Publicador de continguts

Tendències de fons: CE Emergents, FI

29.09.2020
El fons CE Emergents, FI persegueix obtenir rendibilitats elevades a llarg termini a través de la inversió en companyies de diferents països considerats en via de desenvolupament que permetin beneficiar-se de les diferents tendències de creixement secular per les quals travessen.

Destaquen, entre d’altres tendències, el creixement de les classes mitjanes, la digitalització de l'economia o l'envelliment poblacional i l'augment de l'esperança de vida.

El procés d'inversió s'inicia mitjançant una anàlisi ascendent de les companyies, la qual engloba aspectes com l'anàlisi del mercat i la indústria, la intensitat competitiva de la companyia, l'existència d'avantatges competitius, els retorns operatius, la posició financera i la capacitat i voluntat de l'equip directiu a generar valor per a tots els grups d'interès.

En aquest sentit, l'anàlisi qualitativa es complementa amb la inclusió de l'anàlisi factorial dels principals indicadors ASG (ambientals, socials i de governança corporativa), així com el seu impacte en les diferents cadenes de valor.

Encara que no segueix una aproximació macroeconòmica, l'equip gestor hi afegeix una capa macroeconòmica amb l'objectiu d'evitar la inversió en companyies amb exposició a països amb uns fonamentals molt deteriorats, l'evolució de la divisa dels quals pugui erosionar els retorns futurs de la inversió. El fons inverteix la pràctica totalitat de la seva cartera en divisa no euro.

A més de mantenir perspectives de creixement positives, les posicions en cartera han de cotitzar a unes valoracions raonables per al seu perfil de creixement i risc amb els objectius següents: evitar trampes de valor i evitar accions que, segons el nostre parer, cotitzin en nivells de sobrevaloració extrems.

 

Aplicacions anidades
Botón noticias económicas
Ves Superior