Publicador de continguts

Caixa Enginyers Gestió obté la màxima qualificació en dues de les categories als Informes del PRI (Principis d'Inversió Responsable)

15.09.2022
La Gestora de fons del grup Caixa d'Enginyers ha obtingut la puntuació màxima, cinc estrelles, al mòdul d'Incorporació a la Renda Variable” i al de “Renda Fixa Sobirana”, cosa que reflecteix la solidesa dels processos generals d'inversió sostenible i integració ASG (Ambiental, Social i Governança). L'objectiu de l'informe és permetre la transparència dels signataris a les activitats d'ISR i facilitar el diàleg entre els inversors i els seus clients, beneficiaris i altres parts interessades. Caixa Enginyers Gestió compleix 20 anys sent pionera en Inversió Socialment Responsable, i actualment és la primera entitat espanyola a obtenir la Certificació ASG per MainStreet Partners, on s'acredita que no realitza greenwashing en els seus processos d'inversió.

Caixa Enginyers Gestió, filial del Grup Caixa d'Enginyers, ha obtingut la puntuació màxima, cinc estrelles, als mòduls d’Incorporació a la Renda Variable” i de “Renda Fixa Sobirana” a l'informe anual de PRI 2021 (Principis d'Inversió Responsable), l'objectiu del qual és permetre la transparència dels signataris a les activitats d'ISR (Inversió Socialment Responsable) i facilitar el diàleg entre els inversors i els seus clients, beneficiaris i altres parts interessades.

A la resta de categories analitzades a l'informe, la Gestora ha obtingut una qualificació de quatre estrelles sobre un màxim de cinc, concretament als mòduls de “Política d'inversió i administració”, “El Vot a la Renda Variable” i “la Renda Fixa Corporativa”.

Com a signatari dels PRI des del 2014, s'ha compromès amb l'esforç anual de defensar els sis Principis de la Inversió Responsable, que abasten tant la selecció d'inversions i les polítiques internes, com els esforços per a la difusió i la formació en aspectes relacionats amb el bon govern corporatiu, la millora d'aspectes socials i la cura del medi ambient:

  1. Incorporar assumptes ASG als anàlisis d'inversió i als processos de presa de decisions.
  2. Ser propietaris actius i incorporar assumptes ASG a les nostres pràctiques i polítiques de propietat.
  3. Divulgar adequadament els assumptes ASG per part de les entitats en què s'inverteixen.
  4. Promoure l'acceptació i la implementació dels Principis en el sector de les inversions.
  5. Treballar de manera col·laborativa per incrementar la nostra efectivitat a l'aplicació dels Principis.
  6. Presentar informes sobre l’activitat i l’aplicació dels Principis.


La Gestora ha treballat al llarg dels 20 anys d'història per crear solucions d'inversió destinades a aconseguir l'impacte positiu mediambiental i social, sense oblidar el rendiment financer a llarg termini. Així mateix, actualment és la primera entitat espanyola a obtenir la Certificació ASG (Ambiental, Social i de Governança) per MainStreet Partners, on s'acredita que no realitza greenwashing en els seus processos d'inversió.

Aplicacions anidades
Ves Superior