Slider garantizados
intro garantizados

 

Aquests fons van destinats al perfil conservador garantint el capital inicial invertit a una data determinada.

 

Titulo garantizados

Els nostres fons Garantits

Fondos destacados/categorías
Fons d'inversió Indicador de risc Estrelles Morningstar Vocació inversora Últim valor liquidatiu Rendibilitat Dia* Rendibilitat Mes Actual* Rendibilitat a 6 Mesos* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Rendibilitat 5 Anys* Rendibilitat 10 Anys* Contractar

CE 2019 Borsa Europa Garantit, FI

3
0 Garantit de Rendiment Fix 7,02050
(16/07/2019)
0,057% 0,262% - 0,123% - - - -

CE 2019 Ibex Garantit, FI

2
0 Garantit de Rendiment Fix 100,08872
(16/07/2019)
- - -0,396% -0,510% -1,129% -0,556% -0,146% -

Els Fons d'Inversió Garantits són fons d'inversió que tenen una garantia de capital atorgada per un tercer, de manera que com a mínim el participi recuperarà l'import invertit. Depenent de les característiques definides en el seu fullet, poden garantir a més de la inversió inicial un rendiment fix o un rendiment variable lligat a la rendibilitat d'un índex. Tenen un horitzó temporal definit, de manera que durant el període de garantia el partícip ha de mantenir la seva inversió en el fons si vol participar de la garantia un cop finalitzat el període.

disclaimer distribuidoras

 

* Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

 

Entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquests fons d'inversió.