Publicador de continguts

Butlletí diari 30/06/2020

30.06.2020
Butlletí diari informatiu: Evolució dels mercats

Temps d'espera per donar inici a la nova temporada de resultats empresarials del segon trimestre, en el qual es podrà veure l'impacte real de les mesures adoptades per la majoria dels països, ja que el gruix de les mateixes es va produir entre els mesos d'abril i maig.

  Descarrega en aquest enllaç el butlletí diari.

Aplicacions anidades
Botón noticias económicas
Ves Superior