021. L'Entitat ha consolidat un any més els nivells de solvència i liquiditat, malgrat les incerteses de 2021, afrontant amb fortalesa els complexos reptes del 2022, prioritzant sempre l'atenció personalitzada, aportant valor compartit i amb capacitats de gestió de crisis.

A l'Assemblea General Ordinària del Grup Caixa d'Enginyers, celebrada el 10 de juny passat, els socis i sòcies de l'Entitat van aprovar els comptes anuals de l'exercici 2021, els estats d'informació no financera, així com la reelecció dels auditors de comptes per a l'exercici 2022, entre altres punts del dia. A més, una altra novetat important ha estat la comunicació del llançament de la primera campanya publicitària de l'Entitat, que es va iniciar el 12 de juny a diferents mitjans de comunicació escrits i audiovisuals, i que transmet l'ADN de Caixa d'Enginyers: una banca cooperativa, responsable i compromesa amb les persones.

El resultat consolidat de l'exercici abans d'impostos i de dotacions al Fons d'Educació i Promoció corresponent al 2021 ha estat de 18,1 milions, cosa que representa un augment del 38,5% sobre la xifra del 2020. El benefici net del Grup va assolir el passat exercici els 15,1 milions d'euros, un 33% superior a l'exercici anterior, i el millor resultat del Grup. Així mateix, l’Entitat duplica la dotació al Fons d’Educació i Promoció (FEP), superant la xifra del milió d’euros.

El Grup Caixa d'Enginyers ha aconseguit mantenir la morositat en nivells molt reduïts: una ràtio del 2,70% (amb un descens de 5 punts bàsics a l'exercici), percentatge inferior al 4,6% de mitjana del sector. Això significa que la ràtio de cobertura s'ha situat al 51,62%, superior al 51,05% existent a l'exercici anterior, després del reforçament de cobertures per risc de crèdit.

A més, el Grup Caixa d'Enginyers va destacar a l'Assemblea l'important esforç creditici i de suport a l'economia que ha portat a terme l'Entitat per respondre a les necessitats dels socis i sòcies.

Joan Cavallé, director general de Caixa d'Enginyers, va destacar les bones xifres econòmiques i financeres de l'Entitat, així com les bones perspectives per al 2022 i la intenció de Caixa d'Enginyers de: “continuar innovant i oferint als socis i sòcies, tant particulars com empreses, un assessorament especialitzat i proper que els permeti continuar amb la seva activitat i continuar creixent”. A més, també va destacar el compromís de l'Entitat per continuar contribuint en la transició cap a una economia més centrada en les persones i pel que fa al medi ambient, situació que es visualitza amb una oferta pionera de productes financers socialment responsables: “Hem aconseguit potenciar la nostra aposta sostenible, reduint les emissions de CO2 en un 31% (dada de desembre del 2021) en relació a l'any 2020. El nostre objectiu és accelerar encara més les nostres activitats Ambientals, Socials i de Bon Govern”.

D'altra banda, també s'ha posat èmfasi en la tasca de la Fundació Caixa d'Enginyers, una entitat de caràcter privat i sense ànim de lucre que canalitza el compromís socioambiental del Grup. Des de la seva creació el 2011, la Fundació Caixa d'Enginyers ha destinat més de 4,6 milions d'euros d'inversió social, 607 projectes d'acció social i més de 4.340 persones s'han beneficiat de beques d'estudi i formació gràcies a les diferents aliances. El 2021, cada euro que va destinar la Fundació a projectes ha multiplicat per 5,1 el seu impacte social, fet que ha suposat una inversió social equivalent a més de 2,5MM€.

En aquest sentit, Félix Masjuan, president del Grup Caixa d'Enginyers, ha subratllat "la gran tasca que la Fundació realitza any rere any, que té com a objectiu fer aquest món, un lloc millor per a tots nosaltres". Félix Masjuan també ha descatat la seva confiança en l'equip de Caixa d'Enginyers: “Afrontem aquest exercici i el 2023 amb prudència i sent conscients que els nostres socis necessitaran uns serveis financers i asseguradors estables, segurs i eficients. No tinc cap dubte que l'equip professional de la nostra Entitat tornarà a demostrar la seva gran capacitat de gestionar la incertesa per continuar sortint reforçats i augmentant la nostra base social”.

Aplicacions anidades
Ves Superior