Publicador de continguts

Caixa Enginyers Vida, tercera asseguradora amb més creixement en nombre de primes

20.01.2022

El Economista ha publicat avui la notícia “Un 40% del sector assegurador perd la batalla contra l’IPC”, però aquesta destaca que Caixa Enginyers Vida ha estat, al 2021, la tercera entitat del sector assegurador amb un creixement més gran en primes, amb un increment del 32,90%. Al mateix temps, cal mencionar que Caixa Enginyers Vida ha sigut la de major creixement entre les 65 entitats amb més volum de primes.

Els ingressos per primes van pujar l’any passat menys del 3,1% o, inclús, van caure en 40 dels 93 grups asseguradors.

Aplicacions anidades
Ves Superior