Publicador de continguts

Caixa Enginyers Gestió manté el seu compromís amb la transparència en matèria de sostenibilitat de les seves inversions i publica les fitxes ISR i mediambientals

15.06.2022

Cada vegada més inversors demanen que els seus estalvis financin projectes i empreses que tinguin un impacte positiu des d'un punt de vista social i/o mediambiental.

En aquest sentit, Caixa Enginyers Gestió ja ha publicat les fitxes ISR i les fitxes climàtiques del primer trimestre del 2022 dels fons sostenibles.

El panorama corporatiu actual és una combinació dels guanys dels accionistes, de la responsabilitat corporativa pel benestar dels empleats i de la responsabilitat pública pel bé comú. Les característiques de sostenibilitat poden ajudar els inversors a integrar aspectes de sostenibilitat, de caràcter no financer, en el procés d'inversió. Aquests paràmetres permeten als inversors avaluar els fons en funció dels riscos i les oportunitats derivats de la seva valoració mediambiental, social i de govern corporatiu (ASG).

Aquesta anàlisi pot proporcionar informació valuosa sobre la gestió eficaç i les perspectives financeres a llarg termini dels fons.

Consulteu els enllaços d'aquest text per obtenir-ne més informació.

Aplicacions anidades
Botón noticias económicas
Ves Superior