Publicador de continguts

Caixa Enginyers Global ISR A, FI: tercer fons de 'gènere i diversitat' més rendible a 3 anys

31.01.2022

Recentment, El Economista va publicar en la seva edició impresa un article titulat “Com invertir en el canvi social irrefrenable de la igualtat”, en el qual anunciava el naixement de l'IBEX Gender Equality, el primer índex borsari espanyol que mesura la presència d'executives en les companyies.

Aquest article es fa ressò d'estratègies amb rendibilitats anualitzades elevades a 3 anys que tenen un impacte en qüestions de gènere i diversitat. Destaca que entre els cinc productes només hi ha un fons nacional, el Caixa Enginyers Global ISR, FI.

Concretament, el nostre fons se situa en el número 3 del rànquing publicat per El Economista. “Tenint el compte el seu rendiment durant el trienni (un 16 % anualitzat a 3 anys), el Caixa Enginyers Global ISR destaca el percentatge mitjà de dones en els consells, superior al 35 %. Una quarta part del patrimoni es destina a companyies financeres, i una altra quarta part al consum cíclic. Entre les principals posicions es troben Novo Nordisk, Etsy (firma nord-americana de venda online) i Microsoft”.

Aplicacions anidades
Botón noticias económicas
Ves Superior