Publicador de continguts

Joan Cavallé, Director General de Caixa d’Enginyers, participa en la Jornada d'Informació no financera i Compliance

16.04.2019
Joan Cavallé, Director General de Caixa d'Enginyers, va participar el divendres 12 d'abril a Barcelona, en un debat sobre la informació no financera com a valor afegit, organitzat pel Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC) i l'Associació Catalana de Compliance (COMPCAT). A la sessió es van abordar temes de gran actualitat i rellevància com el nou context de reporting de la informació no financera, els estàndards internacionals generalment acceptats en aquesta matèria, així com el valor actual d'aquesta informació.
Joan Cavallé, Director General de Caixa d'Enginyers.

La introducció del debat va ser a càrrec d' Antoni Gómez, President del CCJCC i com a ponents van participar Àngel Hermosilla, Gerent de l'Àrea Institucional de PIMEC i Javier Viaño, Vocal de COMPCAT-ADD Work Systems.

En la seva intervenció Joan Cavallé va destacar que “la informació no financera és molt positiva i necessària, ja que va més enllà dels números i magnituds financeres, ajudant a complementar el valor de marca d'una entitat, no només reflectida per la seva solvència financera, sinó també pel seu retorn a la societat, empleats, mercat i accionistes”.

A continuació, va esmentar la importància de la transparència de les empreses, ja que un aspecte que cada vegada més la societat demanda a tots els actors, i especialment als econòmics, després de la crisi financera. En aquest sentit, Joan Cavallé va apuntar que “Caixa d'Enginyers abans de la Llei 11/2018 ja aplicava pautes de transparència i compromís amb els seus socis, el mercat, els supervisors i la societat en general, a través per exemple, de l'Informe de Rellevància Prudencial, on s'identifica el seu sistema de govern corporatiu, el seu model de gestió de riscos, la Memòria de Sostenibilitat, etc.”.

Joan Cavallé va fer referència al fet que avui dia només les grans empreses estan obligades a informar sobre aquests aspectes, però això també es té molt en compte a l'hora d'analitzar el risc d'una operació de finançament de petites i mitjanes empreses.

Fotografía dels participants en el debat d' INF.

A més, va comentar que la informació no financera en l'àmbit ASG proporciona informació per a detectar riscos potencials derivats d'un govern corporatiu dèbil, que poden implicar una caiguda d'en les accions o que s'incrementi el cost financer; riscos socials que poden posar en risc el posicionament de la marca o les vendes, o medi ambientals, relacionats amb una més que previsible regulació que situa a les grans multinacionals (cotitzades) davant del repte d'adaptar els seus processos de fabricació a un nou entorn regulador.

Detectar riscos potencials per als accionistes i inversors derivats d'un govern corporatiu feble que pugui implicar una forta caiguda de les accions o que el cost financer s'incrementi. Des d'un punt de vista social, també permet detectar riscos derivats de polítiques que posin en risc el posicionament de marca o les vendes i des d'un punt de vista mig ambiental, detectar riscos d'una més que previsible regulació mig ambiental que situa a les empreses davant del repte d'adaptar els seus processos de producció a un nou entorn regulador.

Entre els temes que també es van tractar destaquen la possible aplicació del reporting d'informació no financera o a altres àmbits que podrien adoptar-ho, com el sector públic i el no lucratiu, o les pautes per a l'elaboració i estandardització d'aquesta informació.

Aplicacions anidades
Ves Superior