Slider hipoteca mixta
Título módulo características

 

Per finançar fins al 80% del valor de taxació o de compra de l'habitatge
(el menor dels dos).

 

Per finançar fins al 80% del valor de taxació o de compra de l'habitatge (el menor dels dos).

MIXTA 5

 

TIN des de 1,55%
els primers 5 anys
TIN resta des d'Euríbor + 1,25%
TAE variable
2,026%

 

*Si no es compleixen les condicions: TIN 2,55% primers 5 anys, TIN resta Euríbor +2,25% i comissió d'obertura 0,75% (mín. 600 euros). TAE Variable 2,700%

MIXTA 10

 

TIN des de 2,10%
els primers 10 anys
TIN resta des d'Euríbor + 1,50%
TAE variable
2,595%

 

*Si no es compleixen les condicions: TIN 3,10% primers 10 anys, TIN resta Euríbor + 2,50% i comissió d'obertura 0,75% (mín. 600 euros). TAE Variable 3,284%

MIXTA 15

 

TIN des de 2,40%
els primers 15 anys
TIN resta des d'Euríbor + 1,50%
TAE variable
 2,990%

 

*Si no es compleixen les condicions: TIN 3,40% primers 15 anys, TIN resta Euríbor + 2,50% i comissió d'obertura 0,75% (mín. 600 euros). TAE Variable 3,687%

 

Característiques principals

 

 

 Per compra d'habitatge habitual.

 Termini de devolució fins a 30 anys.

 Comissió d'obertura des de 0,50% (600€ mínim).

 Compensació per desistiment parcial 0,00%.

 Compensació per desistiment total 0,50%
els cinc primers anys i 0,25% la resta del període
.

 Compensació per risc de tipus d'interès (període fix): 1,00% .

 

 

 

 

 • Domiciliació nòmina, rebuts (mínim 3) i targeta de crèdit (gratuïta amb consum mínim de 1.000 euros / any) durant la vigència del préstec).
 • Assegurances: protecció de pagaments (producte amb prima única i amb una vigència de 5 anys), vida (durant un termini de 10 anys) i llar (durant la vigència del préstec) contractats amb Caixa d'Enginyers Vida i Pensions, Companyia d'Assegurances i Reassegurances, SAU.

Oferta vàlida segons tarifes vigents. Maig 2019. Operació subjecta a prèvia aprovació per part de Caixa d'Enginyers.

FIPRE: Veure fitxa d'informació precontractual Hipoteca Mixta.
DDIPREC: Document d'Informació precontractual complementària(Comunitat autònoma d'Andalusia)

 


 

En els següent quadre s' exemplifiquen les variacions del diferencial i la TAE Variable en funció de les bonificacions aplicades en cada cas. Per al càlcul de la TAE Variable s'ha tingut en compte una operació de préstec hipotecari de 150.000 euros a 25 anys (300 quotes) per a un titular de 31 anys a la Comunitat de Madrid. La TAE Variable s'ha calculat sota la hipòtesi que els índexs de referència no varien, per tant, la TAE variable variarà amb les revisions del tips d'interès. Tant mateix, la TAE Variable i la TAE variaran en funció de l'import i del termini d'amortització sol·licitat.

 

Exemple SENSE bonificacions per serveis associats

Modalitats Hipoteca Llar Tipus d'interès primer període Tipus d'interès segon període Comissió d'obertura (0,75%) Termini en anys Quota mensual primer període Quota mensual segon període TAE Variable* Import total degut
MIXTA 5 2,55% (fix 5 anys) Euríbor + 2,25 = 2,138% 1.125,00€ 25 651,66 € 651,42 € 2,700% 204.564,75€
MIXTA 10 3,10% (fix 10 anys) Euríbor + 2,50 = 2,388% 1.125,00€ 25 684,31 € 684,12 € 3,284% 217.059,75€
MIXTA 15 3,40% (fix 15 anys) Euríbor + 2,50 = 2,388% 1.125,00€ 25 707,90 € 707,76 € 3,687% 226.276,35€

 

Exemple AMB bonificacions màximes per serveis associats

Modalitats Hipoteca Llar Tipus d'interès primer període Tipus d'interès segon període Comissió d'obertura (0,75%) Termini en anys Quota mensual primer període Quota mensual segon període TAE Variable* Import total degut
MIXTA 5 1,55% (fix 5 anys) Euríbor + 1,25 = 1,138% 750,00 € 25 603,43 €

580,07 €

2,026% 189.703,56€
MIXTA 10 2,10% (fix 10 anys) Euríbor + 1,50 = 1,388% 750,00 € 25 643,11 € 610,95 € 2,595% 201.425,16€
MIXTA 15 2,40% (fix 15 anys) Euríbor + 1,50 = 1,388% 750,00 € 25 665,40 € 633,36 € 2,990% 210.056,16€

 

 


Aplicacions anidades
disclaimer hipotecas variables

*Despeses considerades en el càlcul de la TAE Variable en els exemples (Totes aquestes despeses són aproximats).

