Publicador de continguts

Butlletí diari 09/10/2020

09.10.2020
Butlletí diari informatiu: Evolució dels mercats

En el pla macroeconòmic i seguint la tònica dels últims, les dades d'activitat a la Xina continuen amb el bon to, aquesta vegada mesurats en termes de serveis amb la lectura més alta des del mes de juny (recordem que la contribució del sector terciari ja suposa la majoria en el conjunt de l'economia).

  Descarrega en aquest enllaç el butlletí diari.

Aplicacions anidades
Botón noticias económicas
Ves Superior