 • Tipus d'Interès del segon període i successius **: diferencial + Euríbor publicat BOE 07/05/2019 (-0,112%). Revisió anual.
 • Despeses de Verificació Registral: 18,15 euros (1 finca registral)
 • Despeses de Gestoria: 212,00 euros (Produïts per la transmissió de la presentació dels impostos davant l'Administració Tributària).

 • Despeses de Taxació: 266,20 euros (Per un valor de taxació de fins a 300.000,00 €)

 • IAJD: 0,00 euros. Caixa d'Enginyers assumeix els IAJD derivats de la operació, excepte al País Basc, on s s'estableix que el subjecte passiu en escriptures de constitució de préstec amb garantia es considerarà adquirent al prestatari (en el cas d’hipoteques constituïdes en garantia del pagament d’un préstec o crèdit destinat a l’adquisició de l’habitatge habitual actualment el cost per al prestatari és 0,00 euros).

 • Assegurança de Llar: s'inclou una assegurança de llar bàsica calculada per un habitatge mitjà en nucli urbà amb prima anual de 240 € / any (cost orientatiu i sense que suposi cap vinculació per a l'Entitat). Segons la normativa vigent el sol·licitant ha de tenir contractat i en vigor durant tota la vida del préstec una assegurança que cobreixi els riscos de danys i incendi de l'habitatge que s'hipoteca, havent de notificar a l'assegurador l'existència del préstec hipotecari i sent l'Entitat beneficiària de la indemnització corresponent en cas de sinistre, durant la vigència del préstec.

Serveis associats per obtenir bonificacions màximes:

 • Assegurança Protecció de Pagaments***: 1.597,11 euros / prima única i amb una vigència de 5 anys.
 • Assegurança de Vida***: 217,21 euros/any, calculat amb cobertures de defunció, invalidesa permanent absoluta i gran dependència.
 • Assegurança multi-risc Llar***: amb prima anual de 240 euros / any calculada per a un habitatge mitjà en nucli urbà. Segons la normativa vigent el sol·licitant ha de tenir contractat i en vigor durant tota la vida del préstec una assegurança que cobreixi els riscos de danys i incendi de l'habitatge que s'hipoteca, havent de notificar a l'assegurador l'existència del préstec hipotecari i sent l'Entitat beneficiària de la indemnització corresponent en cas de sinistre durant la vigència del préstec.

 

**En cas que la suma del tipus d'interès de referència i el diferencial que apliqui en cada cas donés un valor negatiu, el préstec hipotecari no comportarà el pagament d'interessos a favor dels prestataris, si bé durant aquest període els prestataris no hauran de pagar interessos per aquest motiu.

***Companyia mediadora -asseguradora: vida-risc contractat amb Caixa Enginyers Vida, Companyia d'Assegurances i Reassegurances, SAU, amb la intermediació de Caixa Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, SLU, inscrit en el registre de mediadors de la DGSPF amb el codi OV0052.

La contractació de les assegurances, serveis i la domiciliació d'ingressos són voluntàries per a l'obtenció de condicions més beneficioses. En el supòsit de no voler beneficiar-se de les bonificacions en la hipoteca per la contractació de les assegurances, vostè tindrà la possibilitat de contractar amb qualsevol altre proveïdor aquestes assegurances, pel que fa a l'assegurança de llar, serà de preceptiva contractació una assegurança de danys per incendi i elements naturals de l'habitatge (continent) d'acord amb el que preveu la vigent regulació del mercat hipotecari. Pots consultar aqui les companyíes amb les que Caixa d'Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, té contracte d'agència, i les primeres siguin abonades mitjançant domiciliació en compte corrent de Caixa d'Enginyers.

 

 

 • Hipoteques constituïdes des del 1 de Gener de 2013:

  Ja no es beneficien de cap avantatge fiscal.

 • Subrogació:

  Si portes la teva hipoteca a Caixa d'Enginyers, a tots els avantatges que tenen els socis, cal afegir els avantatges fiscals pròpies de les hipoteques constituïdes abans l'1 de gener de 2013 per a l'adquisició de l'habitatge habitual.

Tens dubtes? Contacta amb nosaltres


Botón Contratar Ahora

Contractar ara

Productes relacionats
Aplicacions anidades
Título cuadro formulario

Sol·licita-ho ara:

Si estàs interessat en aquest producte o servei contacta amb nosaltres.

Formulario Multiidioma
Formulari

Formulari Fes-te soci/contractar

Emplena el formulari  i contactarem amb tu el més aviat possible.

Tots els camps marcats amb * són obligatoris.

Canales contacto

 

 

Vine a visitar-nos

Localitza una oficina

 
 
 

Informació de les cookies utilitzades

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar el nostre servei, personalitzar i recollir informació estadística durant la teva navegació per les nostres pàgines. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Aconsegueix més informació i coneix com canviar la configuració en la nostra Política de Cookies.

Ves Superior